Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 16
Řazení

Finance v globální ekonomice I: Peníze a platební styk

od 360 Kč

637 Kč

Okamžitě ke stažení

-5 %
360 Kč

Posíláme do týdne

637 Kč
-5 %
360 Kč

Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013

od 526 Kč

526 Kč

Okamžitě ke stažení

Vyprodané

526 Kč

Vyprodané

Hlavní účetní systémy: IFRS a US GAAP

od 254 Kč

254 Kč

Okamžitě ke stažení

-5 %
284 Kč

Posíláme do 8 dní

254 Kč
-5 %
284 Kč

Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika

od 148 Kč

552 Kč

Okamžitě ke stažení

148 Kč

Posíláme do týdne

552 Kč
148 Kč
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha

Okamžitě ke stažení

Praktická publikace o účetnictví se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První kapitola pojednává o vývoji IFRS. Zvláštní pozornost je zaměřena na trendy...

526 Kč

526 Kč

Okamžitě ke stažení

Přidat do

Vyprodané

Kniha o účetnictví bank a finančních institucí se věnuje hlavním praktickým otázkám účtování a vykazování...

696 Kč

696 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Díky své komplexnosti nemá u nás tato kniha o finančních a komoditních derivátech obdoby. Věnuje se teoretickým a praktickým otázkám derivátů.

763 Kč

763 Kč

Vyprodané

Přidat do

Finanční a komoditní deriváty v praxi

od 759 Kč

Kniha 2010

Vyprodané

Kniha 2005

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Již druhé aktualizované a přepracované vydání této praktické publikace o účetnictví bank a finančních institucí se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování.

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha Akciové trhy a investování univerzitního profesora Josefa Jílka navazuje na knihu Finanční trhy a investování. V první části se autor zaměřil na podstatu a vývoj akciového trhu ve světě a v České republice...

875 Kč

875 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Čtvrté, aktualizované a přepracované vydání této praktické publikace o účetnictví bank a finančních institucí se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování, a to jak v prostředí národní úpravy, tak i při použití mezinárodních standardů...

736 Kč

736 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je určena širokému okruhu čtenářů – pracovníkům finančních institucí (bank, stavebních spořitelen, pojišťoven, investičních společností, investičních fondů, penzijních fondů, obchodníkům s cennými papíry, makléřům), manažerům rizik, dealerům...

499 Kč

499 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cílem knihy je poskytnout podrobné objasnění nového finančního produktu 80. a 90. let známého jako repo operace, který je nejrychleji rostoucím segmentem mezinárodních peněžních trhů.

750 Kč

750 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace popisuje úvěrová, tržní a další finanční rizika a jejím cílem je objasnit podstatu, měření, řízení a regulaci finančních rizik včetně použití derivátů.

790 Kč

790 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

První ucelené a komplexní dílo v této oblasti v České republice i ve světě. V knize jsou shrnuty rozsáhlé praktické zkušenosti autora z působení v centrální bance.

853 Kč

853 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha univerzitního profesora Josefa Jílka je přehledem stávajícího stavu finančního trhu ve světě i v České republice. Autor v ní shrnul rozsáhlé každodenní praktické zkušenosti z působení v České národní bance...

875 Kč

875 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle