Devatenáct pařátů a jeden temný pták - Agustina Bazterrica, Fobos, 2024

Zúžiť výberu

Typ
Zobrazit jen
Další možnosti
Předmět
Další možnosti
Ročník
Jazyk
Téma
Další možnosti
Pro koho
Další možnosti
Účel knihy
Původ
Útvar
Další možnosti
Autor
Další možnosti
Dostupnost v knihkupectví
Nakladatel
Série
Další možnosti
Edice
Další možnosti
Vazba
Obal
Barva obálky
Další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry
Vznik synergického efektu v kooperačných organizačných formách - Martin Holubčík, Jakub Soviar, EDIS, 2022
Vznik synergického efektu v kooperačných organizačných formách

Vzhľadom na komplexné výsledky v predmetnej oblasti môžeme potvrdiť: Synergia má priaznivý dosah na dlhodobý a udržateľný kooperačný vzťah. Kooperačná stratégia je jedným z hlavných postupov, ako môžu podniky získať synergické efekty...

 • Knihabrožovaná vazba
  514 Kč
  Do 3 – 7 dnů

Oceňování nemovitostí v praxi - Olga Ortová Šeflová, Petr Ort, EDIS, 2022
Oceňování nemovitostí v praxi

Vysokoškolská učebnica prináša syntetizujúci pohľad na rozsiahlu problematiku mediálnych produktov a v istých ohľadoch dopĺňa nedostatok študijnej literatúry orientovanej na otázky mediálnej produkcie...

 • Knihapevná vazba
  314 Kč
  Skladem 1 ks

Elektrické stroje 3. Striedavé točivé elektrické stroje - Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus, EDIS, 2022
Elektrické stroje 3. Striedavé točivé elektrické stroje 
SK

Táto učebnica je jednou z troch vysokoškolských učebníc, ktoré sú zamerané na základné princípy, vlastnosti, konštrukčné usporiadanie, prevádzkové charakteristiky elektrických strojov, najmä transformátorov, jednosmerných strojov...

 • Knihapevná vazba
  976 Kč
  Do 3 – 7 dnů

Dopravní telematika - Vladislav Křivda a kolektív, EDIS, 2009
Dopravní telematika

Na transeurópskej dopravnej sieti TEN-T Česká republika vníma túto problematiku veľmi intenzívne, celoeurópske snahy podporuje a preto sa snaží zvýšiť podiel telematiky na riadení a zabezpečení dopravných a prepravných procesov celým komplexom...

 • Knihapevná vazba
  405 Kč
  Do 2 – 3 dnů

Bezpečnostné systémy - Tomáš Loveček, Ladislav Mariš, Anton Šiser, EDIS, 2018
Bezpečnostné systémy 
SK

Vysokoškolská učebnica vychádza z teoreticko-metodologických východísk ochrany osôb a majetku publikovaných vo vedeckej monografii Projektovanie a hodnotenie systémov ochrany...

 • Knihapevná vazba
  598 Kč
  Do 3 – 7 dnů

Analýza elektrických strojov - Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus, Pavol Makyš, EDIS, 2017
Analýza elektrických strojov 
SK

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom inžinierskeho štúdia silnoprúdovej elektrotechniky, doktorandom a post-doktorandom, vedeckým a výskumným pracovníkom, ktorí sa zaoberajú návrhom...

 • Knihapevná vazba
  319 Kč
  Do 3 – 7 dnů

Úvod do teórie šírenia elektromagnetických vĺn, antén a rádiových prijímačov - Vladimír Hottmar, Bohumil Adamec, EDIS, 2014
Úvod do teórie šírenia elektromagnetických vĺn, antén a rádiových prijímačov 
SK

Táto vysokoškolská učebnica sa zaoberá problematikou konvenčných antén, anténnych polí a inteligentných anténnych systémov, šírením elektromagnetických

 • Knihapevná vazba
  473 Kč
  Skladem 1 ks

Meranie a modelovanie elektrických strojov, EDIS, 2014
Meranie a modelovanie elektrických strojov 
SK

Čitatelia v tejto učebnici nájdu metódy merania elektrických strojov na učrenie ich vlastností a prvkov ich náhradných schém. Potom nasleduje zostavenie...

 • Knihabrožovaná vazba
  301 Kč
  Do 23 – 28 dnů

Bezpečnostné systémy - Mechanické zábranné systémy - Martin Boroš, Vlastimil Mach, Jakub Ďurica,, EDIS, 2022
Bezpečnostné systémy - Mechanické zábranné systémy 
SK

Vysokoškolská učebnica Bezpečnostné systémy - Mechanické zábranné prostriedky je druhým, rozšíreným titulom, obsahujúcim komplexný, rozšírený pohľad na mechanické zábranné prostriedky využívané k ochrane majetku...

 • Knihabrožovaná vazba
  582 Kč
  Do 3 – 7 dnů

Algebra - Alžbeta Klaudínyová, EDIS, 2009
Algebra

Obsahuje 9 kapitol a výsledky cvičení...

