Knihy
E-knihy

Edice Studie

Zrušit
Titulky 47
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

Samospráva na krajské úrovni není novodobou záležitostí, po roce 1989 se však nadlouho dostala na okraj pozornosti jak politické reprezentace, tak veřejnosti. Změny na domácí politické scéně a přístupový proces k EU přiměly klíčové politické aktéry...

-5%
316 Kč

316 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Kniha se zabývá sociologickým rozborem lékařské profese a zkoumá sociální roli lékaře/lékařky z pohledu kulturních proměn...

-5%
261 Kč

261 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha přináší antropologický pohled na problematiku adopce (osvojení). Dominantním prizmatem, skrze nějž je zde téma adopce nahlíženo, je hledisko tělesnosti. Lidské tělo je naplněno nepřeberným množstvím kulturně specifických významů..

-5%
163 Kč

163 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Tři sociální světy

od 214 Kč

Kniha 2011
-5 %
214 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2010

Vyprodané

Kniha 2011
-5 %
214 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2010

Vyprodané

Posíláme do 11 dní

Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes tak velkou pozornost...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Připravujeme,
k dispozici bude 30.9.2020

Studie francouzského politologa a geopolitika Bertranda Badieho Nejsme už sami na světě (Nous ne sommes plus seuls au monde. Un autre regard sur l'"ordre international", La découverte, Paříž, 2016) je výstižným a stručným shrnutím...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Připravujeme,
k dispozici bude 30.9.2020

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Publikace vzešla z nápadu dát dohromady a vydat texty autorů-výzkumníků, které spojuje jak téma, tak přístup, resp. metodologie, a především pak „terén“ zdravotnictví a medicíny tak, jak jsou provozovány v českých zdravotnických...

-5%
309 Kč

309 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Publikace, kterou zpracoval tým pracovníků Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK, objasňuje problémy, vývojová ohrožení a rozvojové příležitosti české společnosti ve výhledu budoucích desetiletí...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu naléhavějších ekonomických a právních otázek obchodního práva...

380 Kč

380 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha v širokých historických, sociálních a politických souvislostech analyzuje hlavní charakteristiky, vnitřní vývoj a pozici Komunistické strany Čech a Moravy...

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha se věnuje vzdělávání a trhu práce, které zkoumá jako provázané systémy. Jádrem knihy je kvalitativní výzkum, provedený v rodinách a školách patnáctiletých dívek a chlapců, který je zasazen do kontextu současných českých a evropských výzkumů...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

O vlivu politické komunikace na volební chování, popřípadě voličské preference, toho stále víme velmi málo. Autorka se pokouší zaplnit mezeru v této oblasti a přináší...

-5%
304 Kč

304 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Kniha analyzuje čtyři hlavní dimenze postojů k politickému režimu a jeho institucím a popisuje proměny těchto postojů v české veřejnosti v období let 1996 až 2006. Těmito dimenzemi jsou legitimita režimu, institucionální odcizení, individuální odcizení...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Kniha má tři cíle: 1) seznámit se současnými kritérii kvality ve výběrových dotazovacích šetřeních; 2) posoudit prostředí pro realizaci výběrových dotazovacích šetření v ČR; 3) provést hlubší analýzu ve dvou vybraných oblastech ...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Zkusme si představit společnost jako systém, který vzniká, udržuje se a podléhá změnám, a položme si dvě jednoduché otázky: Co tento systém drží pohromadě? Co způsobuje jeho proměnu? Právě tyto otázky jsou ve stručnosti vodítkem úvah v této knize.

-5%
261 Kč

261 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Kniha rozebírá a hodnotí zahraniční rozvojovou spolupráci ČR, jejímž cílem je podle mezinárodních a evropských závazků přispívat ke snižování chudoby v globálním Jihu a naplňovat Rozvojové cíle tisíciletí. Tvrdí, že uzavřená skupina aktérů...

-5%
261 Kč

261 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Vratký vzlet Fénixe (Československá strana lidová 1988-1990)

Vít Dočkal • Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005

Posíláme do 8 dní

Publikace zachycuje transformaci Československé strany lidové v letech 1988-1990. Jednalo se o období, ve kterém se tato strana dokázala relativně rychle přeměnit z loajálního aktéra Národní fronty na státotvorného představitele...

-5%
76 Kč

76 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Kniha je výstupem týmového etnografického výzkumu, který autorky a autoři prováděli v letech 2011–2013 na pěti katedrách českých vysokých škol, včetně jedné školy soukromé. Narušuje řadu zažitých představ o českých vysokých školách, především tu, podle...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsně propojenými pojmy. Je ovšem jejich blízkost skutečně tak...

-5%
309 Kč

309 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Culpa in contrahendo je velmi specifickým institutem soukromého práva, jenž v moderní době poutá na evropské i národní úrovni stále větší pozornost jak v oblasti soudního rozhodování, tak v oblasti legislativy...

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

„Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.“

Francesco Petrarca