Těla - Klára Vlasáková, Listen, 2023

S brožovanou vazbou učebnice pro střední školy

Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry
Obecná biologie - Vlastimila Chalupová-Karlovská, Olomouc, 2018
Obecná biologie

Máte před sebou učebnici, která je zaměřena na otázky biologické evoluce, biologie buňky a genetiky. Zahrnuje tedy jen výsek středoškolského učiva biologie. Obsah učebnice je v souladu s osnovami výuky biologie na gymnáziích, ale...

 • Knihabrožovaná vazba
  241 Kč
  Do pěti dní

Biologie - Vítězslav Bičík, Vlastimila Chalupová, Lubomír Kincl, Rubico, 2018
Biologie

Již čtvrté vydání nejucelenějšího souboru testových otázek. Testy pokrývající celé učivo středoškolské biologie jsou přehledně uspořádané v sedmi kapitolách...

 • Knihabrožovaná vazba
  189 Kč
  Na skladě

Odmaturuj! z biologie, Didaktis CZ, 2013
Odmaturuj! z biologie

Edice Odmaturuj! je primárně určena na přípravu k maturitní zkoušce, a to především k maturitní zkoušce v části profilové. Titul Odmaturuj z biologie doporučujeme také těm studentkám a studentům, kteří se budou po studiu na střední škole ucházet...

 • Knihabrožovaná vazba
  264 Kč
  Na skladě

Anglická gramatika - Natálie Bakalářová, ARSCI, 2015
Anglická gramatika

Stručnost, jednoduchost, přehlednost a opakovací cvičení. S českým výkladem gramatiku angličtiny lehce zvládnete a jeho anglický protějšek vám umožní orientovat se v anglickém...

 • Knihabrožovaná vazba
  316 Kč
  Na skladě

Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře, Sobotáles, 2019
Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře

Učebnici pro učební obor truhlář, ale i pro další odborníky, zabývající se zpracováním dřeva. Kniha je didakticky členěna podle učebních osnov platných pro truhláře, stavební truhláře, obráběče dřeva, sklenáře a další stavební profese v SRN...

 • Knihabrožovaná vazba
  639 Kč
  Do šesti dní

Odmaturuj! z chemie - M. Benešová, E. Pfeiferová, Didaktis CZ, 2014
Odmaturuj! z chemie

Druhé, přepracované vydání této učebnice informuje o praktických souvislostech s každodenním životem. Tematické celky jsou doplněny o informace k výrobě chemických látek a jejich využití nejen v průmyslu, ale i v každodenním životě...

 • Knihabrožovaná vazba
  237 Kč
  Do pěti dní

Zařízení provozoven v kostce - František Cón, R PLUS, 2020
Zařízení provozoven v kostce

Publikace se zasvěceně zabývá problémy, které souvisí s podnikáním a s prací v zařízeních společného stravování. Autor postupuje od charakteristiky takových zařízení a provozoven přes zásady technického řešení až po vhodné...

 • Knihabrožovaná vazba
  111 Kč
  Do pěti dní

Nová literatura pro střední školy - Lukáš Borovička, Ivana Šelešovská, Didaktis, 2021
Nová literatura pro střední školy

Obsahem nové publikace Přehled literárních pojmů a směrů je slovníček literárních pojmů, s nimiž se žáci setkají ve všech třech dílech učebnice a pracovního sešitu učebnicové řady Nová literatura pro střední školy...

 • Knihabrožovaná vazba
  121 Kč
  Na skladě

Biologie člověka pro gymnázia - Michal Hruška, Ivan Novotný, Fortuna, 2021
Biologie člověka pro gymnázia

Učebnice pojednává o anatomii a fyziologii člověka. Vysvětluje nejen základní fyziologické funkce, jak je vykonávají jednotlivé orgány, ale i další životně důležité mechanismy, jako jsou mechanismy homeostatické...

 • Knihabrožovaná vazba
  237 Kč
  Na skladě

Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy - Petr Čornej, SPN - pedagogické nakladatelství, 2017
Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy

Třetí z řady učebnic dějepisu pro gymnázia a střední školy – uplatní se především na gymnáziích, ale i na dalších typech škol, neboť je v učebnicích graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové...

 • Knihabrožovaná vazba
  237 Kč
  Do šesti dní
 • Přečtenámírně opotřebovaná
  153 Kč
  Na skladě
Matematika pro střední školy 1. díl - Petr Krupka, Z. Polický, B. Škaroupková, Didaktis CZ, 2012
Matematika pro střední školy 1. díl

Přehledně, moderně a pro studenty přístupně zpracovaná učebnice vnáší nové možnosti do výuky matematiky na středních školách. Obsah první části zahrnuje základní poznatky o číselných oborech, výrokové logice a teorii množin. Učivo je srozumitelně...

