Knihy
E-knihy

Vydavatelství Expol Pedagogika

Zrušit
Titulky 225
Zúžení výběru
Řazení

Posíláme do týdne

Učebnica Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova – výchova k...

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Učebnica chémie pre 2 ročník gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam anorganických látok, druhá časť štruktúre a vlastnostiam...

-5%
468 Kč

468 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom námetov na žiacke a učiteľské experimenty, doplnené o...

-5%
359 Kč

359 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Pracovné listy z vlastivedy spolu s učebnicou pomáhajú pri rozvoji kľúčových kompetencií žiaka. Prostredníctvom kreatívnych úloh sa žiaci naučia orientovať v priestore (škola) a čase...

-5%
138 Kč

138 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných dejín tohto obdobia. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s

-5%
248 Kč

248 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Učebnica Vlastiveda 4 prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec), živej a neživej prírode. Jednotlivé témy sú podané formou...

-5%
441 Kč

441 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Hospodárska geografia 1

Jana Baková a and team of authors • 1. díl série

od 417 Kč

-5 %
441 Kč

Posíláme do týdne

Vyprodané

-5 %
441 Kč

Vyprodané

Strojníctvo I

od 468 Kč

Kniha 2008
Na skladě
-5 %
468 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2003

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
468 Kč

Vyprodané

Posíláme do týdne

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou...

-5%
358 Kč

358 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Učebnica sa venuje opakovaniu, precvičovaniu a upevňovaniu čítania slov...

-5%
386 Kč

386 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Helena Vicenová a and team of authors

od 386 Kč

Kniha 2013
-5 %
386 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2011
-5 %
386 Kč

Posíláme do týdne

-5 %
386 Kč
-5 %
386 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Prvé vydanie učebnice Chemické a ekonomické výpočty pre štvrtý ročník SOŠ...

590 Kč

590 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Učebnica Mikrobiológia I. pre chemické študijné odbory.

-5%
579 Kč

579 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Zemepis pre 7. ročník špeciálnych základnych škôl

od 138 Kč

Kniha brožovaná vazba
-5 %
138 Kč

Posíláme do 14 dní

Kniha šitá vazba, 2013
-5 %
138 Kč

Posíláme do týdne

Kniha brožovaná vazba, 2014
-5 %
138 Kč

Posíláme do pěti dní

-5 %
138 Kč
-5 %
138 Kč
-5 %
138 Kč

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - pracovný zošit

od 128 Kč

Kniha 2003
-5 %
128 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha 2014
-5 %
138 Kč

Posíláme do týdne

-5 %
128 Kč
-5 %
138 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Inovovaná cvičebnica je spracovaná v súlade s iŠVP. Cvičebnica obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ. Okrem tematických celkov...

-5%
103 Kč

103 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Prírodopis pre 7. ročník špeciálnych základnych škôl

od 131 Kč

-5 %
441 Kč

Posíláme do týdne

Vyprodané

-5 %
441 Kč

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Moderná pracovná učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Na prehľadných tematických dvojstranách poskytuje učiteľovi a žiakom všetky...

-5%
135 Kč

135 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Nevyhnutný a komplexne spracovaný didaktický doplnok učebnice, ktorý je pre učiteľa pomôckou nielen pri príprave na hodinu, ale aj na samotnej vyučovacej hodine. Metodická príručka je nevyhnutným a komplexne spracovaným didaktickým doplnk

-5%
413 Kč

413 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

od 128 Kč

Kniha 2020
Na skladě
-5 %
138 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2014
-5 %
128 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha
Na skladě
-5 %
138 Kč
-5 %
128 Kč

„K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.“

Victor Hugo