Knižní série Dane, účtovníctvo, odvody 2013

Vyprodané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Nevyfakturované dodávky, Preprava tovaru vo vzťahu k zahraničiu a DPH, Lotéria pokladničných dokladov - bločková lotéria...

189 Kč

189 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Zákon o miestnych daniach, Daň z motorových vozidiel od 1.1.2013, Podiel na zisku, Zábezpeka na DPH, Odpisy osobného automobilu,...

189 Kč

189 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Vplyv zvýšenia životného minima, Daňové konanie, Zdaňovanie dlhopisov a pokladničných poukážok, Podnikateľské využívanie súkromného automobilu...

189 Kč

189 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Inventarizácia majetku a záväzkov, Odpočet straty, Zrážková daň, Daňové spory, Platobná neschopnosť zamestnávateľa...

189 Kč

189 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Dodatočné daňové priznanie, Paušálne výdavky od 1.1.2013, Daňový nedoplatok, Obmedzenie platieb v hotovosti,...

189 Kč

189 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Vymeriavací základ od 1.7.2013, Škody v ZDP, Paušálne výdavky, Účtovné knihy v JÚ, Výdavky na PHL, Absolventi a skončenie štúdia,...

189 Kč

189 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Rozdelenie živností a spôsobilosť na prevádzkovanie, Mimoriadne odmeny, Platba kreditnou kartou, Prechod z JÚ na PÚ, Zdaňovanie mzdy,...

189 Kč

189 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon o DPH, Odpisy dlhodobého majetku, Zúčtovanie DPH za rok 2012, Predaj pozemkov a DPH, ZP od 1.1.2013...

189 Kč

189 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Dovolenky a letné brigády, Zdaňovanie podielov na zisku, Súhrnný výkaz DPH, Odpis pohľadávok v ZDP v roku 2013, platby PK - účtovanie v JÚ

289 Kč

289 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon o dani z príjmov od 1.1.2013, daňový bonus, fakturácia u platiteľov DPH, Finančný prenájom, Poistné SZČO v roku 2013, preddavky FO a PO v roku 2013,...

289 Kč

289 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.“

Francesco Petrarca