Posíláme do týdne

Jezuiti Melichar Grodecký a Štefan Pongrác a ostrihomský kanonik Marek Križin sa pred štyristo rokmi, teda 7. septembra 1619, stali obeťami politických zápasov vo vtedajšej habsburskej monarchii a náboženskej neznášanlivosti, ktorá...

-5%
220 Kč

220 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 14 dní

J. Em. Mons. Jozef Tomko je kardinál Svätej rímskej cirkvi, titulámy arcibiskup, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, emeritný predseda Pápežského komitétu pre medzinárodné eucharistické kongresy, spisovateľ. Patrí medzi...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

 • Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2014 • 1. díl série

Vyprodané

Cieľom publikácie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i širšom kultúrnom...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Liturgické jazyky predstavujú osobitú zložku kultúrnej a konfesionálnej identity. S pápežským schválením staroslovienskeho prekladu Biblie, staroslovienskych bohoslužobných textov súvisí aj postupný rozvoj slovanského... Prek

435 Kč

435 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia s celým názvom Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie prináša na 190 stranách zaujímavé a užitočné informácie aj o dodnes...

-5%
193 Kč

193 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predložený súbor štúdií prináša výsledky výskumov viacerých členov Centra excelentnosti SAV (okrem príspevku L. Riškovej, ktorý je výsledkom plnenia úloh iného projektu) Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia (postavy slovenského národného...

203 Kč

203 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V knihe je vo svetle najnovších archívnych výskumov predstavený príbeh konvertitu, rímskokatolíckeho kňaza a slovenského spisovateľa Jonáša Záborského...

290 Kč

290 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím.“

Maxim Gorkij