Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo - strana 3 z 49

Zrušit
Titulky 963
Řazení

Základy občanského práva

Karel Schelle a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2009

Posíláme do 11 dní

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty...

-5%
359 Kč

359 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Tento sešit obsahuje: porovnání a přejímání údajů katastru nemovitostí ČR a evidenci obyvatel, poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR, zemědělské a katastrální orgány, seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, pozemkové úpravy...

-5%
105 Kč

105 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Občanský soudní řád

Jaroslav Bureš a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2004

Posíláme do 11 dní

Publikace přináší úplné a aktuální znění občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, které upravují civilní soudní proces. Všechna ustanovení zákona jsou pak doplněna klíčovou související judikaturou...

-5%
1 361 Kč

1 361 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Exekuce

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2008

Posíláme do 11 dní

Publikace obsahuje podrobný výklad o problematice výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu i exekuce podle exekučního řádu. Kniha je rozdělena do dvou častí...

-5%
329 Kč

329 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Základy občanského práva (2. upravené a rozšířené vydání)

Karel Schelle a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2010

Posíláme do 11 dní

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenář seznámí se základy obligačního práva, práva dědického,...

-5%
377 Kč

377 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Publikace se zabývá problémy, které vznikají ze vztahů mezi nájemci a pronajímateli, ve světle posledních legislativních úprav (novela občanského zákoníku zákonem č. 107/2006 Sb.) a zejména posledních rozhodnutí soudů v této oblasti...

-5%
277 Kč

277 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Praktická příručka pojednává o odpovědnosti za škodu v soukromém právu, s akcentem na její praktické uplatňování...

-5%
513 Kč

513 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2015

Posíláme do 11 dní

Nový občanský zákoník bez náhrady zrušil vyhlášku, která stanovovala bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Došlo tak k zásadní změně právní úpravy v odškodňování nemateriálních újem na zdraví – bolestného a náhrady za ztížení...

514 Kč

514 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Občanský soudní řád. Komentář (2. vydání)

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2017

Posíláme do 11 dní

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti...

-5%
1 891 Kč

1 891 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Publikace pojednává o společném jmění manželů po přijetí nového občanského zákoníku. Jakkoliv je tento institut stále pevně usazen na čelním místě úpravy manželského majetkového práva, i on prodělal v souvislosti s rekodifikací soukromého práva řadu...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Praktikum se zaměřuje na procvičení jednotlivých oblastí rodinného práva, každá kapitola obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr jsou zařazeny vzorové klauzurní práce a vzory návrhů na zahájení řízení a rozhodnutí...

290 Kč

290 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Jedná se o první vědeckou a odbornou monografii v naší právnické literatuře, která se zabývá realizací Listiny základních práv a svobod jako součásti...

495 Kč

495 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky...

2 382 Kč

2 382 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně...

229 Kč

229 Kč

Posíláme do týdne

Přidat do

Nový občanský zákoník

Petr Novotný a a kolektiv autorů/autorek

od 206 Kč

Kniha 2014
-5 %
284 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2017
-5 %
284 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2017
Na skladě
-10 %
206 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2014
-5 %
284 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2017
-5 %
284 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2017
Na skladě
-10 %
206 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Petr Novotný, Jitka Ivičičová a a kolektiv autorů/autorek

od 246 Kč

Kniha 2017
-5 %
246 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha 2017
-5 %
246 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2014

Vyprodané

Posíláme do pěti dní

Ochrana osobních údajů je problematikou, která se řeší na úrovni Evropské unie. Cílem nového zákona o zpracování osobních údajů je zajistit soulad vnitrostátní právní úpravy s nařízením GDPR i s trestněprávní směrnicí a adapt

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury občanského práva procesního za období od ledna 2014 do září 2015. Jednotlivé judikáty – ponejvíce Nejvyššího soudu, ale i Ústavního soudu...

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Publikace je věnována jedné ze zvláštních skutkových podstat dle stávajícího občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Konkrétně se jedná o skutkovou podstatu „Náhrada škody způsobená osobou nebezpečných vlastností“ (§ 2923 o. z.). Cílem publikace je...

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního...

-5%
1 515 Kč

1 515 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví.“

George Orwell