Knihy
E-knihy

Nejpopulárnější knihy autora

Zrušit
Titulky 27
Řazení
Počet titulů: 27
Seřadit podle:

Lenin (Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin?)

Jiří Hanuš, Radomír Vlček a a kolektiv autorů/autorek • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013

Dodání může trvat více než tři týdny

Historie životního příběhu Vladimíra Iljiče Lenina, historie jeho „druhého života“ včetně vytvoření ikony vůdce světového proletariátu, která nepostrádá náboženský...

-5%
188 Kč

188 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Exilová kniha mého srdce

Jiří Hanuš • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018

Posíláme do 12 dní

Tato originální publikace představuje autory, kteří nepatří k jedné generaci a nemají stejnou exilovou zkušenost, ale spojuje je inspirativní vzpomínka na texty, na něž v minulosti narazili a které je výrazně ovlivnily. Ba co víc...

-5%
188 Kč

188 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Evropa a její duchovní tvář

Jiří Hanuš • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006

Posíláme do 8 dní

Kniha nabízí obsáhlou diskusi o náboženství v Evropě. Padesát českých historiků, politologů, sociologů, filosofů, teologů a dalších odborníků komentuje osm esejů renomovaných zahraničních autorů, věnovaných evropské...

-5%
261 Kč

261 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století

Lukáš Fasora a Jiří Hanuš • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011

Posíláme do pěti dní

Čtvrtý díl úspěšné publikace, která představuje reprezentativní soubor studií zobrazující významné sociální typy a profese. Na důkladných biogramech zajímavých osobností se ukazuje poválečná doba a prostředí s centrem v padesátých a šedesátých letech...

-5%
493 Kč

493 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Kniha nabízí čtenáři exkurzi do Evropy předminulého století, do doby, kdy se rodila evropská modernita. Autoři rozborem politiky, kultury, náboženství i dalších fenoménů 19. století ukazují, jak mnoho z našeho uvažování je ovlivněno dobou, v níž se...

-5%
280 Kč

280 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Masarykova univerzita představuje z hlediska bádání nad dějinami vysokého školství a vyššího vzdělání ve 20. století velmi zajímavý případ. Její historický příběh je dlouhým řetězem snah o akceptaci práva na existenci...

-5%
577 Kč

577 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Autoři této průkopnické práce pojímají antiklerikalismus jako součást modernizačních evropských procesů, provázejících budování evropských národních států a jejich politických institucí. Antiklerikalismus je v jejich očích součástí „ambivalence moderny“..

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Unikátní soubor příspěvků z česko-slovenské konference, která byla prvním pokusem o setkání historiků, kteří chtěli svým dílem přispět ke zhodnocení výsledků historického bádání v oblasti církevních dějin. Akce se uskutečnila v Ružomberku a přinesla...

-5%
473 Kč

473 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Svůdnost sociálního experimentu

Lukáš Fasora a Jiří Hanuš • Nakladatelství Lidové noviny, 2018

Posíláme do 12 dní

Kniha autorského kolektivu sestávajícího z tuzemských i zahraničních badatelů a badatelek je věnována dobovým koncepcím nového člověka, které se utvářely v souvislosti s projekty sociálního inženýrství v Evropě 20. století...

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Válka světů

Jiří Hanuš • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018

Posíláme do pěti dní

Pod názvem Válka světů se skrývají eseje, úvahy a glosy, většinou publikované v časopise Kontexty, v Lidových novinách a na portálu Pravý břeh v letech 2013–2017. Autor se v nich věnuje...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Jak mohou přežít hodnoty?

Jiří Hanuš • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017

Posíláme do 12 dní

Sborník z konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury ve spolupráci se Senátem PČR v listopadu 2016, která se věnovala dnes tolik diskutovanému tématu hodnot. Základní ideou setkání bylo představit hodnoty zejména v jejic

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Autorský tým šesti historiků popularizační formou za doprovodu unikátních fotografií a obrazových materiálů vypráví „příběh univerzity“. Přibližuje jej v souvislosti s proměnami domácího vysokého školství a vědeckého a technického vývoje a...

-5%
447 Kč

447 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Rozsáhlá monografie věnovaná tématu šíření koncilních myšlenek v české společnosti od 60. let 20. století až do roku 1989, založená na původním archivním výzkumu i na vzpomínkách pamětníků. Publikace přináší rozbor vztahu socialistického státu...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Křesťanství a lidská práva

Jiří Hanuš • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002

Posíláme do pěti dní

Publikace Křesťanství a lidská práva si klade za cíl vystihnout principiální problémy vzájemného vztahu křesťanské nauky i praxe k univerzální novověké ideji lidských práv. Tento vztah má svou nejednoznačnou a spletitou podobu, ...

-5%
188 Kč

188 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Tato kniha nabízí zamyšlení nad vztahem mezi člověkem, prostorem a transcendencí. Z různých perspektiv a na odlišných příkladech ukazuje, jak člověk...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Historická kniha mého srdce

Jiří Hanuš a a kolektiv autorů/autorek • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015

Posíláme do pěti dní

Pod názvem Historická kniha mého srdce vychází originální soubor textů, jež jsou věnovány osobnostem historického řemesla, těm, kteří dlouhodobě...

-5%
273 Kč

273 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Nostalgie v dějinách

Jiří Hanuš a a kolektiv autorů/autorek • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014

Posíláme do 12 dní

Tato knížka vznikla na základě kolokvia o tématu nostalgie, které uspořádal Historický ústav FF MU ve spolupráci s CDK koncem roku 2013 v Brně. Je originálním pokusem...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Publikace přináší v českém i středoevropském prostředí unikátní perspektivu - zkoumá životy a roli primasů katolické církve v Československu, Polsku, Maďarsku, NDR, Rakousku a na Ukrajině v druhé polovině dvacátého století v čase komunismu...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Sborník studií o pojetí náboženské a světské autority v dějinách a současnosti uvedených monoteistických náboženství. Jednotlivé příspěvky se věnují otázkám autority v zakladatelských nebo jiných významných textech, v raných i moderních...

-5%
123 Kč

123 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha vychází z tvůrčí dílny čtyř dlouholetých přátel, kteří již téměř čtvrt století vytvářejí konzervativně-liberální centrum a spojuje je i redakční práce v revue Kontexty. Společenství čtyř...

-5%
253 Kč

253 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

„Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.“

Jiří Orten