Knižní série Dane, účtovníctvo 2016

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Archivácia účtovnej agendy, Archivácia mzdovej agendy, Zákon o e-Governmente...

262 Kč

262 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Pohľadávky a opravné položky - reálna hodnota, oceňovanie, dotácie, odpis pohľadávok,... , Pohľadávky podľa EÚ - zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní...

131 Kč

131 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové výdavky v kocke - kapitálový majetok, pracovná cesta, reklama, technické zhodnotenie, nedaňové výdavky, odpisy, Obchodný majetok FO a PO - hmotný a nehmotný majetok, nebytové stavby...

262 Kč

262 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová licencia, Daňová strata, Schválenie a rozdelenie výsledku hospodárenie...

131 Kč

131 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odložené a opravné daňové priznanie, Zákazková výroba, Staviame bez chýb, pokút a penále...

131 Kč

131 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Mzdová účtovníčka v kocke, Zákon o dani z príjmov po novelách, Povinnosť inventarizovať majetok a záväzky...

262 Kč

262 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia - základ dane, účtovná sústava, odpisy, pohľadávky, daňové výdavky, záväzky, Koniec roka v účtovníctve - účtovná závierka, zásoby, lehoty, rezervy, majetok inventarizácia...

131 Kč

131 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daň z pridanej hodnoty v roku 2016, Kontrolný výkaz - zásady podávania, Ostatné príjmy podľa ZDP...

131 Kč

131 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová kontrola - práva a povinnosti, Úvery a pôžičky komplexne, Zdravotne postihnutí občania - zamestnávanie...

131 Kč

131 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost. Kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám. “

John Milton