Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 13
Zúžení výběru
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 13
Seřadit podle:

Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám

Jaroslav Fenyk a a kolektiv autorů/autorek • LexisNexis, 2008

Posíláme do pěti dní

K významnému životnímu jubileu Prof. JUDr. Dagmar Císařové, DrSc., která patří mezi nejvýznamnější české právníky v oboru trestního práva a je pro své výjimečné odborné kvality uznávána právnickou veřejností u nás i v zahraničí...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, což si žádá druhé...

495 Kč

495 Kč

Okamžitě ke stažení

Posíláme do pěti dní

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona...

-5%
1 045 Kč

1 045 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář

Antonín Draštík, Jaroslav Fenyk a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer ČR, 2017

Posíláme do pěti dní

Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou a rychlou orientaci v textu. Na výklad konkrétního ustanovení, popřípadě...

4 990 Kč

4 990 Kč

Posíláme do pěti dní

Na skladě
Výprodej

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních...

495 Kč

495 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vyprodané

Kniha obsahuje kromě textu nového trestního zákoníku a nejpodstatnějších částí důvodové zprávy vysvětlivky, které reagují na provedené změny a na obsah důvodové zprávy...

995 Kč

995 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Dnem 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Autoři této knihy nabízejí oborné veřejnosti – soudcům, státním zástupcům, advokátům, policejním orgánům, pedagogům, studentům..

338 Kč

338 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Uspořádaný výběr výňatků z rozhodnutí a stanovisek soudů a prokuratury od roku 1918 do konce prvního čtvrtletí roku 1995...

1 145 Kč

1 145 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vychází poprvé výrazně aktualizována v duchu změn, jimiž tento právní obor prošel v posledním období, a to za přispění předních autorů z oblasti teorie i praxe.

280 Kč

280 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Publikace je druhým částečně přepracovaným a doplněným vydáním díla, které vyšlo v roce 1997...

1 550 Kč

1 550 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Knihy jsou systematickým zpracováním navazujícím na obdobné provedení trestního zákoníku stejným autorem. Významná pozornost zpracovatelů byla věnována zejména přípravnému řízení trestnímu a zcela nově, v podobě dosud nepublikované...

1 450 Kč

1 450 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Kniha je systematickým zpracováním navazujícím na obdobné provedení trestního zákoníku stejným kolektivem autorů. Na rozdíl od komparativní povahy předchozí publikace však tato práce představuje především poznámkové vydání s platnou judikaturou...

995 Kč

995 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Kolektiv autorů tvořený teoretiky i významnými zástupci právnické praxe předkládá odborné veřejnosti páté, jubilejní, koncepčně i obsahově zcela přepracované vydání vysokoškolské učebnice trestního práva procesního...

1 053 Kč

1 053 Kč

Vyprodané


„Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.“

William Saroyan