Srpny - Jakub Stanjura, Host, 2023
Tajné zasvěcení - Květoslav Minařík, Canopus, 2004
Tajné zasvěcení

Tajné zasvěcení zahajuje vydavatelskou řadu duchovních spisů drobnějších rozsahem, ale se vzácným a vybroušeným obsahem. Proto dostala název Drahokamy. Autor v tomto spisu čtenáři názorně vysvětluje, kde má hledat kořeny neúspěchu v duchovním úsilí...

 • Knihapevná vazba
  167 Kč
  Na skladě

Zanoni - Edward Bulwer-Lytton, Canopus, 2017
Zanoni

Tajuplný příběh z období konce 18. století se odehrává na pozadí zásadních společenských změn vrcholících Velkou francouzskou revolucí a poskytuje duchovní pohled na individuální i společenský život lidí. Má sloužit jako podnět pro nasměrování čtenáře...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  361 Kč
  Na skladě

Cesta k dokonalosti - Květoslav Minařík, Canopus, 2004
Cesta k dokonalosti

Cesta k dokonalosti od Květoslava Minaříka podává praxí ověřený návod jak správně postupovat při proměně bytosti - především psychické - a zároveň upozorňuje na...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  167 Kč
  Na skladě

Slovo Buddhovo - Nyánatiloka, Květoslav Minařík, Canopus, 2013
Slovo Buddhovo

Slovo Buddhovo sestavené Nyánatilokou Mahátherou (1878 – 1957) je vůbec prvním v evropském jazyce sepsaným systematickým pojednáním Buddhova učení, které užívá vlastní slova Buddhova. Vybrané texty jsou seřazeny tak, aby tvořily jednotný celek, který...

 • Knihapevná vazba
  198 Kč
  Na skladě

Beseda bohů - Květoslav Minařík, Canopus, 1990
Beseda bohů

Beseda bohů je napsána jako učebnice jógy. Květoslav Minařík zde podává zevrubné informace o různých druzích jóg a přizpůsobuje je evropskému životu a myšlení v závěrečné "integrální józe"...

 • Knihapevná vazba
  205 Kč
  Na skladě

Spása - Květoslav Minařík, Canopus, 1998
Spása

Tento spis je učebnicí jógy, a proto především hloubkové psychologie. Vyžaduje tedy hned od počátku, aby člověk abstrahoval od sebe sama a aby se již neztotožňoval s citovými prožitky, které duchovně nevyvinutému člověku tak imponují...

 • Knihapevná vazba
  171 Kč
  Do 15 dní

Lao-c'ovo Tao-te-ťing - Lao-c’, Květoslav Minařík, Canopus, 2005
Lao-c'ovo Tao-te-ťing

Filozofické učení mudrce Lao-c’ je podle některých pramenů staré přibližně dva a půl tisíce let a bývá pokládáno za málo srozumitelné nebo neaktuální...

 • Knihapevná vazba
  162 Kč
  Na skladě

Vnitřní smysl Nového Zákona - Květoslav Minařík, Canopus, 1992
Vnitřní smysl Nového Zákona

Nový Zákon ukazuje člověku správnou cestu. A já jsem si dovolil připojit k němu vysvětlivky, aby byly hlouběji odůvodněny jeho mravní poučky. Čtenář uvidí, že náboženství sleduje věcné cíle a staví na rozumově logických zákonech...

 • Knihapevná vazba
  261 Kč
  Na skladě

Pataňdžaliho jógasútra - Pataňdžali, Květoslav Minařík, Canopus, 2013
Pataňdžaliho jógasútra

Podávám tedy čtenáři příručku o józe, ale nechci jej odvracet od úkolu vnitřního vývoje mystickým vysvětlováním. Jsem přesvědčen, že takové vysvětlování nemá smysl, protože mu nepomáhá na cestě mystické proměny. Spíš bych tím podpořil rozvoj a...

 • Knihapevná vazba
  162 Kč
  Na skladě

Praxe přímé stezky 3 - Květoslav Minařík, Canopus, 2007
Praxe přímé stezky 3

Třetí a poslední svazek výboru z korespondence Květoslava Minaříka se pojetím poněkud liší od prvních dvou...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  261 Kč
  Na skladě
Tajemství Tibetu 1 - W. Y. Evans-Wentz, Květoslav Minařík, Canopus, 2009
Tajemství Tibetu 1

Tibetské texty shrnuté v dvoudílném Tajemství Tibetu označil Květoslav Minařík za nejhlubší a nejzajímavější spis v evropské mystické a psychologické literatuře. Do komentářů promítl své přímé životní a mystické zkušenosti a na jejich základě vysvětluje..