 • Knihabrožovaná vazba
  237 Kč
  Do pěti dní

Maturita z matematiky - Didaktický test 2022-2023, Didaktis, 2021
Maturita z matematiky - Didaktický test 2022-2023

Komplexní příručka sestavená podle platného katalogu požadavků umožní maturantům efektivní přípravu na společnou část maturitní zkoušky z matematiky tvořenou didaktickým testem. Publikace má kromě částí, které obsahují informace o zkoušce a struktuře...

 • Knihabrožovaná vazba
  206 Kč
  Na skladě

Škola střihů - Dámské kalhoty - Jana Kocurková, Informatorium, 2017
Škola střihů - Dámské kalhoty

Publikace ŠKOLA STŘIHŮ – Dámské kalhoty je druhým dílem souboru učebnic střihových konstrukcí. Perfektní znalost konstrukce střihů základních dámských kalhot je nezbytná pro studium konstrukčních postupů všech dalších typů...

 • Knihabrožovaná vazba
  251 Kč
  Na skladě

Biologie člověka pro učitele - Jitka Machová, Karolinum, 2016
 
Biologie člověka pro učitele - Jitka Machová, Karolinum, 2022
Biologie člověka pro učitele

Nové vydání úspěšné učebnice Biologie člověka pro učitele. Autorka se postupně věnuje základům anatomie a fyziologie člověka, základům lidské genetiky, ontogenetickému vývoji a charakterizuje jednotlivá věková...

 • Knihabrožovaná vazba
  373 Kč
  Více než 30 dní

Chemie pro každého - Svatava Dvořáková, Rubico, 2011
Chemie pro každého

Tato kniha je upravená a rozšířená verze publikace „Rychlokurz chemie“, která vyšla v nakladatelství Rubico v roce 2000. Kniha obsahuje šest kapitol, které zahrnují stručný přehled učiva chemie vyučované na základní a střední škole....

 • Knihabrožovaná vazba
  192 Kč
  Do pěti dní

Písemná a elektronická komunikace 2 pro SŠ úřady a veřejnost, Eduko, 2023
Písemná a elektronická komunikace 2 pro SŠ úřady a veřejnost

Publikace je určena zejména pro střední školy a jejich studenty. Může však posloužit všem, kteří si chtějí osvojit správné jak formální, tak i obsahové náležitosti různých obchodních, úředních nebo osobních písemností...

 • Knihabrožovaná vazba
  237 Kč
  Více než 30 dní

Základy evoluční biologie - Jaroslav Flegr, Scientia, 2017
Základy evoluční biologie

Text učebnice je přehledně rozdělený do krátkých podkapitol, přičemž názvy jednotlivých podkapitol jsou natolik informativní, že i samy o sobe umožňují snadné opakování látky napríklad před maturitou nebo přijímací zkouškou...

 • Knihabrožovaná vazba
  132 Kč
  Do šesti dní


Trvání v proměně - Aleš Haman, ARSCI, 2010
Trvání v proměně

Druhé, revidované vydání Trvání v proměně znamená kontinuitu novodobé české literatury v jejích stylových proměnách. Kniha nenabízí jen fakta o autorech a dílech, nýbrž seznamuje čtenáře i se souvislostmi literárního a společenského dění...

 • Knihabrožovaná vazba
  276 Kč
  Do 25 dní

Odmaturuj! z matematiky 1 - Kolektív autorov, Didaktis CZ, 2007
Odmaturuj! z matematiky 1
 • Autorský kolektiv

Průvodce středoškolským učivem matematiky, který vás připraví k maturitě a na přijímací zkoušky. Přehledné a netradiční grafické zpracování publikace umožní snadno si zapamatovat nejdůležitější pojmy a vzorečky...

 • Knihabrožovaná vazba
  196 Kč
  Na skladě
 • Přečtenámírně opotřebovaná
  132 Kč
  Na skladě


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Pokud chceš vědět, jaký někdo doopravdy je, všimni si, jak se chová ke svým podřízeným, ne k sobě rovným.“

Harry Potter a Ohnivý pohár - J.K. Rowling, Jim Kay (ilustrátor), 2019
Harry Potter a Ohnivý pohár
J.K. Rowling, Jim Kay (ilustrátor)