Knihy
E-knihy

Nejpopulárnější knihy autora

Zrušit
Titulky 34
Řazení

Posíláme do šesti dní

Soubor známých i méně známých, publikovaných i nepublikovaných článků, rozborů, esejů a prohlášení z let 1945-1989, které vzešly z křesťanského prostředí a jsou věnovány vztahu křesťanů k marxismu...

-5%
188 Kč

188 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Příběhy povolání a obrácení v biblických textech

Jiří Hanuš a Jan Vybíral • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009

Dodání může trvat více než tři týdny

Sborník biblicky inspirovaných výkladů a esejů o tématech povolání a obrácení. O příbězích Abrahama, Jákoba, Mojžíše, svatého Pavla a dalších biblických postav rozmýšlejí teologové i neteologové různých konfesí...

134 Kč

134 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Evropa a její duchovní tvář

Jiří Hanuš • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha nabízí obsáhlou diskusi o náboženství v Evropě. Padesát českých historiků, politologů, sociologů, filosofů, teologů a dalších odborníků komentuje osm esejů renomovaných zahraničních autorů, věnovaných evropské...

-5%
261 Kč

261 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Exilová kniha mého srdce

Jiří Hanuš • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018

Posíláme do 12 dní

Tato originální publikace představuje autory, kteří nepatří k jedné generaci a nemají stejnou exilovou zkušenost, ale spojuje je inspirativní vzpomínka na texty, na něž v minulosti narazili a které je výrazně ovlivnily. Ba co víc...

-5%
188 Kč

188 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Masarykova univerzita představuje z hlediska bádání nad dějinami vysokého školství a vyššího vzdělání ve 20. století velmi zajímavý případ. Její historický příběh je dlouhým řetězem snah o akceptaci práva na existenci...

-5%
577 Kč

577 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Autoři této průkopnické práce pojímají antiklerikalismus jako součást modernizačních evropských procesů, provázejících budování evropských národních států a jejich politických institucí. Antiklerikalismus je v jejich očích součástí „ambivalence moderny“..

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Unikátní soubor příspěvků z česko-slovenské konference, která byla prvním pokusem o setkání historiků, kteří chtěli svým dílem přispět ke zhodnocení výsledků historického bádání v oblasti církevních dějin. Akce se uskutečnila v Ružomberku a přinesla...

498 Kč

498 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století

Lukáš Fasora a Jiří Hanuš • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011

Posíláme do šesti dní

Čtvrtý díl úspěšné publikace, která představuje reprezentativní soubor studií zobrazující významné sociální typy a profese. Na důkladných biogramech zajímavých osobností se ukazuje poválečná doba a prostředí s centrem v padesátých a šedesátých letech...

398 Kč

398 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Kniha nabízí čtenáři exkurzi do Evropy předminulého století, do doby, kdy se rodila evropská modernita. Autoři rozborem politiky, kultury, náboženství i dalších fenoménů 19. století ukazují, jak mnoho z našeho uvažování je ovlivněno dobou, v níž se...

-5%
280 Kč

280 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Svůdnost sociálního experimentu

Lukáš Fasora a Jiří Hanuš • Nakladatelství Lidové noviny, 2018

Posíláme do 12 dní

Kniha autorského kolektivu sestávajícího z tuzemských i zahraničních badatelů a badatelek je věnována dobovým koncepcím nového člověka, které se utvářely v souvislosti s projekty sociálního inženýrství v Evropě 20. století...

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Jak mohou přežít hodnoty?

Jiří Hanuš • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017

Posíláme do 12 dní

Sborník z konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury ve spolupráci se Senátem PČR v listopadu 2016, která se věnovala dnes tolik diskutovanému tématu hodnot. Základní ideou setkání bylo představit hodnoty zejména v jejic

-3%
144 Kč

144 Kč

Sleva 3%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Válka světů

Jiří Hanuš • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018

Posíláme do šesti dní

Pod názvem Válka světů se skrývají eseje, úvahy a glosy, většinou publikované v časopise Kontexty, v Lidových novinách a na portálu Pravý břeh v letech 2013–2017. Autor se v nich věnuje...

-10%
268 Kč

268 Kč

Sleva 10%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Autorský tým šesti historiků popularizační formou za doprovodu unikátních fotografií a obrazových materiálů vypráví „příběh univerzity“. Přibližuje jej v souvislosti s proměnami domácího vysokého školství a vědeckého a technického vývoje a...

-15%
399 Kč

399 Kč

Sleva 15%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Rozsáhlá monografie věnovaná tématu šíření koncilních myšlenek v české společnosti od 60. let 20. století až do roku 1989, založená na původním archivním výzkumu i na vzpomínkách pamětníků. Publikace přináší rozbor vztahu socialistického státu...

-15%
297 Kč

297 Kč

Sleva 15%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Křesťanství a lidská práva

Jiří Hanuš • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002

Posíláme do šesti dní

Publikace Křesťanství a lidská práva si klade za cíl vystihnout principiální problémy vzájemného vztahu křesťanské nauky i praxe k univerzální novověké ideji lidských práv. Tento vztah má svou nejednoznačnou a spletitou podobu, ...

-10%
178 Kč

178 Kč

Sleva 10%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Tato kniha nabízí zamyšlení nad vztahem mezi člověkem, prostorem a transcendencí. Z různých perspektiv a na odlišných příkladech ukazuje, jak člověk...

-10%
314 Kč

314 Kč

Sleva 10%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Publikace přináší v českém i středoevropském prostředí unikátní perspektivu - zkoumá životy a roli primasů katolické církve v Československu, Polsku, Maďarsku, NDR, Rakousku a na Ukrajině v druhé polovině dvacátého století v čase komunismu...

149 Kč

149 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Historická kniha mého srdce

Jiří Hanuš a and team of authors • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015

Posíláme do šesti dní

Pod názvem Historická kniha mého srdce vychází originální soubor textů, jež jsou věnovány osobnostem historického řemesla, těm, kteří dlouhodobě...

-10%
198 Kč

198 Kč

Sleva 10%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Sborník přednášek z teologického setkání, pořádaného CDK v dubnu 1996 v Brně. Příspěvky O.I. Štampacha, F.J. Holečka, M. Ryškové, J. Spousty, P. Filipiho, J. Smolíka, P. Fialy, V. Ventury, F. Kunetky...

89 Kč

89 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Nostalgie v dějinách

Jiří Hanuš a and team of authors • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014

Posíláme do 12 dní

Tato knížka vznikla na základě kolokvia o tématu nostalgie, které uspořádal Historický ústav FF MU ve spolupráci s CDK koncem roku 2013 v Brně. Je originálním pokusem...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte.“

Miroslav Horníček