Knižní série Poklady starobylých civilizací

Vyprodané

Už v pradávných dobách bývali Keltové spíše obáváni než vítáni. Jelikož prosluli jako nelítostní a nezdolní válečníci, žoldáci a dobyvatelé, jevili se očím středomořského světa jako barbaři par excellence, jako nepřátelé lidské civilizace...

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Starověké Řecko je odedávna pokládáno za kolébku západní civilizace, a nelze popřít, že politika, společnost, věda, filozofie a umění, které se v určité době rozvíjely v tomto prostoru, mají nesmírný význam pro pochopení kultury současného světa...

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tento svazek série Poklady starobylých civilizací předkládá chronologický nástin indických dějin od roku 2500 př. n. l. do roku 1192 n. l., kdy se nad rozsáhlými částmi indického území započala muslimská nadvláda...

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Předkolumbovské civilizace vznikaly ve středním a severním Mexiku, na území rozkládajícím se od úrodných oblastí Oaxackého a Mexického údolí po velké pouště na severu...

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dějiny starověkého Říma od neolitické zemědělské vesničky po "hlavní město světa" fascinují nejen odborníky, ale i širokou veřejnost...

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tento svazek je věnován civilizaci Inků, o níž máme informace z historických zpráv, domorodé mytologie a archeologických nálezů. Text publikace se na základě nejnovějších výzkumů a poznatků snaží objasnit co nejširšímu publiku historické předpoklady...

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tento svazek série Poklady starobylých civilizací je zasvěcen historickému a uměleckému odkazu starověkého Egypta. Prostřednictvím chronologicky uspořádaného textu, který se opírá o nejnovější poznatky z archeologických výzkumů...

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V tomto svazku je nastíněn vývoj jedné z nejvelkolepějších a nejdéle existujících civilizací na celém asijském kontinentu. Dnes je khmerská kultura nejvíce přítomna v Kambodži, ale kdysi byla rozšířena po mnohem větším území...

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tento svazek série Poklady starobylých civilizací je zasvěcen dávným kulturám, jež se ve starověku střídaly v Mezopotámii, oblasti mezi Tigridem a Eufratem, a pro nás se dnes pojí se jmény Asyřanů a Babyloňanů...

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tento svazek série Poklady starobylých civilizací se zabývá etruskou kulturou, která se rozvinula ve starověké Itálii v časovém období zahrnujícím 9. - 2 . století př. n. l., předtím, než proběhlo politické, právní, jazykové a kulturní sjednocení...

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Číňané - Poklady starobylých civilizací

Nakladatelství Universum, 2008

Vyprodané

Tato kniha vás provede několika tisíci let čínské historie od tajemných věků archaické Číny po říši Velkého Chána. Grafický design vám dovedně přiblíží ohromující umělecké bohatství Číny, které je jedním z největších uměleckých pokladů světa.

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

První svazek série Poklady starobylých civilizací je věnován Olmékům a Mayům, dvěma význačným mezoamerickým předkolumbovským kulturám, které se rozvinuly v oblasti tropického pralesa, v zeleném srdci jihovýchodu.Řazení kapitol umožňuje čtenáři.

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.“

Voltaire