Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 7

Vyprodané

Jak se vyhnout trvalému stresu ve výchově a přitom neupadnout do autoritářství, ukazuje zkušený rodinný poradce na mnoha příkladech...

165 Kč

165 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Poutavý životopis věnovaný postavě Regina z Pürmu. Regino, jedna z velkých mnišských postav své doby, která dvakrát zažívá hrůzy a ničení normanských nájezdů a námahu opětovného budování Prümu. Sedm let řídí osudy zdejšího říšského opatství. Poté co...

342 Kč

342 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Slovo "agrese" je chápáno téměř výlučně negativně a spojováno s násilím, spory a válkami. Především lidé s náboženskou výchovou stále ještě trpí tradovaným zákazem agrese. Původní smysl tohoto slova (přistoupit k někomu) nechává otevřenou možnost...

229 Kč

229 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dvě třetiny českých rodičů se domnívají, že jejich děti jsou výrazně neklidnější a nesoustředěnější než děti ostatní. Někdy to není jen subjektivní pocit plynoucí ze snížené tolerance přirozeného dětského temperamentu...

235 Kč

235 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je slavný román o životě opata Berna z Reichenau (1008–1048). Lotriňan Berno, vzdělaný mnich z říšského opatství na Prümu v Eifelu, je jmenován opatem polorozpadlého kláštera na ostrově Reichenau na Bodamském jezeře. Nezdá se, že by měl pro těžký...

275 Kč

275 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Existuje mnoho symbolů, které patří k vánočnímu a předvánočnímu času, bez nichž si už neumíme tuto dobu představit. Adventní věnec, vánoční stromek, svíce nebo zvonek jsou takové symboly, s nimiž má každé dítě spojen nějaký význam. K této době však...

169 Kč

169 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Osudy světců, praotců, proroků i andělů před námi ožívají díky poutavému vyprávění Very Schauberové a Michaela Schindlera, kteří již napsali několik úspěšných knih o světcích, mezi jinými i encyklopedii Rok se svatými, která se dočkala několika...

364 Kč

364 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann