Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 14
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nové vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší obraz vývoje českého státu a práva od nejstarších počátků do roku 1945. Učebnice přispívá k pochopení základů evropské právní kultury, k níž náš právní řád vždy náležel...

680 Kč

680 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

"Učební text je zpracován především dle požadavků JAR-66. Osnova požadavků dle tohoto předpisu je však rozdělena a členěna jinak, než je ve většině případů z pedagogického hlediska obvyklé a tyto texty toto členění dle JAR-66 respektují"...

250 Kč

250 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

39. číslo Právněhistorických studií je věnováno životnímu jubileu (75. narozeninám) dlouholetého předsedy redakční rady tohoto pravidelného sborníku, ředitele Ústavu právních dějin PF UK a emeritnímu rektoru Prof. JUDr. Dr.h.c. Karlu Malému, DrSc...

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Státnost a ústava České koruny patřily v minulosti k opomíjeným tématům. Tato nová publikace je výsledkem spolupráce mezioborového výzkumu právních historiků, historiků a dalších specialistů z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska a Polska...

-5%
556 Kč

556 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Elektrotechnika

Karel Malý • ČVUT, 2011

Dodání může trvat více než tři týdny

Skriptum je určeno pro studenty 2. ročníku Fakuklty dopravní...

-5%
269 Kč

269 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Právněhistorické studie obsahují původní vědecké práce z dějin práva od starověku až po studie vztahující se k právním problémům 20. století. V závěru je publikace doplněna anotacemi, recenzemi a zprávami o...

-5%
418 Kč

418 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Soubor příkladů z elektrotechniky v rozsahu přednášené látky ve 2. ročníku Fakulty dopravní...

-5%
116 Kč

116 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

od 150 Kč

E-kniha 2017
PDF
150 Kč

Okamžitě ke stažení

Kniha 2016
-5 %
209 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

150 Kč
-5 %
209 Kč

Městské právo ve střední Evropě

Karel Malý • Univerzita Karlova v Praze, 2014

Dodání může trvat více než tři týdny

Soubor statí nazvaný Městská práva v Čechách a ve střední Evropě přináší nový pohled na současnou problematiku městského práva v právněhistorické vědě. V centru zájmu stojí zákoník Práva městská Království českého...

-5%
356 Kč

356 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Svazek obsahuje původní vědecké práce z dějin práva od starověku až po studie vztahující se k vybraným právním problémům 20. století. V závěru je publikace doplněna anotacemi, recenzemi a zprávami o událostech právněhistorického významu.

-5%
418 Kč

418 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Vyprodané

I. svazek 1. Právní věda v meziválečném Československu 2. Vznik ČSR, její mezinárodněprávní a ústavní zakotvení 3. Právní řešení národnostních problémů menšin II. svazek 4. Československá civilistika a proměny práva občanského 5. Trestní...

850 Kč

850 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud v zájmovém území. V ucelené formě...

363 Kč

363 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace přináší moderní kritickou edici Práv městských Království českého Pavla Kristiana z Koldína z roku 1579, kodifikaci městského práva navazující na starší právní vývoj, ale současně představující jeho kvalitativní proměnu a skutečnou změnu...

630 Kč

630 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tato vysokoškolská učebnice podává obraz vývoje českého práva a státu od nejstarších počátků do roku 1945. Nová podoba učebnice vychází vstříc nárokům na zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti - text je proto doplněn nejen marginálními titulky...

720 Kč

720 Kč

Vyprodané

Přidat do

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský