Love Theoretically - Ali Hazelwood, Sphere, 2023
Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945–1989 - Marek Čejka, Jiří Hanuš, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008
Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945–1989

Soubor známých i méně známých, publikovaných i nepublikovaných článků, rozborů, esejů a prohlášení z let 1945-1989, které vzešly z křesťanského prostředí a jsou věnovány vztahu křesťanů k marxismu...

 • Knihabrožovaná vazba
  192 Kč
  Do týdne

Příběhy povolání a obrácení v biblických textech - Jiří Hanuš, Jan Vybíral, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009
Příběhy povolání a obrácení v biblických textech

Sborník biblicky inspirovaných výkladů a esejů o tématech povolání a obrácení. O příbězích Abrahama, Jákoba, Mojžíše, svatého Pavla a dalších biblických postav rozmýšlejí teologové i neteologové různých konfesí...

 • Knihabrožovaná vazba
  107 Kč
  Do 21 dní

Exilová kniha mého srdce - Jiří Hanuš, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018
Exilová kniha mého srdce

Tato originální publikace představuje autory, kteří nepatří k jedné generaci a nemají stejnou exilovou zkušenost, ale spojuje je inspirativní vzpomínka na texty, na něž v minulosti narazili a které je výrazně ovlivnily. Ba co víc...

 • Knihabrožovaná vazba
  150 Kč
  Do čtyř dní

Evropa a její duchovní tvář - Jiří Hanuš, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006
Evropa a její duchovní tvář

Kniha nabízí obsáhlou diskusi o náboženství v Evropě. Padesát českých historiků, politologů, sociologů, filosofů, teologů a dalších odborníků komentuje osm esejů renomovaných zahraničních autorů, věnovaných evropské...

 • Knihabrožovaná vazba
  219 Kč
  Do 21 dní

Mé celoživotní janáčkování - Miloš Štědroň, Jiří Hanuš, Muni Press, 2023
Mé celoživotní janáčkování

Kniha není vyprávěním pouze muzikologickým, ale plnokrevným svědectvím moudrého muže neomylného citu, mimořádně vnímavého, jenž užívá života a k okolnímu světu přistupuje se snahou porozumět všem zdánlivým...

 • Knihabrožovaná vazba
  211 Kč
  Do tří dní

Město a jeho symboly - Jiří Hanuš, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021
Město a jeho symboly

Město je protnutím časoprostoru, je přeplněné symboly. Je to prostor historie, státní, regionální i lokální paměti. A protože je místem přebývání lidí, je jeho symbolika stále oživována – setkáváním na významných místech...

 • Knihabrožovaná vazba
  208 Kč
  Na skladě

Dobrodružství historické interpretace / The Adventure of Historical Interpretation - Jiří Suk, Jiří Hanuš, Muni Press, 2021
Dobrodružství historické interpretace / The Adventure of Historical Interpretation

Kolekce devatenácti esejů z pera významných historiků dokládá rozmanitost vědeckých přístupů. Jejich práce s historickými prameny, základními kameny bádání, je kombinována s etickým i estetickým rozhodováním, které tvoří...

 • Knihapevná vazba
  309 Kč
  Do čtyř dní

Masarykova univerzita v Brně - Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Muni Press, 2009
Masarykova univerzita v Brně

Masarykova univerzita představuje z hlediska bádání nad dějinami vysokého školství a vyššího vzdělání ve 20. století velmi zajímavý případ. Její historický příběh je dlouhým řetězem snah o akceptaci práva na existenci...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  474 Kč
  Do tří dní
 • 516 Kč
  Ihned ke stažení

Předminulé století - Jiří Hanuš, Vít Hloušek, Books & Pipes Publishing, 2019
Předminulé století

Kniha nabízí čtenáři exkurzi do Evropy předminulého století, do doby, kdy se rodila evropská modernita. Autoři rozborem politiky, kultury, náboženství i dalších fenoménů 19. století ukazují, jak mnoho z našeho uvažování je ovlivněno dobou, v níž se...

 • Knihabrožovaná vazba
  240 Kč
  Na skladě

Svůdnost sociálního experimentu - Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Nakladatelství Lidové noviny, 2018
Svůdnost sociálního experimentu

Kniha autorského kolektivu sestávajícího z tuzemských i zahraničních badatelů a badatelek je věnována dobovým koncepcím nového člověka, které se utvářely v souvislosti s projekty sociálního inženýrství v Evropě 20. století...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  292 Kč
  Do 14 dní
Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století - Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011
Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století

Čtvrtý díl úspěšné publikace, která představuje reprezentativní soubor studií zobrazující významné sociální typy a profese. Na důkladných biogramech zajímavých osobností se ukazuje poválečná doba a prostředí s centrem v padesátých a šedesátých letech...

