Knižní série Úplné znenia 2010

Vyprodané

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

35 Kč

35 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Exekučný poriadok...

26 Kč

26 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon o službách zamestnanosti; Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

67 Kč

67 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Úplné znenia prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení), ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu – ihneď postrehnete zmeny v zákone...

126 Kč

126 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte.“

Miroslav Horníček