Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky

82 Book and Design Shop, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky je praktická kniha do každej domácnosti. Atraktívnou a prehľadnou formou čitateľov oboznámi s textom Ústavy Slovenskej republiky, ktorá zrozumiteľným jazykom ...

-5%
411 Kč

411 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Sudca v demokracii

 • Kalligram, 2016

Na skladě, objednávejte ale rychle

Sudcovi v modernej demokracii pripadá úloha, v rámci ktorej rieši mnohé z najnaliehavejších politických problémov súčasnosti, či už preskúmava výsledky volieb, právne postavenie osôb podozrivých z terorizmu, alebo otázku, či a ako môžu byť ľudia...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Volebné právo a volebné systémy

od 473 Kč

Kniha 2021
479 Kč

Posíláme do 14 dní

Kniha 2017

Vyprodané

479 Kč

Vyprodané

Súd a tvorba práva

 • Eurokódex, 2009

Posíláme do 10 dní

Dr. Jozef Ratica ako skúsený sudca najlepšie vedel, že „medzery“ v normách právnych predpisov sa nedajú vyplniť len logickými metódami výkladu a že súd pri ich vypĺňaní musí predovšetkým rešpektovať vôľu účastníkov právneho vzťahu...

-5%
689 Kč

689 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Publikácia ponúka úplné znenie zákona spolu so všetkými novelami vyznačenými priamo v texte zákona a text zákona publikuje v znení účinnom k 30. júnu a 1. júlu 2013...

-5%
176 Kč

176 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. januára 2021...

-5%
149 Kč

149 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

Predložená publikácia poskytuje základné informácie o štruktúre a fungovaní politického systému a ústavných orgánov v Spolkovej republike Nemecko. Zameriava sa tiež na rozvíjanie komunikačných kompetencií, zahŕňa cvičenia na...

-5%
168 Kč

168 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Táto publikácia je určená odborníkom z praxe, sudcom, advokátom, ako aj vedeckým pracovníkom, pedagógom a verejnosti. Prináša prehľad konania o predbežnej...

-5%
364 Kč

364 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Cieľom tejto učebnej pomôcky nie je podať rozsiahly a vyčerpávajúci prehľad prameňov právnej histórie, ale vybrať tie, ktoré sú považované za vhodné a účelné pri štúdiu národnej právnej histórie. Predkladaný pracovný zošit je oproti predchádzajúcim vydani

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Autor zastáva tézu, že zmeny vojenských technológií, taktiky a vojenskej organizácie a aktuálny stav vojenského ohrozenia patria k hlavným determinantom spoločenského a politického pohybu a tiež podoby práva a ústavného zriadenia štátu, čo je...

383 Kč

383 Kč

Posíláme do 10 dní

Posíláme do tří dní

Verejná správa s výkonom verejnej a štátnej služby je dôležitý článok fungovania štátu, ktorý priamo zasahuje do nášho každodenného života. Preto treba neustále venovať pozornosť právnej úprave postavenia verejných a štátnych zamestnancov s cieľom...

371 Kč

371 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do týdne

Publikácia „Ústava a ústavné zákony vo vreckovom vydaní“ obsahuje úplné znenie základného zákona Slovenskej republiky, teda Ústavy SR (vrátane novely č. 422/2020 Z.z.), ako aj ostatných ústavných zákonov, ktoré platia v SR....

-5%
149 Kč

149 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do tří dní

Publikácia sa venuje problematike zodpovednosti orgánov verejnej moci za zákonnosť výkonu im zverenej právomoci. Hoci sa zákonnosť výkonu verejnej moci zo strany príslušných orgánov predpokladá, občania zostanú fakticky vo svojej dôvere neraz sklamaní...

287 Kč

287 Kč

Posíláme do tří dní

Ústava Spojených štátov amerických

 • Občan, demokracia a zodpovednosť, 2000

Posíláme do týdne

Publikácia, vydaná v roku 2000, oboznamuje čitateľa nielen s textom ústavy, ale najmä so základným obsahom jeho súdnej interpretácie. Práve tá je najviac poznačená historickými obdobiami, ktorými Spojené štáty americké od svojho vzniku prešli...

493 Kč

493 Kč

Posíláme do týdne

Posíláme do tří dní

Účelom komentára je podať systematický, prehľadný a zrozumiteľný výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona o volebnej kampani a doplniť ich o relevantné informácie. Ide predovšetkým o informácie týkajúce sa súvisiacich právnych predpisov...

638 Kč

638 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Československo zrušilo šľachtické tituly už v roku 1918, jedným z úplne prvých (a dodnes stále platných) zákonov prijatých po vzniku štátu – zákonom č. 61/1918 Zb. z. a n. To však novej republike paradoxne nebránilo, aby...

466 Kč

466 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

V oblasti ústavného práva, najmä v menších a mladších štátoch s kratšou demokratickou tradíciou, je bežné hľadať inšpirácie v systémoch, ktoré priniesla história či súčasnosť. Francúzsko spĺňa všetky parametre na to, aby bolo právom brané za referenciu...

464 Kč

464 Kč

Posíláme do tří dní

Novelizovaný Zákon o verejnom obstarávaní

od 71 Kč

Kniha 2019
-5 %
174 Kč

Posíláme do 8 dní

Kniha 2017

Vyprodané

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha 2008

Vyprodané

Kniha 2016

Vyprodané

Kniha 2012

Vyprodané

-5 %
174 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Problematika protipožiarnej ochrany a bezpečnosti zohráva v spoločnosti dôležitú úlohu pri ochrane života, zdravia, majetku a životného prostredia. Štatistické údaje dokumentujú nedostatočné znalosti v tejto oblasti, a potrebu cieleného,

555 Kč

555 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do šesti dní

Druhý zväzok štvorzväzkovej edície Prameňov práva na území Slovenska je pohľadom na formovanie novodobého štátu a práva na báze výberu z podstatných prameňov. Skúmaná etapa sa viaže k rokom 1790-1918, teda k značne historicky a právo-historicky...

464 Kč

464 Kč

Posíláme do šesti dní


„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. “

Jean Cocteau