Soňa Kretková

Tohle všechno chci vyhrát

Poruchy osobnosti - Ján Praško, Portál, 2015
4.8

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie...

Vyprodané
Lékařská psychologie - Jan Vymětal, Portál, 2003
5

3. aktualizované vydání

Lékařská psychologie

3. aktualizované vydání

Lékařská psychologie je oborem zabývajícím se především psychickými aspekty interakce lékaře a pacienta, ale i vztahy k významným lidem z pacientova sociálního prostředí...

Vyprodané
Psychologie pro učitele - Jan Čáp, Jiří Mareš, Portál, 2007
4.3

Rozšířené a přepracované vydání klasické učebnice pro posluchače pedagogických oborů představuje syntézu základních poznatků s nejnovějšími otázkami psychologických základů vzdělávání a výchovy...

Vyprodané
Psychologie ve školní praxi - David Fontana, Portál, 2014
5

Psychologie ve školní praxi

Příručka pro učitele

Přehled poznatků moderní psychologie, které mají vztah k problémům vzdělávání a výchovy. Informace jsou předkládány srozumitelně a jsou vždy spojeny s aplikací na praktické činnosti učitele...

Vyprodané
Školní poradenská psychologie pro pedagogy - Marie Vágnerová, Karolinum, 2005

Publikace je určena především učitelům, výchovním poradcům, ale i pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden a jiných institucí, které se zabývají problematikou školní poradenské psychologie...

Vyprodané

Pedagogická komunikace zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stále významnější postavení. A právě proto přichází na český trh publikace Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Zahrnuje informace o pedagogické komunikaci...

161 Kč
Ihned ke stažení
Pedagogická komunikace v teorii a praxi - Alena Nelešovská, Grada, 2005
5

Pedagogická komunikace zaujímá ve výchovně vzdělávacím procestu stále významnější postavení. A právě proto přichází na český trh publikace Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Zahrnuje informace o pedagogické komunikaci v rovině teoretické, ...

Vyprodané

Cílem publikace je zmapovat prostředí školy ze sociálněpsychologického úhlu pohledu, objasnit projevy různých fenoménů a načrtnout, jak souvisejí s efektivitou edukačních procesů. Sociální svět školy je zajímavý, dynamický...

305 Kč
Ihned ke stažení
Metody a postupy poznávání žáka - Václav Mertin, Lenka Krejčová, Wolters Kluwer ČR, 2016

Publikace (nejen) pro učitele V publikaci naleznete odpovědi na otázky: • Jak si poradit s výukovými obtížemi a jak poznat, co žák potřebuje? • Jak kvalifikovaně...

Vyprodané
Pedagogická psychologie - Jiří Mareš, Portál, 2013
5

Pedagogická psychologie je věda o psychologických zákonitostech výchovně vzdělávacího procesu v školních a jiných výchovných zařízeních. Pedagogická psychologie zkoumá všechny psychologické zákonitosti, které nastoluje proces výchovy, vyučování a...

Vyprodané
Dětská psychoterapie a poradenství - Kathryn Geldard, David Geldard, Portál, 2008
5

Kniha je praktickým úvodem do oblasti psychoterapeutické a poradenské práce s dětským klientem, který nabízí jak teoretické základy, tak přehled zásad a dovedností využitelných v praxi...

Vyprodané
Praxe dětského psychologického poradenství - Zdeněk Matějček, Portál, 2011

Autor shrnuje praktické zkušenosti ze své mnohaleté poradenské práce, při níž vyšetřil přes třicet tisíc dětí. Hlásil se k biopsychosociálnímu přístupu, zároveň v knize zdůrazňuje tvořivost a respekt k jedinečnosti svých malých klientů...

Vyprodané
Dětská kresba jako diagnostický nástroj - Georges Cognet, Portál, 2013
4

Dětská kresba má své místo při psychologickém vyšetření dítěte. Vypovídá o jeho vnitřním světě, jeho představivosti, kreativitě. Využívá se také během psychoterapie; vychovatelům prozrazuje stupeň vývoje dítěte vzhledem k průměru (pokročilejší, nebo...

Vyprodané

Autoři předkládají touto publikací základní studijní text, nepostradatelný pro všechny studenty psychologie a pedagogických oborů. Čtenáři získají stručnou a jednoduchou formou přehled o problematice psychologického poradenství...

191 Kč
Ihned ke stažení

„Stačí dobré srdce, a budeš krásný, kdybys měl tvář třeba jako uhel černou. Zlé srdce zohyzdí sebekrásnější obličej ještě víc, než kdyby byl od přírody nehezký.“

Na Větrné hůrce - Emily Brontë, 2018
Na Větrné hůrce
Emily Brontë