Posíláme do 14 dní

Knižná publikácia obsahuje vedecké štúdie o aktuálnych výskumoch v oblasti slovanskej etnolingvistiky zamerané na komparatívny výskum slovanskej duchovnej kultúry. Etnolingvistika vníma jazyk nielen ako nástroj komunikácie, ale aj ako prejav kultúry...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

V dňoch 9. 10. júna 2016 sa v prednáškovej miestnosti Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach uskutočnila interdisciplinárna vedecká konferencia s názvom Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konc

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Svätý Kliment Ochridský patril k učeníkom a spolupracovníkom svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bol pilierom nielen ich misijného pôsobenia na Veľkej Morave, ale stál pri formovaní slovanskej kresťanskej kultúry. Monotematický súbor štúdii..

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Monotematický súbor štúdií piatich autorov zo Slovenska, Nemecka, Belgicka a Ukrajiny vznikol ako výsledok spoločného vedeckovýskumného záujmu o duchovnú i paraliturgickú piesňovú kultúru, ktorá vznikala v prostredí cirkvi byzantského obradu...

-5%
124 Kč

124 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Poznanie histórie, poznanie svojich koreňov je významným predpokladom budovania úcty a hrdosti k sebe, k svojmu národu, k vlasti i k rodnému kraju. Preto je aj dnes dôležité zaoberať sa touto problematikou, jej skúmaním z rôznych uhlov pohľadu...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Dielo je výsledkom viac ako desaťeočného systematického výskumu pramennej bázy písomností 15.-19. storočia, ktoré tvoria súčasť písomnej kultúry spätej s cirkvou byzantského obradu na Slovensku...

-5%
413 Kč

413 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Monografická publikácia je pokračovaním knižnej publikácie venovanej Sedembolestnej Patrónke Slovenska, ktorá vznikla v spolupráci Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie s názvom Bohorodička v kultúrnych...

-5%
413 Kč

413 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

 • Slavistický ústav Jána Slanislava SAV, 2014 • 1. díl série

Vyprodané

Cieľom publikácie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i širšom kultúrnom...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Liturgické jazyky predstavujú osobitú zložku kultúrnej a konfesionálnej identity. S pápežským schválením staroslovienskeho prekladu Biblie, staroslovienskych bohoslužobných textov súvisí aj postupný rozvoj slovanského... Prek

435 Kč

435 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predložený súbor štúdií prináša výsledky výskumov viacerých členov Centra excelentnosti SAV (okrem príspevku L. Riškovej, ktorý je výsledkom plnenia úloh iného projektu) Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia (postavy slovenského národného...

203 Kč

203 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. “

anglické přísloví