Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo - strana 7 z 49

Zrušit
Titulky 963
Řazení

Dodání může trvat více než tři týdny

Tato ojedinělá příručka navazuje na první vydání úspěšné publikace Rodina a výživné. Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Alexander J. Bělohlávek a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2013

Dodání může trvat více než tři týdny

Zákon o obchodních korporacích představuje jeden z pilířů reformy občanského (civilního) práva v České republice, jejíž účinnost je stanovena na 1. leden 2014. Tato reforma...

2 889 Kč

2 889 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace se zabývá velmi složitou a doposud velmi málo probádanou problematikou vzájemného vztahu pracovního práva, zejména zákoníku práce k novému...

190 Kč

190 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Dlouho očekávané aktualizované vydání právnické učebnice (dříve: Občanské právo procesní) je výsledkem spolupráce odborníků z brněnské a olomoucké právnické fakulty.

-5%
638 Kč

638 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Směnečné spory

Matěj Dobeš • C. H. Beck, 2019

Na skladě, objednávejte ale rychle

Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek....

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Daniel Hájek a a kolektiv autorů/autorek • Leges, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor vzorových smluv pro podnikatelskou praxi vycházejících z nového občanského zákoníku. Jde o smlouvy...

-5%
656 Kč

656 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Ochrana osobních údajů (Co vás může potkat?)

Pavel Mates a a kolektiv autorů/autorek • Leges, 2012

Posíláme do pěti dní

Kniha Ochrana osobních údajů poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech. Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České republice...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu...

120 Kč

120 Kč

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Publikace má za cíl usnadnit vám nástrahy ochrany osobních údajů ve školství. Původní plán zněl, že dáme dohromady články, které vyšly v časopise Řízení školy za poslední dva roky v souvislosti s přípravou a následnou aplikací obecného nařízení o...

315 Kč

315 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Kniha představuje komplexní pojednání o vztahu pracovního a občanského, analyzuje nejdůležitější teoretické aspekty a zohledňuje také významné historické a komparativní souvislosti...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

1 891 Kč

Sleva 5%

Připravujeme,
k dispozici bude 31.3.2020

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Monografie zkoumá vybrané složky mezinárodněprávního postavení dítěte v uprchlické situaci. Středem rozboru je dítě, které vyhledává mezinárodní ochranu společně s rodiči, příbuznými nebo dospělými, nebo bez nich...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Exekuční řád (Komentář)

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2016

Dodání může trvat více než tři týdny

Čtvrté vydání komentáře reaguje na změny, které v exekučním právu nastaly v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dvěma významnými novelami exekučního...

-5%
1 701 Kč

1 701 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Právo sociálního zabezpečení

Petr Tröster a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2013

Dodání může trvat více než tři týdny

Šesté vydání vysokoškolské učebnice přináší oproti předcházejícímu vydání z roku 2010 zejména reakci na legislativní vývoj ve zkoumané oblasti...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Exekuční řád byl v posledních letech několikrát novelizován, naposledy k 1. srpnu 2013. Rozsáhlé změny zavádí s účinností od 1. ledna 2013 zákon č. 396/2012 Sb., který na jedné straně posiluje postavení exekutorů...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního,

-5%
1 017 Kč

1 017 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního pohledu zdá...

399 Kč

399 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Autor, který se intenzivně věnuje rozhodčímu řízení v tuzemsku i v zahraničí a je rozhodcem u řady stálých mezinárodních rozhodčích soudů, jakož například zástupcem ČR u Mezinárodního rozhodčího soudu ICC a členem jiných odborných institucí, pojednává ...

-5%
1 910 Kč

1 910 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

„Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat. “

Kurt Tucholsky