Dodání může trvat více než tři týdny

"Učební text je zpracován především dle požadavků JAR-66. Osnova požadavků dle tohoto předpisu je však rozdělena a členěna jinak, než je ve většině případů z pedagogického hlediska obvyklé a tyto texty toto členění dle JAR-66 respektují"...

250 Kč

250 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 11 dní

Nové vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší obraz vývoje českého státu a práva od nejstarších počátků do roku 1945. Učebnice přispívá k pochopení základů evropské právní kultury, k níž náš právní řád vždy náležel...

680 Kč

680 Kč

Posíláme do 11 dní

Novinka
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud...

212 Kč

212 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Dodání může trvat více než tři týdny

39. číslo Právněhistorických studií je věnováno životnímu jubileu (75. narozeninám) dlouholetého předsedy redakční rady tohoto pravidelného sborníku, ředitele Ústavu právních dějin PF UK a emeritnímu rektoru Prof. JUDr. Dr.h.c. Karlu Malému, DrSc...

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Dodání může trvat více než tři týdny

Státnost a ústava České koruny patřily v minulosti k opomíjeným tématům. Tato nová publikace je výsledkem spolupráce mezioborového výzkumu právních historiků, historiků a dalších specialistů z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska a Polska...

-5%
556 Kč

556 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 11 dní

I. svazek 1. Právní věda v meziválečném Československu 2. Vznik ČSR, její mezinárodněprávní a ústavní zakotvení 3. Právní řešení národnostních problémů menšin II. svazek 4. Československá civilistika a proměny práva občanského 5. Trestní...

-5%
784 Kč

784 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

od 150 Kč

Kniha 2016
-5 %
209 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

E-kniha 2017
PDF
150 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
209 Kč
150 Kč

Městské právo ve střední Evropě

 • Univerzita Karlova v Praze, 2014

Na skladě, objednávejte ale rychle

Soubor statí nazvaný Městská práva v Čechách a ve střední Evropě přináší nový pohled na současnou problematiku městského práva v právněhistorické vědě. V centru zájmu stojí zákoník Práva městská Království českého...

-5%
356 Kč

356 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dodání může trvat více než tři týdny

Svazek obsahuje původní vědecké práce z dějin práva od starověku až po studie vztahující se k vybraným právním problémům 20. století. V závěru je publikace doplněna anotacemi, recenzemi a zprávami o událostech právněhistorického významu.

-5%
418 Kč

418 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Elektrotechnika

 • ČVUT, 2011

Vyprodané

Skriptum je určeno pro studenty 2. ročníku Fakuklty dopravní...

-5%
269 Kč

269 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud v zájmovém území. V ucelené formě...

363 Kč

363 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Soubor příkladů z elektrotechniky v rozsahu přednášené látky ve 2. ročníku Fakulty dopravní...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Právněhistorické studie obsahují původní vědecké práce z dějin práva od starověku až po studie vztahující se k právním problémům 20. století. V závěru je publikace doplněna anotacemi, recenzemi a zprávami o...

-5%
418 Kč

418 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Tato vysokoškolská učebnice podává obraz vývoje českého práva a státu od nejstarších počátků do roku 1945. Nová podoba učebnice vychází vstříc nárokům na zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti - text je proto doplněn nejen marginálními titulky...

720 Kč

720 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Publikace přináší moderní kritickou edici Práv městských Království českého Pavla Kristiana z Koldína z roku 1579, kodifikaci městského práva navazující na starší právní vývoj, ale současně představující jeho kvalitativní proměnu a skutečnou změnu...

630 Kč

630 Kč

Vyprodané


„Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. “

Heinrich Heine