Knihy
E-knihy

Knižní série Velké dějiny zemí Koruny české

Zrušit
Titulky 18
Řazení

Vyprodané

Publikace je prvním syntetickým zpracováním fenoménu českého cestovatelství. Autor se zabývá cestovateli, kteří o svých cestách podali jakékoli svědectví – především prostřednictvím cestopisů...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do pěti dní

První svazek čtvrtého dílu velké historiografické práce. Tento díl je věnován čtrnáctému století, které bychom mohli s jistou nadsázkou nazvat stoletím lucemburským, dobou vlády Jana Slepého, ...

790 Kč

790 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 20 dní

Druhý svazek čtvrtého dílu velké historiografické práce. Tento díl je věnován čtrnáctému století, které bychom mohli s jistou nadsázkou nazvat stoletím lucemburským, dobou vlády Jana Slepého, Karla I. (IV.) ...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 20 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin,...

-5%
656 Kč

656 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 20 dní

Třináctý svazek obsáhlé práce mapuje dějiny Československa od roku 1918 do roku 1929.

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 20 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Kniha svým rozsahem i čtenářským určením navazuje na ediční řadu Velkých dějin zemí Koruny české, snaží se však v jednom svazku podat celkový vývoj jednoho oboru – architektury – od raně středověkých počátků po současnost...

-5%
846 Kč

846 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

V předkládaném svazku se autorský tým zabývá důležitým obdobím českých i středoevropských dějin, vymezeným počátkem druhého stavovského povstání a třicetileté války v roce 1618 a končícím porážkou Turků před hradbami Vídně ...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Sedmý díl "Velkých dějin zemí Koruny české" popisuje období od nástupu Habsburků na český trůn do počátku druhého českého stavovského povstání (1526 - 1617), jež je označováno za první století novověku...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Svazek autorsky navazuje na předchozí díl. V první části líčí důsledky husitské revoluce a v širokých evropských souvislostech přibližuje dramatické pokračování husitského zápasu, vedeného Jiřím Poděbradským...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Třetí svazek osmnáctidílných Velkých dějin zemí Koruny české zachycuje dobu posledních Přemyslovců. Vratislav Vaníček, jeden...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Pátý svazek obsáhlé práce mapuje dějiny českých zemí od roku 1402 do roku 1437.

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Velké dějiny zemí Koruny české IX.

Pavel Bělina a a kolektiv autorů/autorek • Paseka, 2011 • 9. díl série

Posíláme do pěti dní

Dlouho očekávaný devátý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován období let 1683 - 1740, kdy se události ve sféře zahraniční politiky projevovaly na zmíněném teritoriu víceméně pouze zprostředkovaně.

790 Kč

790 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Velké dějiny zemí Koruny české XV.b

Jan Kuklík a a kolektiv autorů/autorek • Paseka, 2010 • 15. díl série

Posíláme do pěti dní

Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

První svazek XII. dílu počíná na přelomu let 1859 - 1860, kdy v důsledku vojenské porážky habsburské monarchie v Itálii dochází k obnovení ústavního vývoje a končí rokem 1890, ...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Nejnovější svazek tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české se zabývá vývojem státoprávní problematiky zasazené do historicko-politických souvislostí. Dva oddíly, do nichž autoři text rozdělili, reprezentují dvě velká dějinná období. První....

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

edenáctý díl, který je rozvržen do dvou svazků, zaplňuje poslední mezeru v chronologické řadě Velkých dějin zemí Koruny české a je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie...

-5%
656 Kč

656 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Kniha renomovaného historika Jindřicha Francka, která vychází v tematické řadě Velkých dějin zemí Koruny české, ...

790 Kč

790 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.“

William Saroyan