Knihy
E-knihy

Společenské vědy

Zrušit
Titulky 15475
Zúženie výberu
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 15475
Seřadit podle:
Novinka

Posíláme do 8 dní

V této knize si Eliade klade otázky po smyslu historické existence člověka. Jak sám uvádí v předmluvě, vhodným podtitulem knihy by mohl být Úvod do filosofie dějin...

-10%
160 Kč

160 Kč

Sleva 10%

Posíláme do 8 dní

Novinka

Posíláme do 11 dní

Teoretické zpracování oboru zaměřujícího se na osobnostní a týmový rozvoj prostřednictvím přímých prožitkových situací je v českém prostředí zcela novým počinem. Na rozdíl od dříve publikovaných praktických a metodických návodů jsou zde zpracovány...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Novinka

Předobjednávka,
vychází za čtyři dny

Jak poznat, že je vaše dítě zralé na odplenkování, a jak potom na to? To vše naleznete v této knize, kterou nejlépe popisuje sama autorka: „Kdysi jsem se dozvěděla o indiánech a jejich způsobu „odplenkování“. A celá ta plenkohitparáda se...

-18%
246 Kč

246 Kč

Sleva 18%

Předobjednávka,
vychází za čtyři dny

Novinka

Posíláme do 8 dní

První železo získával člověk z meteoritů, a proto mu přisuzoval týž posvátný charakter jako nebesům, odkud pocházelo. Stejně pohlížel i na ty, kdo se železem a s kovy vůbec pracovali - na horníky, hutníky a kováře. Kniha Kováři a alchymisté není...

-19%
200 Kč

200 Kč

Sleva 19%

Posíláme do 8 dní

Být pohanem

Alain de Benoist • Sol Noctis, 2019
5,03x
Novinka
Na skladě

Na skladě, posíláme ihned

Proč jsem napsal tuto knihu? Ptá se de Benoist. Abych odhalil esenciální rozdíly mezi pohanstvím a křesťanstvím. Svůj cíl však rozhodně překročil: ve svém bádání sahá až na kost toho, co je jádrem evropského myšlení, cítění...

-10%
449 Kč

449 Kč

Sleva 10%

Na skladě, posíláme ihned

Novinka

Posíláme do týdne

Edmund Husserl vytyčil nové filosofické téma: pole samotné zkušenosti. Když Emmanuel Levinas hovoří o Touze a Druhém, jakým zkušenostem tato okázale pronášená slova vlastně odpovídají? ...

-10%
234 Kč

234 Kč

Sleva 10%

Posíláme do týdne

Novinka

Posíláme do pěti dní

Tato učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd bakalářského a magisterského stupně. Jde o práci kolektivní a svým pojetím i rozsahem v českém prostředí ojedinělou. Je rozdělena do...

-18%
614 Kč

614 Kč

Sleva 18%

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do 8 dní

Autoritářští populisté po celém světě – od Indie po Turecko a od Polska po Spojené státy – rozšiřují a upevňují svůj politický vliv a moc. Máme-li porozumět tomu, jak velkou hrozbu tento vývoj představuje a jak se mu lze bránit, musíme nejdříve...

-18%
326 Kč

326 Kč

Sleva 18%

Posíláme do 8 dní

Novinka

Posíláme do 8 dní

Středobodem předložených přednášek je zrod dějinného vědomí v humanitních vědách. Gadamer načrtává, jak se toto vědomí vyvíjelo napříč Schleiermacherovým, Hegelovým, Droysenovým a Diltheyovým dílem. Zvláštní důraz klade na Heideggerovu...

-18%
121 Kč

121 Kč

Sleva 18%

Posíláme do 8 dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Kniha nahlíží na sociologii ve střední Evropě před druhou světovou válkou postupně ze čtyř vzájemně se doplňujících úhlů pohledu: z pohledu dějin institucí, z perspektivy historické sociologie vědění, dějin idejí a z pozice...

-18%
323 Kč

323 Kč

Sleva 18%

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do šesti dní

Husova česky komponovaná díla vznikla z většiny v krátkém období let 1412—1415 a představují jazykově jednolitý celek. Svazek přináší výbor z Husových menších českých spisů (Abeceda, Zrcadlo hřiešníka tzv. větší,...

-15%
280 Kč

280 Kč

Sleva 15%

Posíláme do šesti dní

Novinka

Dodání může trvat více než tři týdny

Evropa Marka Mazowera není kontinentem starých států a národů, ale v mnoha ohledech je velmi nová a v průběhu 20. století neustále "vynalézá" samu sebe prostřednictvím často bouřlivých a chaotických politických změn...

-10%
405 Kč

405 Kč

Sleva 10%

Dodání může trvat více než tři týdny

Novinka

Posíláme do 8 dní

Otázka „eutanazie ano, či ne" prochází historií medicíny. Vede cestami práva, filozofie, náboženství, etiky, psychologie i obecného kulturního kontextu. A je zkoumána prizmatem individuálního pohledu každého z nás, v závislosti na našem jedinečném...

-18%
320 Kč

320 Kč

Sleva 18%

Posíláme do 8 dní

Novinka

Posíláme do 8 dní

Platónovo myšlení se často krčí ve stínu děl myslitelů, kterým na filosofickém kolbišti přisoudili rozhodčí lepší skóre. Mnohá pojednání o Platónovi se odvíjejí ve stereotypních kolejích a popisují tohoto řeckého filosofa jako nějaký muzeální...

-18%
295 Kč

295 Kč

Sleva 18%

Posíláme do 8 dní

Novinka

Předobjednávka,
vychází 13.6.2019

Zvu vás na objevnou cestu za nalezením vlastního fungujícího přístupu ke svým dětem. S respektem k tomu, jaký jste rodič a jaké je vaše dítě. Pojďme se podívat pod povrch toho, co se v nás rodičích často děje. Například proč jsme...

-18%
245 Kč

245 Kč

Sleva 18%

Předobjednávka,
vychází 13.6.2019

Novinka

Posíláme do 8 dní

Ročenku pro filosofii a fenomenologický výzkum (2018) uvádí rozsáhlejší anglicky psaná stať Filipa Horáčka o Synesiově listu o námořní plavbě roku 401, která po přípravné části zabývající se problematikou fikce a fakticity v tomto dopise ukazuje, jak...

-18%
156 Kč

156 Kč

Sleva 18%

Posíláme do 8 dní

Novinka

Posíláme do 8 dní

Na první pohled se může zdát, že nic není hodnocení uměleckých děl vzdálenějšího než logika. Nehodnotíme snad umělecká díla podle toho, jak na nás působí, jaké v nás vyvolávají emoce? Nezůstává v takovém případě veškerá...

-18%
270 Kč

270 Kč

Sleva 18%

Posíláme do 8 dní

Novinka

Předobjednávka,
vychází za týden

Mnozí z vás by mezi slova logopedie a nácvik správné výslovnosti dali rovnítko, a nebylo by to špatně. Logopedie se však nezabývá pouze artikulací, ale také celkovým rozvojem komunikačních dovedností. A ty je možné...

-18%
155 Kč

155 Kč

Sleva 18%

Předobjednávka,
vychází za týden

Vláda klíčů (Potestas clavium)

Lev Šestov • Refugium Velehrad-Roma, 2019
Novinka

Posíláme do 8 dní

Jako Šestovovy Athény a Jeruzalém představují autorovu syntézu filosofickou, tak Potestas clavium (Vláda klíčů) je považováno za syntézu autorova teologického pohledu. Autor sází na existenciální paradoxy života, kterými zdařile narušuje uzavřené...

-18%
345 Kč

345 Kč

Sleva 18%

Posíláme do 8 dní

Novinka

Posíláme do 11 dní

Věrnost překladu pojímá autor jako veskrze pozitivní hodnotu, o niž by mělo být usilováno, aniž jí lze v úhrnu jazykových prostředků cele dosáhnout. Poté, co je v první kapitole analyzován pojem věrnosti obecně, ...

-10%
315 Kč

315 Kč

Sleva 10%

Posíláme do 11 dní


„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb. “

Honoré De Balzac