 • Knihapevná vazba
  Vyprodané
Komunikačné technológie pre internet vecí - Juraj Vaculík, EDIS, 2022
Komunikačné technológie pre internet vecí 
SK

Odborná knižná publikácia je zameraná na prenosové alebo komunikačné prostredia pre oblasť internetu vecí...

 • Knihapevná vazba
  1 251 Kč
  Do 23 – 28 dnů

Praktikum z ekonomiky podniku - Martina Gogolová, Anna Križanová, Dávid Vrtaňa, EDIS, 2022
Praktikum z ekonomiky podniku 
SK

Tieto vysokoškolské skriptá boli vypracované na základe obsahovej štruktúry infor-mačného listu predmetu Ekonomika podniku, ktoré sa vyučujú na Fakulte prevádzky a eko-nomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline...

 • Knihabrožovaná vazba
  231 Kč
  Do 3 – 7 dnů

Finančné modely v podnikovej praxi. Momentum riadenia ziskov - Katarína Valášková, Pavol Ďurana, EDIS, 2022
Finančné modely v podnikovej praxi. Momentum riadenia ziskov 
SK

Earnings management (alebo i riadenie zisku) možno chápať ako využívanie rôznych účtovných techník, ktorých hlavným účelom je zostaviť finančné výkazy tak, aby bola obchodná činnosť podniku, rovnako ako i jeho finančná situácia...

 • Knihapevná vazba
  634 Kč
  Do 3 – 7 dnů

Efektívnosť ľudského kapitálu v kontexte manažmentu ľudského kapitálu - Martin Mičiak, Alžbeta Kucharčíková, EDIS, 2023
Efektívnosť ľudského kapitálu v kontexte manažmentu ľudského kapitálu 
SK

V súčasnom období pôsobenia podnikov a organizácií naberá čoraz viac na dôležitosti ľudský kapitál a práca s ním. Udržateľne rastúca výkonnosť v súlade s ďalšími požiadavkami...

 • Knihabrožovaná vazba
  543 Kč
  Do 3 – 7 dnů

Alternatívne pohony 2021 - Ľuboš Kučera, EDIS, 2021
Alternatívne pohony 2021 
SK

Vysokoškolská publikácia Alternatívne pohony bola spracovaná na podporu štúdia predmetu alternatívne pohony na Katedre konštruovania a častí strojov Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. Učebnica je zameraná na oblasť pohonov...

 • Knihabrožovaná vazba
  1 102 Kč
  Více než 30 dní

Základy štatistiky pre inžinierov - Ida Stankovianska, EDIS, 2018
Základy štatistiky pre inžinierov 
SK

Predkladané skriptá sú určené predovšetkým študentom Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ale môžu poslúžiť aj všetkým, ktorí chcú zvládnuť základné...

 • Knihabrožovaná vazba
  222 Kč
  Do 3 – 7 dnů

Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku - Milan Kubina, Viliam Lendel, EDIS, 2019
Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku 
SK

Vedecká monografia Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku predstavuje komplexný pohľad na problematiku efektívneho riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku...

 • Knihabrožovaná vazba
  278 Kč
  Do 3 – 7 dnů

Automobil a jeho dynamika - Vladimír Rievaj a kolektív, EDIS, 2013
Automobil a jeho dynamika 
SK

V publikácii sú spracované témy súvisiace s teóriou pohybu automobilu. Jednotlivé state na seba logicky nadväzujú a tvoria kompaktný vedomostný celok. Svojou kompozíciou je určená pre vzdelávanie v odbore cestné vozidlá. V úvode sú...

 • Knihapevná vazba
  317 Kč
  Do 3 – 7 dnů

Algoritmická teória grafov - Stanislav Palúch, EDIS, 2020
Algoritmická teória grafov 
SK

Táto publikácia je venovaná základom teórie grafov z hľadiska algoritmov vyvinutých na riešenie problémov, ktoré môžu byť formulované jej prostriedkami. Obsahuje základné grafové pojmy a tiež niektoré dôležité vety. Dôkazy týchto...

 • Knihabrožovaná vazba
  445 Kč
  Skladem 1 ks

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne - Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik, EDIS, 2020
Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne 
SK

Učebnica sa venuje analýze kmitov, mechanického a elektromagnetického vlnenia a ich využitia v medicíne. V jednotlivých kapitolách sa vychádza z teoretických základov problematiky a opisuje sa využitie príslušných disciplín v lekárskej...

 • Knihabrožovaná vazba
  689 Kč
  Do 3 – 7 dnů


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na:

Nepřečtete na:

 • Kindle
Jak číst e-knihy zabezpečené přes Adobe DRM?

„Každé rozhodnutí má svůj příběh, spousta okamžiků našeho života se tísní někde v koutě a čeká na své vyústění a vyústění nakonec přijde.“