Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 16
Zúžení výběru
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 16
Seřadit podle:
Na skladě Akce

Na skladě, objednávejte ale rychle

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 11 dní

Publikace je unikátním souborem příspěvků (dvojsborníkem) ze dvou konferencí pořádaných Unií obhájců ČR. Společným jmenovatelem obou konferencí je jejich trestněprávní zaměření. První z nich pořádaná v roce 2017...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Na skladě Akce

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými...

-15%
391 Kč

391 Kč

Sleva 15%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Právo na obhajobu (Teorie a praxe 21. století)

Tomáš Gřivna a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2017
Akce

Posíláme do 11 dní

Publikace se zabývá institutem, který je esenciální pro obor moderního trestního práva. Bez práva na obhajobu a bez obhájců si nelze představit existenci spravedlivého soudního trestního řízení. Diskuze o této problematice je...

-7%
362 Kč

362 Kč

Sleva 7%

Posíláme do 11 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

S rozvojem moderních technologií se v naší společnosti stále častěji vyskytují nové formy kriminality. Svět počítačů a zejména pak internet jsou v tomto směru prostředkem pro páchání trestné činnosti v celosvětovém měřítku...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Páté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 3. 2017. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména...

375 Kč

375 Kč

Okamžitě ke stažení

Posíláme do pěti dní

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona...

-5%
1 045 Kč

1 045 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do 11 dní

Předkládaná publikace je vydávána u příležitosti 65. narozenin profesora Pavla Šámala, předsedy Nejvyššího soudu ČR a předního českého odborníka v oboru trestního práva. Jedná se o sborník bezmála čtyřiceti odborných...

-5%
656 Kč

656 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního

Tomáš Gřivna a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer ČR, 2017

Posíláme do pěti dní

Páté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 3. 2017. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější...

490 Kč

490 Kč

Posíláme do pěti dní

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního

Tomáš Gřivna a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer ČR, 2016
Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Čtvrté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo oproti předchozímu vydání rozšířeno o pět nových zadání. Dosavadní příklady byly revidovány podle právního stavu k 31. 1. 2016. Texty tak...

-23%
375 Kč

375 Kč

Sleva 23%

Okamžitě ke stažení

Akce

Posíláme do pěti dní

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci...

-15%
153 Kč

153 Kč

Sleva 15%

Posíláme do pěti dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Předmětná publikace je věnována problematice internetové kriminality v podmínkách moderní informační společnosti. Rozvoj, rozšíření a způsob využití moderních informačních technologií se staly v uplynulých letech východiskem systémových, procesních i stru

391 Kč

391 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Vyprodané

Klauzurní práce jsou spolehlivým prostředkem kontroly studijních výsledků a účinně stimulují k trestněprávnímu studiu. Publikace na konkrétních příkladech učí, jak interpretovat trestněprávní normy a aplikovat je na případy...

521 Kč

521 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Čtvrté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo oproti předchozímu vydání rozšířeno o pět nových zadání. Dosavadní příklady byly revidovány podle...

489 Kč

489 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Učebnice pojednává o základních kriminologických otázkách, jako je charakterizace pachatele a oběti trestného činu, zabývá se strukturou a stavem kriminality v ČR a její prevencí, představuje čtenářům hlavní kriminologické směry a školy a nejdůležitější z

660 Kč

660 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Kolektiv autorů tvořený teoretiky i významnými zástupci právnické praxe předkládá odborné veřejnosti páté, jubilejní, koncepčně i obsahově zcela přepracované vydání vysokoškolské učebnice trestního práva procesního...

1 053 Kč

1 053 Kč

Vyprodané


„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová