Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace Asistent pedagoga se věnuje problematice asistentů pedagoga a tématům souvisejícím s těmito pracovníky. Příručka Asistent pedagoga přináší soubor pěti nezávislých statí, jež spolu tematicky souvisí.

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vademecum asistenta pedagoga

od 250 Kč

Kniha 2020
Na skladě
-5 %
257 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2016

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
257 Kč

Vyprodané

Rok I.

 • Pasparta, 2018

Posíláme do 10 dní

Publikace se věnuje problematice společného vzdělávání. Připomíná a představuje důležité legislativní změny, které vešly v účinnost od 1. 9. 2016. Nezabývá se však jen novelizací § 16 školského zákona, ale také mnoha....

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Druhé vydání úspěšné příručky odráží významné legislativní změn v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Autoři s bohatou zkušeností z praxe se podrobně věnují inkluzi, všem jejím aspektům...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Český jazyk

 • Raabe CZ, 2017
Akce

Posíláme do čtyř dní

Příručka Český jazyk z edice Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ, si klade za cíl ukázat vyučujícím českého jazyka možnosti, jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami...

-15%
293 Kč

293 Kč

Sleva 15%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

A proč ne! je výjimečnou knihou, jejíž obsah tvoří rozhovor ředitelky Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského Jitky Kendíkové se studenty Adamem a Honzou na téma integrace spolužáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o téma aktuální, často...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Publikace je určena pro ředitele a pedagogy českých škol, kteří mají mezi svými žáky-cizince či české děti žijící v zahraničí. Věnuje se žákům, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, a problémům, jež mohou...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do pěti dní

Publikace Školák se speciálními vzdělávacími potřebami přináší nápady, jak pracovat s těmito žáky v průběhu plnění školní docházky, a to jak ve výuce, tak mimo ni...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do 8 dní

Soubor 30 pracovních listů je určen pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem. Žáci se při práci s listy naučí lépe orientovat ve školním prostředí a pochopí organizaci i způsob výuky v české škole. Zároveň si také ...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do čtyř dní

Publikace rozšiřuje portfolio materiálů pro výuku dětí s SVP na druhém stupni ZŠ. Proto přináší učitelům, speciálním pedagogům i rodičům další pracovní listy z gramatiky, slohu i literatury. Práce s těmito materiály žákům pomáhá prohlubovat jejich...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace přináší komplexně zpracovanou problematiku ADHD. Přestavuje základní vymezení této poruchy, možnosti podpůrných a organizačních opatření či jejich financování, včetně ukázek dokumentů souvisejících se...

-5%
337 Kč

337 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 8 dní

Na počátku příručka nabízí teoretický úvod rozdělený na dvě části. První obsahuje především základní definice používaných pojmů. Jsou v něm také informace o legislativě spojené se vzděláváním dětí se...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Vyprodané

V současné době se v běžných českých základních i středních školách vzdělává poměrně velké množství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Aby jim daná škola mohla vytvořit vhodné podmínky pro uskutečňování jejich vzdělávání v patřičné...

220 Kč

220 Kč

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Pracovný zošit Kuliferdo ide do školy 3 umožňuje deťom upevňovať si svoje poznatky a školské predpoklady v oblasti jemnej a hrubej motoriky, zrakového a sluchového vnímania, koordinácie ruky a oka, tvorivosti...

-5%
204 Kč

204 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vyprodané

Publikace Řečové a komunikační obtíže čtenáře informuje jednak o tom, jak komunikovat s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, tak o specifikách jeho vlastní komunikace.

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Publikace Vzdělávání žáka s SVP podává charakteristiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a práce s nimi. Dále informuje o poradenských pracovnících a asistentech pedagoga a komentuje...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Vyprodané


„Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha.“

Marcel Proust