Knižní série Studijní texty ze spirituální teologie

Posíláme do týdne

Soubor příspěvků českých a zahraničních autorů k tematice Duch Svatý a svátost biřmování zohledňuje jak historii bádání, tak současný stav pastorace. Podnětné jsou texty o praxi teologie východní. Příspěvky mohou napomoci těm, kdo chtějí...

-5%
200 Kč

200 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Autentický duchovní život uzdravuje náběhové karikatury, které často sami prožíváme: upjaté postoje, zhrzené tváře, protěžování jednostranných témat či záměna soukromých prožitků za zralé duchovní hodnoty. Sborník se soustřeďuje na...

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Kdy je možné napomenout? Jakou formu zvolit? Nejsme na jedné straně na připomínky neadekvátně přecitlivělí, přičemž si zároveň málo uvědomujeme na straně druhé dopad vysloveného napomenutí?

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Můžeme duchovní život shrnout do obecných pouček (axiomů), anebo jde duchovní život každého člověka vlastní cestou? V této studii předkládáme několik ukázek z děl autorit, které se k „axiomům“ vyslovují (Haas, Rupnik, hesla z...

-5%
147 Kč

147 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do týdne

Publikace zahrnuje jednak ze slavného francouzského Slovníku spirituality heslo „Spiritualita“ (a jak pojem vyrostl až do dnešního užívání) a heslo „Vladimír Solovjov“ (pohled na dílo i životopis); a dále tu nalezneme studii mnichovského filosofa...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Texty vycházejí z třetího olomouckého setkání spirituálních teologů ve dnech 28.-29. května 2010, se sjednocujícím tématem Duchovní život a liturgie...

-5%
304 Kč

304 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Kolekce příspěvků vyučujících spirituální teologii, jako například: zvěstování ve františkánské spiritualitě, životopis mystičky Anděly z Foligna, kněz ve světové literatuře (od Grahama Greena po Abraháma Jehošua), ...

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Jsou zde představeny texty nebo analýzy děl: Gertrudy Morové (pravnučky sv. Tomáše Mora), bekyně Hadewijch z Antverp, Gerharda Tersteegena (zakladatele pietismu), Brigity Švédské, Kateřiny Janovské, Anděly z Foligna, Miguela Argemiry, Roswithy z...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Vyprodané

Soubor příspěvků na téma "personalismus" v současné teologické reflexi. K interpretaci těchto tří blízkých, a zároveň odlišných pojmů, jsou připojeny texty klasických autorů (Boethius, Tertullián, Duns Scotus aj.).

175 Kč

175 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Dům bez knih je jako tělo bez duše“

Julius Zeyer