 • Knihapevná vazba
  347 Kč
  Do 25 dní

Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii - Jiří Hanuš, Pavol Mačala, Pavel Marek, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010
Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii

Unikátní soubor příspěvků z česko-slovenské konference, která byla prvním pokusem o setkání historiků, kteří chtěli svým dílem přispět ke zhodnocení výsledků historického bádání v oblasti církevních dějin. Akce se uskutečnila v Ružomberku a přinesla...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  473 Kč
  Na skladě

Český antiklerikalismus - Stanislav Balík, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Marek Vlha, Argo, 2015
Český antiklerikalismus

Autoři této průkopnické práce pojímají antiklerikalismus jako součást modernizačních evropských procesů, provázejících budování evropských národních států a jejich politických institucí. Antiklerikalismus je v jejich očích součástí „ambivalence moderny“..

 • Knihapevná vazba
  299 Kč
  Do 14 dní

Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019 - Jana Černá, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Anna Pečinková, Josef Šaur, Marek Vlha, Masarykova univerzita, 2019
Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019

Autorský tým šesti historiků popularizační formou za doprovodu unikátních fotografií a obrazových materiálů vypráví „příběh univerzity“. Přibližuje jej v souvislosti s proměnami domácího vysokého školství a vědeckého a technického vývoje a...

 • Knihapevná vazba
  376 Kč
  Na skladě

Sensorium Dei - Karel Rechlík, Jiří Hanuš, Jan Vybíral, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014
Sensorium Dei

Tato kniha nabízí zamyšlení nad vztahem mezi člověkem, prostorem a transcendencí. Z různých perspektiv a na odlišných příkladech ukazuje, jak člověk...

 • Knihapevná vazba
  292 Kč
  Do 25 dní

Válka světů - Jiří Hanuš, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018
Válka světů

Pod názvem Válka světů se skrývají eseje, úvahy a glosy, většinou publikované v časopise Kontexty, v Lidových novinách a na portálu Pravý břeh v letech 2013–2017. Autor se v nich věnuje...

 • 226 Kč
  Do týdne

Jak mohou přežít hodnoty? - Jiří Hanuš, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017
Jak mohou přežít hodnoty?

Sborník z konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury ve spolupráci se Senátem PČR v listopadu 2016, která se věnovala dnes tolik diskutovanému tématu hodnot. Základní ideou setkání bylo představit hodnoty zejména v jejic

 • Knihabrožovaná vazba
  114 Kč
  Do 14 dní

Letnice dvacátého století - Stanislav Balík, Jiří Hanuš, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012
Letnice dvacátého století

Rozsáhlá monografie věnovaná tématu šíření koncilních myšlenek v české společnosti od 60. let 20. století až do roku 1989, založená na původním archivním výzkumu i na vzpomínkách pamětníků. Publikace přináší rozbor vztahu socialistického státu...

 • Knihapevná vazba
  328 Kč
  Do 21 dní

Křesťanství a lidská práva - Jiří Hanuš, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002
Křesťanství a lidská práva

Publikace Křesťanství a lidská práva si klade za cíl vystihnout principiální problémy vzájemného vztahu křesťanské nauky i praxe k univerzální novověké ideji lidských práv. Tento vztah má svou nejednoznačnou a spletitou podobu, ...

 • Knihabrožovaná vazba
  147 Kč
  Na skladě

Sto tváří, sto příběhů - Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jan Čermin, Jana Čerminová, Michaela Máliková, Muni Press, 2021
Sto tváří, sto příběhů

Kniha připomínající sté výročí vzniku Filozofické fakulty MU je zároveň příspěvkem k celouniverzitnímu jubileu. Jejím cílem je rekapitulovat dějiny fakulty prostřednictvím biografické metody...

 • Knihabrožovaná vazba
  447 Kč
  Do tří dní


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Nechci na tobě, abys mě měl takhle rád pořád, ale chci, aby sis to pamatoval. Někde ve mně bude vždycky ten člověk, kterým jsem dnes večer.“

Něžná je noc - Francis Scott Fitzgerald, 2012
Něžná je noc
Francis Scott Fitzgerald