Vydavatelství Eman

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Navzdory

 • Eman, 2005

Dodání může trvat více než tři týdny

Básnický výbor z let 1981–1997. Neúprosné osobní konfese, kladení otázek po smyslu, ironický odstup i důvěřivé výpovědi víry básníka a faráře střední generace. S předmluvou Jana Balabána...

49 Kč

49 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 8 dní

Trápí vás, jak svět biblických příběhů zprostředkovat mladé generaci? Stává se vám nabídka desítek pracovních metod spíš překážkou než pomocí? Nabízená kniha vám pomůže najít základní katechetické orientační body...

-5%
171 Kč

171 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Profesorka Komárková byla pět let za války vězněná jako členka Obrany národa. Její vzpomínky na druhy ve vězení, na procesy a hlavně na to, jak se někteří z jejích přátel chovali v době, kdy fyzicky i psychicky strádali, v době, kdy šli na smrt, jsou...

-5%
71 Kč

71 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 8 dní

Kniha evangelického kazatele, odsouzeného v 1978 za údajné napadení veřejného činitele. S fejtonem Ludvíka Vaculíka...

-5%
112 Kč

112 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Příběh životních labyrintů básníka Jana Sochora na pozadí jeho konfliktního vztahu k otci, význačnému sochaři, s neustále se vynořující tajemnou postavou svážeče listí, Mistra Ryzího snu. Kniha lyrických próz i veršů o...

-5%
94 Kč

94 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Soubor kázání, biblických úvah, modliteb a liturgických textů předčasně zesnulé evangelické kazatelky. Konfrontace syrových životních témat a nejhlubších východisek křesťanské zvěst...

-5%
169 Kč

169 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 8 dní

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2019. Texty, které téma služby přibližují z pohledu biblických postav a pojmů (P. Sláma, Mojžíš, služebník Boží a J. Mrázek, Služba v Novém zákoně), promýšlejí souvislost...

-5%
100 Kč

100 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

-4%
65 Kč

65 Kč

Sleva 4%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

Pokus obhlédnout teologickou cestu, současnost i budoucnost českobratrských evangelíků, potkat se s náboženským vlněním současného světa, nahlédnout úskalí tzv. restitucí a vystavit se výzvě sociální... Obsahuje společn

95 Kč

95 Kč

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 8 dní

Naše svoboda tváří v tvář výzvám lidí na útěku, islámu a a krize přírodního prostředí. Obsahuje přednášky starozákonníka M. Prudkého: Příchozí a hosté mezi národy země, farářky Ch. Schultz: Církev s uprchlíky v Německu...

-5%
138 Kč

138 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Výběr z celoživotní poetické tvorby. Větší část veršů autorka, sama lékařka, věnovala lidem, na něž doléhá v různé podobě trápení nemoci, v zbylé vyjadřuje svou vděčnost za lásku, která ji životem provází. Víra, naděje a láska v konkrétních životních...

-5%
126 Kč

126 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Karel Hiršl, popravený člen odbojové skupiny Předvoj, vedl za okupace korespondenci s přáteli totálně nasazenými v říši: Karlem Bertelmannem, Josefem Vyskočilem a Vladimírem Kirchnerem. Korespondence odráží každodenní problémy protektorátního života i...

-5%
254 Kč

254 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2009. Zásadní výklady i osobně pojaté texty o cestě českobratrské církve a její bohoslovecké fakulty různými etapami komunismu, a zejména o tom, ...

49 Kč

49 Kč

Posíláme do 8 dní

Pokojík

 • Eman, 2009

Dodání může trvat více než tři týdny

Výpověď o tom, že touha po hlubině bezpečnosti v tomto světě znamená především tento svět a jeho nepravdivost demaskovat. Příběh z Prahy padesátých let minulého století vypráví o hledání místa k životu a zároveň o nemožnosti sžít se s mašinerií...

-5%
94 Kč

94 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

Biblické příběhy podle pěti knih Mojžíšových, neboli Tóry vypráví autor desetiletým a starším dětem. Najdete tu příběhy o stvoření, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Josefovi a Mojžíšovi, o vyvedení z Egypta, Desateru...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 8 dní

Biblické výklady, přednášky i osobní zkušenosti na téma spirituality v evangelické tradici. Starozákonní podněty pro spiritualitu přibližuje L. Klíma, o antimystických rysech Janova evangelia pojednává J. Roskovec. Dějiny i současnou...

-5%
138 Kč

138 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Výbor obsahuje dopisy a další texty Jaroslava Šimsy, které napsal v letech 1940-1945 z různých vězení a z koncentračního tábora Dachau. Jaroslav Šimsa se již jako student filosofie stal archivářem T. G. Masaryka...

-5%
183 Kč

183 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Soubor kreseb svébytného typografa a kreslíře Ivana Urbánka sleduje takřka verš po verši starozákonní příběh Josefa a jeho bratrů. Specifická Urbánkova kreslířská poetika dává vyniknout „lidským“ i „hebrejským“ rysům...

-5%
94 Kč

94 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 10 dní

Skrze životní příběh Kamila Korejse bilancuje autor vlastní život, teologická studia, hledání víry i umělecké zápasy. Těžiště situuje do let šedesátých a na počátek sedmdesátých. Demaskuje klišé o době, církvi...

-5%
338 Kč

338 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Co se to děje, když čteme v bibli "stalo se slovo Hospodinovo"? Co znamená kázat - a poslouchat - slovo Boží v pohledu evangelické teologie i každotýdenní praxe? A co se to vlastně děje, když je vyřčeno slovo? A má vůbec slovo nějakou hodnotu?

49 Kč

49 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny


„Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. “

Ladislav Klíma