Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 3

Vyprodané

Publikácia obsahuje detské, dievčenské, chlapčenské, koedukované ľudové hry a tance, ako aj opis, metodiku nácviku, choreografiu tanca a notový materiál, pričom sa zameriava na predškolský a školský vek. Text dopĺňajú čierno-biele obrázky a ilustrácie.

185 Kč

185 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje 95 didaktických hier na precvičovanie poznatkov žiakov z jazyka slovenského, matematiky, literárnej výchovy.

85 Kč

85 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia je metodickou príručkou hudobnej, telesnej, tanečnej a pohybovej výchovy detí a mládeže. Obsahuje výber hudobno-sluchových, hudobno-pohybových, rytmických cvičení, pohybových a tanečných etúd, hudobno-pohybových hier, priestorových cvičení a ľu

205 Kč

205 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. “

Konfucius