Posíláme do týdne

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných dejín tohto obdobia. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s

-5%
248 Kč

248 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú ilustrácie...

-5%
606 Kč

606 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - pracovný zošit

od 175 Kč

Kniha 2003
Na skladě
175 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha
Na skladě
175 Kč

Vyprodané

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

od 135 Kč

Kniha 2020
Na skladě
-5 %
138 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Kniha 2014
Na skladě
135 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha
Na skladě
-5 %
138 Kč
Kniha
Na skladě
135 Kč

Posíláme do týdne

Učebnica dejepisu sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od praveku až po koniec staroveku. Žiaci sa oboznámia so životom ľudí v týchto obdobiach, zistia...

-5%
579 Kč

579 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený...

-5%
138 Kč

138 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných...

-5%
167 Kč

167 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch vrátane...

-5%
496 Kč

496 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií...

-5%
579 Kč

579 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia od...

-5%
496 Kč

496 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Posíláme do týdne

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený...

-5%
248 Kč

248 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 7. ročník komplexný celok. Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských objavov po vznik...

-5%
248 Kč

248 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Történelem a speciális alapiskolák 9. osztálya számára

od 248 Kč

Kniha 2010
-5 %
248 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2006

Vyprodané

-5 %
248 Kč

Vyprodané

Posíláme do týdne

Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch...

-5%
579 Kč

579 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné...

-5%
579 Kč

579 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia od...

-5%
579 Kč

579 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej...

-5%
551 Kč

551 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej...

-5%
579 Kč

579 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií...

-5%
496 Kč

496 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Vyprodané

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou...

-5%
358 Kč

358 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

„Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu.“

John Ruskin