Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost

od 321 Kč

E-kniha Muni Press, 2014
Novinka
PDF
321 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha 2011
-5 %
359 Kč

Posíláme do 8 dní

E-kniha
Novinka PDF
321 Kč
-5 %
359 Kč

Masarykova univerzita v Brně

od 516 Kč

E-kniha 2014
Novinka
PDF
516 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha 2009
-5 %
577 Kč

Posíláme do čtyř dní

E-kniha
Novinka PDF
516 Kč
-5 %
577 Kč
Novinka
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Publikace si klade za cíl kulturní analýzu univerzitního prostředí, přičemž jejím hlavním analytickým nástrojem je pojem „mýtus“. Autoři chápou mýtus jako kulturní jev spojující současnost akademické sféry s minulostí...

382 Kč

382 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Posíláme do pěti dní

Kniha - stejně jako ilustrace na její obálce - ukazuje, že věkovitá instituce papežství byla i v nedávné minulosti pro jedny ochranou a útočištěm před bouřemi moderního světa, pro druhé pak výrazem zastaralé instituce bránící pokroku. Toto napětí...

-5%
660 Kč

660 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století

 • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011

Dodání může trvat více než tři týdny

Čtvrtý díl úspěšné publikace, která představuje reprezentativní soubor studií zobrazující významné sociální typy a profese. Na důkladných biogramech zajímavých osobností se ukazuje poválečná doba a prostředí s centrem v padesátých a šedesátých letech...

-5%
105 Kč

105 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

Autoři této průkopnické práce pojímají antiklerikalismus jako součást modernizačních evropských procesů, provázejících budování evropských národních států a jejich politických institucí. Antiklerikalismus je v jejich očích součástí „ambivalence moderny“..

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Svůdnost sociálního experimentu

 • Nakladatelství Lidové noviny, 2018

Posíláme do 10 dní

Kniha autorského kolektivu sestávajícího z tuzemských i zahraničních badatelů a badatelek je věnována dobovým koncepcím nového člověka, které se utvářely v souvislosti s projekty sociálního inženýrství v Evropě 20. století...

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do čtyř dní

Kniha připomínající sté výročí vzniku Filozofické fakulty MU je zároveň příspěvkem k celouniverzitnímu jubileu. Jejím cílem je rekapitulovat dějiny fakulty prostřednictvím biografické metody...

-5%
475 Kč

475 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 10 dní

Prostřednictvím takzvaných mýtů se autoři pokusili odkrýt několik problémů univerzit, které jsou z historické perspektivy významné pro evropské (středoevropské) prostředí a zvláště pak pro prostředí české. Cílem historického...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Odborná kniha „Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě“ se věnuje přechodu mezi rakousko-uherskou monarchií a jejími nástupnickými státy, zejména...

-5%
275 Kč

275 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 8 dní

Autorský tým šesti historiků popularizační formou za doprovodu unikátních fotografií a obrazových materiálů vypráví „příběh univerzity“. Přibližuje jej v souvislosti s proměnami domácího vysokého školství a vědeckého a technického vývoje a...

-5%
447 Kč

447 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do pěti dní

Publikace představuje osudy některých významných akademiků univerzity. Text doplňuje výstavu MUNI100 o životy osobností, které se vepsaly do dějin univerzity nejen svým přispěním k jejímu budování...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Josef Hybeš (1850—1921)

 • Nakladatelství Lidové noviny, 2018

Posíláme do 10 dní

Život dělnického vůdce a předáka sociální demokracie Josefa Hybeše byl v minulosti častokrát námětem historických i uměleckých zpracování. Není divu, už na sklonku života byl Hybeš osobností legendární a mytickou....

-5%
279 Kč

279 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Kolektivní monografie trojice autorů brněnské Masarykovy univerzity L. Fasory, J. Hanuše a J. Malíře otevírá dosud badatelsky neprozkoumané téma – sekularizaci venkovského prostoru v rámci střední Evropy v 19. století...

-5%
114 Kč

114 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace se věnuje problematice tvorby sociálních sítí v období modernizace společnosti. Příspěvky sledují toto téma v rovině technické, právní, ekonomické i kulturní na území bývalých českých zemí. Reflektuje rozvoj výzkumu vý

285 Kč

285 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha přináší metodologicky inovativní výklad změn v socialistickém hnutí v českých zemích v letech 1900–1920. Dramatické události světové války, revoluce v Rusku, rozpad monarchie a vznik republiky jsou nahlíženy z pohledu mladé generace příslušníků a sy

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do čtyř dní

Publikace přináší ohlédnutí za sto lety existence Masarykovy univerzity v Brně a je doplněním výstavy MUNI100. Výstava mapuje tři základní otázky vývoje univerzity. Jako první rekapituluje dějiny univerzity ve světle vývoje světové...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948

 • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006

Vyprodané

Sborník z vědecké konference Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948 s několika navazujícími příspěvky bilancuje bádání o budování občanské společnosti v českých zemích a ve střední Evropě, pro něž se půda nižších...

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Vyprodané


„Pro čtenáře je dobrá kniha nejlevnějším koníčkem, pro autora nejdražším. “

Gabriel Laub