Knižní série Poradca 2011

Poradca 1/2011

Poradca s.r.o., 2010

Vyprodané

* Živnostenský zákon (zákon s komentárom); * Rozsah živnostenského oprávnenia; * Živnostenská kontrola a pokuty; * Živnostenské úrady; ...

155 Kč

155 Kč

Vyprodané

Přidat do

Poradca 2 - 3/2011

Poradca s.r.o., 2010

Vyprodané

- Exekučný poriadok (zákon s komentárom); - Valné zhromaždenie; - Sankcie za omeškanie splátky; - Odmeny exekútora; - Správna exekúcia; ...

217 Kč

217 Kč

Vyprodané

Přidat do

Poradca 8/2011

Poradca s.r.o., 2011

Vyprodané

Spotrebné dane (zákony s komentárom); Zákon o spotrebnej dani (z minerálneho oleja, vína, liehu); Starostlivosť o zamestnancov

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Poradca 10/2011

Poradca s.r.o., 2011

Vyprodané

- Zákon o sociálnom poistení s komentárom; - Nemocenské a dôchodkové dávky; - Sociálne poistenie; - Kontrolná činnosť; ...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Poradca 6-7/2011

Poradca s.r.o., 2011

Vyprodané

182 Kč

182 Kč

Vyprodané

Přidat do

Poradca 13/2011

Poradca s.r.o., 2011

Vyprodané

Zákon o zdravotnom poistení s komentárom, oceňovanie majetku a záväzkov,...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Poradca 11 - 12/2011

Poradca s.r.o., 2011

Vyprodané

Občiansky zákonník s komentárom; Záväzkové a vecné právo; Občianskoprávne vzťahy, ich ochrana - účastníci; Dedenie; ...

219 Kč

219 Kč

Vyprodané

Přidat do

Poradca 9/2011

Poradca s.r.o., 2011

Vyprodané

- Spotrebné dane s komentárom; - Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, z piva, z elektriny a plynu; - Malá novela Zákonníka práce; ...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Poradca 5/2011

Poradca s.r.o., 2011

Vyprodané

- Zákon o DPH (úplné znenie s komentárom); - Kúpa motorového vozidla; - Registračná povinnosť; - Dodanie a nájom nehnuteľnosti; - Daňová povinnosť; - Súhrnný výkaz; ...

91 Kč

91 Kč

Vyprodané

Přidat do

Poradca 4/2011

Poradca s.r.o., 2010

Vyprodané

- Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom; - Zastavenie konkurzného konania; - Vyhlásenie konkurzu; - Vylučovacia žaloba; - Odporovacie právo; ...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb. “

Honoré De Balzac