Farba a jej použitie

 • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2004

Vyprodané

Pôsobenie farieb na človeka je rozmanité a mnohostranné a pri jeho skúmaní sa uplatňujú poznatky z fyziky, chémie, biochémie, fyziológie, psychológie a mnohých ďalších vedných disciplín, ako aj kultúrno-historické vplyvy...

861 Kč

861 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.“

Jerry Seinfeld