Zrušit
Titulky 7

Vyprodané

Poutavý životopis věnovaný postavě Regina z Pürmu. Regino, jedna z velkých mnišských postav své doby, která dvakrát zažívá hrůzy a ničení normanských nájezdů a námahu opětovného budování Prümu. Sedm let řídí osudy zdejšího říšského opatství. Poté co...

342 Kč

342 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Slovo "agrese" je chápáno téměř výlučně negativně a spojováno s násilím, spory a válkami. Především lidé s náboženskou výchovou stále ještě trpí tradovaným zákazem agrese. Původní smysl tohoto slova (přistoupit k někomu) nechává otevřenou možnost...

229 Kč

229 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Jak se vyhnout trvalému stresu ve výchově a přitom neupadnout do autoritářství, ukazuje zkušený rodinný poradce na mnoha příkladech...

165 Kč

165 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dvě třetiny českých rodičů se domnívají, že jejich děti jsou výrazně neklidnější a nesoustředěnější než děti ostatní. Někdy to není jen subjektivní pocit plynoucí ze snížené tolerance přirozeného dětského temperamentu...

235 Kč

235 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Existuje mnoho symbolů, které patří k vánočnímu a předvánočnímu času, bez nichž si už neumíme tuto dobu představit. Adventní věnec, vánoční stromek, svíce nebo zvonek jsou takové symboly, s nimiž má každé dítě spojen nějaký význam. K této době však...

169 Kč

169 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je slavný román o životě opata Berna z Reichenau (1008–1048). Lotriňan Berno, vzdělaný mnich z říšského opatství na Prümu v Eifelu, je jmenován opatem polorozpadlého kláštera na ostrově Reichenau na Bodamském jezeře. Nezdá se, že by měl pro těžký...

275 Kč

275 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Osudy světců, praotců, proroků i andělů před námi ožívají díky poutavému vyprávění Very Schauberové a Michaela Schindlera, kteří již napsali několik úspěšných knih o světcích, mezi jinými i encyklopedii Rok se svatými, která se dočkala několika...

364 Kč

364 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová