Knižní série Poradca 2019

Posíláme do šesti dní

Vydavateľstvo Poradca vydáva komentár k Obchodnému zákon aj so všetkými zmenami, ktoré platia od roku 2019. Nakoľko už dlhšiu dobu nebol publikovaný komentár k Obchodnému zákonníku, ktorý je jedným z prameňov obchodného práva v Slovenskej republike...

-5%
264 Kč

264 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Od 1. januára 2018 platí novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá má pre podnikateľa – zamestnávateľa miernejší dopad v rámci sankcii, ak došlo k oneskorenému ohláseniu vzniku pracovného pomeru zamestnanca...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom – úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 9. 2018, 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020; •Kataster nehnuteľností – zmeny zákona; Daň z poistenie – nový zákon; Špeciálne daňové konania...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Dňa 1. 11. 2018 nadobúda účinnosť ostatná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je dôležitá nielen pre samotných vlastníkov, ale i pre správcov bytových domov...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Vydavateľstvo PORADCA prináša v tomto čísle komentár k novému právnemu predpisu, nakoľko predchádzajúci zákon sa nedostal do širšieho spoločenského povedomia, čo je jedna z príčin jeho nedostatočného využívania zo strany whistleblowerov...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Vyprodané

Zákon o dani z príjmov – úplné znenie po novelách platných k 1. 1. 2019 a 1. 1. 2022 s komentárom, príkladmi z praxe a postupy riešenia. Medzi najdôležitejšie zmeny zákona o dani z príjmov po novelách od roku 2019 patrí zavedenie nového spôsobu výpočtu...

-5%
264 Kč

264 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia prináša aktuálne zákony po poslednej novele, doplnené o podrobné a vysvetľujúce komentáre k jednotlivým paragrafom. Taktiež obsahuje podrobnejšie rozobratý príspevok, vždy s inou problematikou...

-5%
264 Kč

264 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nakoľko od januára 2019 vstúpil do platnosti index daňovej spoľahlivosti, vydavateľstvo Poradca sa rozhodlo vydať stále žiadaný komentár k Daňovému poriadku. Publikácia určená všetkým daňovníkom...

139 Kč

139 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon o verejnom obstarávaní – úplné znenie po novele s komentárom, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2019...

278 Kč

278 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon o dani z pridanej hodnoty – úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2019, 1. 10. 2019 a 1. 1. 2020 s komentárom...

139 Kč

139 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. “

Konfucius