Edice Dobrá škola

Posíláme do čtyř dní

Publikace přináší potřebnou metodiku a informace k dotazníku studijně profesní orientace a ke kariérovému dotazníku k volbě dalšího studia a povolání, které jsou určeny žákům vyšších ročníků základní a střední školy.

385 Kč

385 Kč

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 15 dní

Nová publikace Procvičování učiva pro 1. ročník ZŠ přináší učitelům prvního stupně kopírovatelné pracovní listy pro vzdělávací oblasti Český jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Posíláme do 15 dní

Publikace obsahuje blok na sebe navazujících tematických celků, ve kterém se žáci postupně seznamují se zásadami hygieny. Zjistí, jak chránit svůj organismus před nepříznivými vlivy a infekčními chorobami. Naučí se, jak si správně...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Posíláme do 15 dní

Nová publikace Procvičování učiva pro 2. ročník ZŠ přináší učitelům prvního stupně kopírovatelné pracovní listy pro vzdělávací oblasti Český jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět...

-5%
351 Kč

351 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Posíláme do 15 dní

Nová publikace Procvičování učiva pro 4. ročník ZŠ přináší učitelům prvního stupně kopírovatelné pracovní listy pro vzdělávací oblasti Český jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět...

-5%
351 Kč

351 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Posíláme do čtyř dní

Autoři publikace se ve svých příspěvcích věnují především zavedení a rozvoji multikulturní výchovy na 1. stupni ZŠ. Mimo jiné představují multikulturní projekt Czechkid a využití jeho praktického, komplexního a interaktivního...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Český jazyk

 • Raabe CZ, 2017
Akce

Posíláme do čtyř dní

Příručka Český jazyk z edice Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ, si klade za cíl ukázat vyučujícím českého jazyka možnosti, jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami...

-15%
293 Kč

293 Kč

Sleva 15%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Publikace Rozpovídej se (nová edice) obsahuje praktická cvičení pro rozvoj řeči dětí v mladším předškolním větu (od věku 3 až 4 let), nicméně pracovní listy mohou využít i starší děti nebo děti z bilingvního prostředí, pokud v jejich řeči není probíraný..

-5%
309 Kč

309 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 15 dní

Publikace Nápravná cvičení – český jazyk a literatura si klade za cíl inspirovat učitele, asistenty pedagoga, ale i speciální pedagogy a rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Proto shrnuje nejen některé...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Posíláme do čtyř dní

Publikace obsahuje didaktický materiál zaměřený na rizika chování a řešení krizových situací v dopravním prostředí. Žáci analyzují různé dopravní situace, navrhují postup jednání např. při dopravní nehodě, nátlakovém...

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Seznamte děti s novými kamarády – Palečkem, Barborkou a lesními i domácími skřítky, ať zažívají společná dobrodružství a společně se učí. Čemu? Zdravým návykům, rozpoznávání částí lidského těla a tajům přírody.

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

V publikaci naleznete kompletně zpracované evironmentální projekty, jejichž prostřednictvím se děti přirozenou formou dozvídají o základních souvislostech v přírodě. Naučí se vnímat přírodu a svět kolem nás, starat se o...

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Anglický jazyk

  • Kolektiv autorů
 • Raabe CZ, 2017
Akce

Posíláme do čtyř dní

Publikace Anglický jazyk z ediční řady Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ přináší náměty pro výuku anglického jazyka pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním...

-15%
293 Kč

293 Kč

Sleva 15%

Posíláme do čtyř dní

Matematika

Raabe, 2012

Posíláme do čtyř dní

V publikaci naleznete příspěvky zaměřené na výuku matematiky zábavnou formou. Žáci si díky nim procvičí psaní číslic, naučí se orientovat se na ploše, zahrají si hry s čísly, naučí se pracovat se slovními...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Knížka plná báječných aktivit založených na pohádkových příbězích. Děti se budou rozvíjet zejména v řečových a sluchových dovednostech, jemné a hrubé motorice a tvořivých výtvarných činnostech s přírodními materiály.

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Výroba létajícího koberce, poznávání cizích krajů, nácvik výslovnosti, grafomotorická cvičení, rozvoj předčtenářské gramotnosti, slovní zásoby, komunikace, hra v rolích – to jsou jen vybrané okruhy činností, kterých se děti...

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Publikace přináší širokou paletu činností s environmentální a výtvarnou tematikou. Děti se například hravými aktivitami seznamují s životním cyklem obilí a vším, co předchází upečení lahodného koláče.

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 15 dní

Záleží Vám na tom, aby si děti navštěvující Vaši mateřskou školu rozvíjely empatii, altruismus a přijímání odlišností druhých?

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Posíláme do čtyř dní

V publikaci naleznete materiály rozvíjející tvořivost a fantazii dětí. Nejmenší výtvarníci poznávají netradiční techniky, jako je například landart, práce s digitálním fotoaparátem, se světelnými paprsky, inspirují se...

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 15 dní

Publikace obsahuje náměty na činnosti, které vedou k rozvoji pohybových dovedností u dětí, rozvíjejí obratnost, koordinaci pohybů a jemnou motoriku. Cvičení jsou laděna tematicky podle ročních dob a děti si s jejich pomocí rozšíří...

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní


„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. “

Jan Amos Komenský