Ch. D. Sobegh

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle