Otvíráme první kamenné knihkupectví v Brně. Přidejte se k nám
Harry Potter: Kouzelnický almanach - J.K. Rowling, Albatros CZ, 2023
Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2020
 
Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2014
Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl 
SK

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia. Prácou s rôznymi druhmi máp sa...

 • Přečtenávýborný stav
  139 Kč
  Na skladě
 • Knihabrožovaná vazba
  276 Kč
  Na skladě

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - pracovný zošit - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2003
Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - pracovný zošit 
SK

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od staroveku až po súčasnosť. Vypracovávaním úloh sa

 • Knihabrožovaná vazba
  257 Kč
  Na skladě

Történelem a speciális alapiskolák 8. osztálya számára - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2013
Történelem a speciális alapiskolák 8. osztálya számára 
HU

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných dejín tohto obdobia. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s

 • 358 Kč
  Do 8 dní

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2014
Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl 
SK

V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú ilustrácie...

 • Knihabrožovaná vazba
  771 Kč
  Na skladě

Földrajz a speciális alapiskolák 8. osztálya számára - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2021Földrajz a speciális alapiskolák 8. osztálya számára - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2020Földrajz a speciális alapiskolák 8. osztálya számára - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2008
Földrajz a speciális alapiskolák 8. osztálya számára 
HU

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou...

 • Přečtenávýborný stav
  226 Kč
  Na skladě
 • Knihabrožovaná vazba
  1 102 Kč
  Do pěti dní

Zemepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2014
Zemepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl 
SK

Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch vrátane...

 • 607 Kč
  Na skladě

Dejepis pre 6. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím - Kvetoslava Mojtová, I. Domancová, S. Jovankovič, Expol Pedagogika, 2006
Dejepis pre 6. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím 
SK

Učebnica dejepisu sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od praveku až po koniec staroveku. Žiaci sa oboznámia so životom ľudí v týchto obdobiach, zistia...

 • 579 Kč
  Do 8 dní

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2014
Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl 
SK

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia od...

 • 771 Kč
  Na skladě

Történelem a speciális álapiskola 7. osztálya számára - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2002
Történelem a speciális álapiskola 7. osztálya számára 
HU

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií...

 • 579 Kč
  Na skladě

Földrajz a speciális alapiskolák 7. osztálya számára - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2010
Földrajz a speciális alapiskolák 7. osztálya számára 
HU

Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné...

 • 579 Kč
  Do 8 dní
Földrajz a speciális alapiskolák 9. osztálya számára - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2010
 
Földrajz a speciális alapiskolák 9. osztálya számára - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2005
Földrajz a speciális alapiskolák 9. osztálya számára 
HU

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený...

 • Přečtenávýborný stav
  157 Kč
  Na skladě
 • Knihabrožovaná vazba
  248 Kč
  Do 8 dní

Történelem a speciális alapiskolák 7. osztálya számára - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2013
Történelem a speciális alapiskolák 7. osztálya számára 
HU

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 7. ročník komplexný celok. Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských objavov po vznik...

 • 358 Kč
  Do 8 dní

Történelem a speciális álapiskola 8. osztálya számára - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2010
Történelem a speciális álapiskola 8. osztálya számára 
HU

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia od...

 • 1 102 Kč
  Do 8 dní

Történelem a speciális alapiskolák 9. osztálya számára - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2010
Történelem a speciális alapiskolák 9. osztálya számára 
HU

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od...

 • Knihašitá vazba
  248 Kč
  Do 8 dní

Dejepis pre 7. ročník ŠZŠ s VJM - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2021
Dejepis pre 7. ročník ŠZŠ s VJM 
HU

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií poznávajú žiaci historické udalosti a osobnosti z histórie našich národných dejín od 15. do 19. storočia....

 • Knihabrožovaná vazba
  1 102 Kč
  Do pěti dní

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2014
Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl 
SK

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií...

 • 640 Kč
  Na skladě

Geografia pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2014
Geografia pre 9. ročník špeciálnych základných škôl 
SK

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Dejepis pre 7. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2010
Dejepis pre 7. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím 
SK

Učebnica dejepisu obsahovo a svojím spracovaním nadväzuje na predchádzajúce učebnice dejepisu. Sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od osídlenia...


Geografia pre 8. ročník špeciálnych základných škôl - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2014
Geografia pre 8. ročník špeciálnych základných škôl 
SK

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Zemepis pre 5. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých - Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika, 2003
Zemepis pre 5. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých 
SK

Učebnica je určená ako učebná pomôcka na vyučovanie predmetu geografia. Prostredníctvom učebnice sa žiaci oboznámia s postavením Zeme v slnečnej sústave, so spôsobom...Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Jestli je na světě něco, za co by stálo umřít, je určitě lepší zůstat kvůli tomu naživu.“

Hlava XXII - Joseph Heller, 2016
Hlava XXII
Joseph Heller