 • Knihapevná vazba s přebalem
  297 Kč
  Na skladě

Praxe přímé stezky 1 - Květoslav Minařík, Canopus, 2002
Praxe přímé stezky 1

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 1 zveřejňuje první část korespondence Květoslava Minaříka, adresované jeho žákům a zájemcům o duchovní nauky od konce let třicátých dvacátého století až do roku 1974...

 • Knihapevná vazba
  314 Kč
  Na skladě

Praxe přímé stezky 2 - Květoslav Minařík, Canopus, 2007
Praxe přímé stezky 2

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 2 zveřejňuje druhou část korespondence Květoslava Minaříka, adresované jeho žákům a zájemcům o duchovní nauky od konce let třicátých dvacátého století až do roku 1974...

 • Knihapevná vazba
  297 Kč
  Na skladě

Drahokamy 2 - Květoslav Minařík, Canopus, 2004
Drahokamy 2

Druhý díl výběru drobných prací Květoslava Minaříka DRAHOKAMY 2 stejně jako prvý navazuje na jeho nauku, kterou nazval „integrální jóga“, aby ji odlišil od neúplných jógických systémů...

 • Knihapevná vazba
  198 Kč
  Na skladě

Pronikavý vhled - Alexandra David-Néel, Květoslav Minařík, Canopus, 2009
Pronikavý vhled

Květoslav Minařík pokládal pravdy v tomto spisu obsažené za nesmírně užitečné pro rozvoj duchovních kvalit a zároveň blízké modernímu způsobu evropského myšlení, proto jej doprovodil četnými vysvětlujícími komentáři...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  198 Kč
  Na skladě

Mahájánské texty - Květoslav Minařík, Helena Petrovna Blavacká, Canopus, 1995
Mahájánské texty

Podkladem komentářů K. Minaříka v Mahájánských textech je Hlas ticha. Helena Petrovna Blavacká (1831 - 1891), zakladatelka Theosofické společnosti, jej podle svých slov vybrala z Knihy zlatých předpisů, přeložila do angličtiny a vydala poprvé v r. 1889...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  162 Kč
  Na skladě

Drahokamy 1 - Květoslav Minařík, Canopus, 2004
Drahokamy 1

Drobné práce Květoslava Minaříka, shrnuté do dvou svazků DRAHOKAMŮ, vyplynuly z dotazů zájemců o duchovní život a duchovní nauky a z rozhovorů s nimi. Jsou stejně různorodé jako podněty, které k nim vedly...

 • Knihapevná vazba
  198 Kč
  Na skladě

Kéčara - Květoslav Minařík, Canopus, 1997
Kéčara

Chci vypravovat o svém životě. Nemyslím přitom výhradně na vnější data a události, nýbrž spíše na život vnitřní. Tento můj život mohou lidé posuzovat, jak chtějí; já jím doplňuji nauku, kterou jsem jim předložil v jiných knihách.

 • Knihapevná vazba
  314 Kč
  Na skladě

Prognostická astrologie - Květoslav Minařík, Canopus, 2019
Prognostická astrologie

Kniha obsahuje prakticky celé astrologické dílo Květoslava Minaříka. Její základ tvoří dva obsáhlé spisy. Jsou to Prognostická astrologie, zaměřená především na podrobný popis metodiky primárních direkcí podle různých systémů, a dále Pomocné...

 • Knihabrožovaná vazba
  700 Kč
  Na skladě

Poutník Kámaníta - Karl Gjellerup, Canopus, 2011
Poutník Kámaníta

Karl A. Gjellerup (1857 - 1919) – dánský básník, prozaik a dramatik, který v roce 1917 obdržel Nobelovu cenu za literaturu „za pestrou a bohatou poezii inspirovanou ušlechtilými ideály“. Kniha Poutník Kámaníta je dokladem této inspirace...

 • 233 Kč
  Na skladě


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Každé rozhodnutí má svůj příběh, spousta okamžiků našeho života se tísní někde v koutě a čeká na své vyústění a vyústění nakonec přijde.“