Vydavatelství Expol Pedagogika

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - pracovný zošit

od 175 Kč

Kniha 2003
Na skladě
175 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha
Na skladě
175 Kč

Vyprodané

Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba 2.časť

od 468 Kč

493 Kč

Posíláme do tří dní

-5 %
468 Kč

Posíláme do týdne

493 Kč
-5 %
468 Kč

Posíláme do tří dní

Prvá časť učebnice Technológia pre študentov druhého ročníka učebného odboru cukrár z vydavateľstva Expol Pedagogika...

667 Kč

667 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Zemepis pre 7. ročník špeciálnych základnych škôl

od 138 Kč

Kniha brožovaná vazba
-5 %
138 Kč

Posíláme do 10 dní

Kniha brožovaná vazba, 2014
-5 %
166 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha šitá vazba, 2013

Vyprodané

-5 %
138 Kč
-5 %
166 Kč

Vyprodané

Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy

od 441 Kč

-5 %
441 Kč

Posíláme do 10 dní

Kniha 2013
-5 %
441 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2014
-5 %
441 Kč

Posíláme do tří dní

-5 %
441 Kč
-5 %
441 Kč
-5 %
441 Kč

Posíláme do týdne

Učebnica Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova – výchova k...

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Prírodopis pre 7. ročník špeciálnych základnych škôl

od 138 Kč

Na skladě
-5 %
138 Kč

Na skladě, posíláme ihned

-5 %
551 Kč

Posíláme do týdne

Kniha
Na skladě
-5 %
138 Kč
-5 %
551 Kč

Posíláme do tří dní

Zbierka úloh z matematiky obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 6. ročníka, na zlomky, percentá a promile, objem a povrch kvádra a kocky, na priamu a nepriamu...

-5%
579 Kč

579 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Učebnica Vlastiveda 5 svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané poznatky upevňuje a zároveň rozvíja. Obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o prírode (rastliny, živočíchy, neživá príroda) a náuka o spo

-5%
413 Kč

413 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Vlastiveda 3 pre 3. ročník základnej školy

od 441 Kč

Kniha 2013
-5 %
441 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2014
-5 %
441 Kč

Posíláme do šesti dní

Vyprodané

-5 %
441 Kč
-5 %
441 Kč

Vyprodané

Vlastiveda 2 pre 2. ročník základnej školy

od 432 Kč

464 Kč

Posíláme do tří dní

432 Kč

Posíláme do týdne

464 Kč
432 Kč

Posíláme do týdne

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Žiaci si upevnia svoje vedomosti z čítania hlások, slabík a slov, učia sa čítať...

-5%
386 Kč

386 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných dejín tohto obdobia. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s

-5%
248 Kč

248 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o...

-5%
579 Kč

579 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom námetov na žiacke a učiteľské experimenty, doplnené o...

-5%
359 Kč

359 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do týdne

V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú ilustrácie...

-5%
606 Kč

606 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 762 učebných úloh z organickej chémie a biochémie s rôznou náročnosťou a zložitosťou...

-5%
248 Kč

248 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Šlabikár pre 1. ročník špeciálnych základných škôl (B)

od 386 Kč

Kniha brožovaná vazba, 2015
-5 %
386 Kč

Posíláme do týdne

Kniha šitá vazba, 2009
-5 %
386 Kč

Posíláme do týdne

-5 %
386 Kč
-5 %
386 Kč

Posíláme do tří dní

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Učebnica sa venuje opakovaniu, precvičovaniu a upevňovaniu čítania slov...

-5%
386 Kč

386 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Pracovný zošit Etická výchova pre 2. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre druhý ročník ZŠ...

-5%
162 Kč

162 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.“

latinské přísloví