Posíláme do 12 dní

Učebnice občanského práva byla připravena skupinou civilistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti teorie a praxe občanského práva s cílem poskytnout čtenářům, zejména pak studentům občanského práva právnických fakult i dalších vysokých škol pomůcku....

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu a..

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Občanské právo hmotné

od 390 Kč

Kniha 2013

Vyprodané

Kniha 2014

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Autor v monografii sleduje dvě dynamicky se měnící roviny. Prvou je vývoj koncepce právnických osob, směřující k dosažení jejich jednotného právního základu. Druhá rovina překračuje rámec práva a hledá vývojové tendence právnických osob do budoucna...

412 Kč

412 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Předkládaná publikace se zabýva zásadami soukromého práva, subjekty soukromého práva, zejména právnickými osobami a jejich postavením v měnícím se světě.

470 Kč

470 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace je výsledkem dlouhodobého odborného zájmu autora o právnické osoby a jejich právní i interdisciplinární charakteristiku. Navazuje na předcházející monografická i časopisecká díla...

340 Kč

340 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte.“

Miroslav Horníček