Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 19
Zúžení výběru
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 19
Seřadit podle:

Posíláme do tří dní

Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se nájmem a pachtem, tedy instituty upravenými v § 2201 až 2357 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb...

590 Kč

590 Kč

Posíláme do tří dní

Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Předkládaný svazek judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se darováním, koupí a směnou (§ 2055 až § 2188 obč. zák.); do přehledu ovšem nebyla zařazena rozhodnutí související s prodejem...

-6%
490 Kč

490 Kč

Sleva 6%

Okamžitě ke stažení

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do tří dní

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů...

450 Kč

450 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti...

477 Kč

477 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do čtyř dní

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a...

940 Kč

940 Kč

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do tří dní

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek řady přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých...

550 Kč

550 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále...

525 Kč

525 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských...

350 Kč

350 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

První svazek řady souboru Civilního řízení obsahuje Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a zahrnuje tak pravidla civilního procesu, celé řízení sporné a řízení podle části V. Také tento sva

1 870 Kč

1 870 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů...

350 Kč

350 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se darováním, koupí a směnou. V občanském zákoníku je tato...

522 Kč

522 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Nový občanský zákoník sleduje příklon k evropským kontinentálním konvencím a přináší novou systematiku pojmosloví a hodnotová východiska. * Obecná část občanského zákoníku je společným základem celého soukromého práva...

-5%
2 841 Kč

2 841 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Tématem této publikace je promlčení a prekluze. Čtenář zde nalezne nejen použitelnou judikaturu, ale také srozumitelný výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové...

500 Kč

500 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je rvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí...

367 Kč

367 Kč

Posíláme do tří dní

Změny závazků

Petr Lavický a Petra Polišenská • Wolters Kluwer ČR, 2015
Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně změn závazků v osobě věřitele či dlužníka a změn v obsahu závazků. Publikace obsahuje nejen...

350 Kč

350 Kč

Okamžitě ke stažení

Moderní civilní proces

Petr Lavický a a kolektiv autorů/autorek • Masarykova univerzita, 2017

Vyprodané

Moderní civilní proces Kniha podává rozbor základních koncepčních otázek moderního civilního procesu. Autoři nejprve analyzují současný stav, v němž se české civilní právo procesní nachází a identifikují jeho základní problémy. Poté představují dvě..

362 Kč

362 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Přehled je tématicky rozdělen podle úpravy obsažené v občanském zákoníku a zákoníku práce, věnuje se plnění vyživovací povinnosti za jiného podle zákona o rodině a bezdůvodnému obohacení vzniklému v souvislosti se služebním poměrem příslušníků Policie...

1 258 Kč

1 258 Kč

Vyprodané


„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann