Jsme tu pro vás jako vždy :-)
Více než 150 000 knih z naší nabídky doručujeme jako běžně.
Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 7

Posíláme do týdne

Jezuiti Melichar Grodecký a Štefan Pongrác a ostrihomský kanonik Marek Križin sa pred štyristo rokmi, teda 7. septembra 1619, stali obeťami politických zápasov vo vtedajšej habsburskej monarchii a náboženskej neznášanlivosti, ktorá...

-5%
220 Kč

220 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

J. Em. Mons. Jozef Tomko je kardinál Svätej rímskej cirkvi, titulámy arcibiskup, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, emeritný predseda Pápežského komitétu pre medzinárodné eucharistické kongresy, spisovateľ. Patrí medzi...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Peter Žeňuch a Peter Zubko • Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2014

Vyprodané

Cieľom publikácie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i širšom kultúrnom...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Liturgické jazyky predstavujú osobitú zložku kultúrnej a konfesionálnej identity. S pápežským schválením staroslovienskeho prekladu Biblie, staroslovienskych bohoslužobných textov súvisí aj postupný rozvoj slovanského... Prek

435 Kč

435 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia s celým názvom Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie prináša na 190 stranách zaujímavé a užitočné informácie aj o dodnes...

-5%
193 Kč

193 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predložený súbor štúdií prináša výsledky výskumov viacerých členov Centra excelentnosti SAV (okrem príspevku L. Riškovej, ktorý je výsledkom plnenia úloh iného projektu) Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia (postavy slovenského národného...

203 Kč

203 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V knihe je vo svetle najnovších archívnych výskumov predstavený príbeh konvertitu, rímskokatolíckeho kňaza a slovenského spisovateľa Jonáša Záborského...

290 Kč

290 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.“

Miroslav Horníček