Knižní série Dane, účtovníctvo, odvody

Dodání může trvat více než tři týdny

Zákon o dani z príjmov nemal, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, rozsiahlejšiu novelu účinnú od 1. januára 2019, od tohto dátumu mal len niekoľko čiastkových noviel vykonaných v rámci iných zákonov. V tomto trende sa pokračuje aj...

-5%
177 Kč

177 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikácia obsahuje: Koniec roka v účtovníctve, Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2019, Paušálne výdavky v roku 2018, Miestne zisťovanie správcu dane, Rozhodnutie o vyrubenej dani, Prevod obchodného podielu, Operatívny prenájom, Odklad platenia...

-5%
177 Kč

177 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Ak sa žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia týka transferového oceňovania povinnou náležitosťou takejto žiadosti je aj dokumentácia o kontrolovaných transakciách a použitej metóde na účely zistenia spôsobu určenia cien a podmienok...

-5%
177 Kč

177 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikácia obsahuje: Zmeny v daňovej oblasti v roku 2019, Strava v daňových výdavkoch podnikateľa, Príjmy z reklamy oslobodené od dane, Ubytovacie služby a DPH v roku 2019, Preukázanie oslobodenia od DPH pri intrakomunitárnom dodaní, Dodanie....

-5%
325 Kč

325 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Novela zákona o ERP bola predložená s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala sa zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc. Ustanovilo sa, aby podnikatelia boli povinní na účely...

-5%
325 Kč

325 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Vyprodané

* SZČO a zamestnávateľ - vplyv životného minima; * Registračný limit na DPH; * Spotreba PHL v daňových výdavkoch; * Manká a škody; * Vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancov;...

132 Kč

132 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Európske družstvo - nadnárodné podnikanie; * Podiel na zisku a daň z príjmov; * Priznanie DPH u neplatcu;...

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve; * Účtovná uzávierka v jednoduchom účtovníctve; * Pravidlá vrátenie a odpočítania DPH

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Ročné zúčtovanie ZP za rok 2007; * SR vstupuje do eurozóny; * Stravovanie zamestnancov z pohľadu daní; * Zavedenie eura a DPH;...

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

- Dodatočné DP k dani z motorových vozidiel - Autolekárničky - nová vyhláška - Nadmerný odpočet DPH - od 1. 4. 2009...

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autolekárnička - šrotovné - dodatočné daňové priznanie...

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Daňové priznanie FO - Základ dane za rok 2008 - Pohľadávky v ZDP v roku 2008

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Subjekt daňového odpisovania; * Inštitút prerušenia odpisovania; * Účtovanie o odloženej dani z príjmov; * Výkon daňovej exekúcie;...

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Komisionárske zmluvy; * Modelová zmluva OECD; * Pozastavenie živnosti; * Zdaniteľná osoba a prevádzkareň;...

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Hotovostné platby – oznamovacia povinnosť v roku 2009; - Príjmy z kapitálového majetku; - Príjmy zo závislej činnosti – spôsob zdaňovania;...

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Preddavky na daň z príjmov PO - prechod na menu euro; Príjmy z inej SZČ; Zmeny v DPH od 1.1.2009; Inventarizácia majetku a záväzkov; Ročné zúčtovanie DPH; Vybrané daňové výdavky; Účtovná závierka podnikateľov k 31.12.2008; ...

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb; Ročné zúčtovanie ZP, Obchody s tovarom v EÚ a DPH; Finančný prenájom; Súkromný automobil v podnikaní; Konateľ v spoločnosti s r.o.; Rovná daň v krajinách EÚ...

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nezdaniteľná časť základu dane od 1. 3. 2009 - Zmeny vo vedení účtovníctva - Zákon o vedení účtovníctva...

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou němí učitelé.“

Aulus Gellius