Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 6

Sambucus XI.

Erika Juríková a Daniel Škoviera • Trnavská univerzita, 2016 • 11. díl série

Posíláme do pěti dní

Sambucus XI obsahuje deväť štúdií. Grécko-rímskej antiky sa týkajú štúdie Jana Janouška a Jana Bažanta, k počiatkom rímskej filozofie pozýva a sprevádza po nich Peter Fraňo. Štúdia M. Andokovej sa vzťahuje na...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Antológia predstavuje u nás roky očakávaný súbor prekladov humanistických textov, ktoré spoločne dokladajú vedu a kultúru na Slovensku v období akcen-tácie a veľkého rozvoja latinskej knižnej vzdelanosti...

-5%
320 Kč

320 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Po siedmy raz ponúka Sambucus na svojich stránkach štúdie z oblasti vied o antickom staroveku a stredovekej i novovekej recepcie tejto kultúry...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Obsahuje podrobný výklad gramatiky s dôrazom na logické súvislosti preberaných javov. Učebnica obsahuje tiež ukážky textov z Nového zákona, Septuaginty, byzantskej liturgie a klasickej literatúry...

-5%
549 Kč

549 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Priamy popud na vznik tohto knižného portrétu univerzitného profesora Miloslava Okála poskytla storočnica jeho narodenia. Okrúhle výročia síce samy v sebe nenesú nijakú skutočnú hodnotu a sú iba ľahšie zapamätateľnými či navonok viac okrášlenými....

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Vyprodané

Sambucus zahrnul do svojho ôsmeho zväzku pätnásť štúdií v širokom tematickom i časovom zábere. Aj tentoraz ich poradie neurčil sled písmen abecedy, vek či postavenie autorov, ale viac-menej tematicko-chronologické hľadisko. Grécko-rímsky starovek...

290 Kč

290 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. “

Johann Gottfried Von Herder