Vánoce
Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry
Trestní odpovědnost v územní samosprávě - František Púry
Trestní odpovědnost v územní samosprávě
Komentovaná soudní rozhodnutí

Jde o první a jedinou sbírku soudních rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i laické veřejnosti představuje celkem 57 rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají trestné činnosti související s územní samosprávou...

 • Knihapevná vazba
  488 Kč
  Do 16 dní

Správní právo - Obecná část - Dušan Hendrych a kolektiv
Správní právo - Obecná část
9. vydání

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na...

 • Knihapevná vazba
  938 Kč
  -5 %
  Do pěti dní

Veřejný sektor -
Veřejný sektor
Bez chyb, pokut a penále

Publikace je určena zaměstnancům veřejné správy, státním úředníkům, zaměstnancům rozpočtových a neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům. Nabízi aktuální znění zákona o státní službě, o výchově a vzdělávání...

 • Knihabrožovaná vazba
  218 Kč
  -5 %
  Do šesti dní

Jak úspěšně řídit obec a region - Pavlík Marek a kolektív
E-kniha
Jak úspěšně řídit obec a region
Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti

Na trhu ojedinělá publikace prakticky ukazuje, jak efektivně přistupovat k řízení obcí a regionů s cílem zajistit kvalitnější a efektivnější veřejnou správu, vyšší zaměstnanost a konkurenceschopnost...

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  212 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  200 Kč
  -20 %
  Na skladě

Zákon o krajích - Rudolf Cogan
Zákon o krajích
Komentář

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů.

 • Knihabrožovaná vazba
  853 Kč
  -17 %
  Do pěti dní

Ekonomický rozměr občanské společnosti - Magdalena Hunčová
Ekonomický rozměr občanské společnosti

Publikace přináší nové poznatky ke konceptu, roli a ekonomické dimenzi občanské společnosti a zaplňuje tak určitou mezeru na našem trhu odborné literatury. Fenomén občanské společnosti bývá obvykle nahlížen a studován jako záležitost sociologie...

 • Knihabrožovaná vazba
  287 Kč
  -7 %
  Více než tři týdny

Praktikum z obecného správního práva -
Praktikum z obecného správního práva
2. část

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není..

 • Knihabrožovaná vazba
  171 Kč
  -10 %
  Do 16 dní

Proměny a kontinuita české komunální politiky - Jan Čopík
Proměny a kontinuita české komunální politiky
Územní samospráva v nové době (1850-2010) / Díl I - do roku 1945

Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období Rakouska (Předlitavska), meziválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava. Předmětem zájmu je jak obecný vývoj obecní...

 • Knihapevná vazba
  349 Kč
  -3 %
  Do 16 dní

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Miloslav Kala, Tereza Koucká Höfferová, Jiří Krůta, František Púry, Radovan S...
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
Komentář

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ...

 • Knihabrožovaná vazba
  408 Kč
  -19 %
  Do pěti dní

Trestní odpovědnost obchodních společností a územních samosprávných celků - Vidrna, Dolanský
Trestní odpovědnost obchodních společností a územních samosprávných celků

Dnem 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Jedná se o velmi specifickou vedlejší normu našeho trestního práva, která v tomto právním oboru znamená určitou revoluci. Jádrem zákona...

 • Knihapevná vazba
  490 Kč
  Do 16 dní
Obecní a krajské zřízení -
Obecní a krajské zřízení
Právní stav ke dni 15.3.2010

Nově v oblíbené edici Texty zákonů vychází TZ171 Obecní a krajské zřízení, právní stav ke dni 15. 3. 2010. S tímto sešitem získáte aktuální text zákona o obcích, krajích, zákona o obecní policii a dalších souvisejících předpisů...

 • Knihapevná vazba
  135 Kč
  -5 %
  Do 11 dní

Sídla a produkční potenciál - František Varadzin
Sídla a produkční potenciál

Kniha přináší široké spektrum výsledků výzkumu produkčního potenciálu sídel navigate here. Klade si za cíl stát se inspirujícím materiálem pro praxi obecních, okresních, krajských a regionálních úřadů při zkvalitňování života obyvatel – zabývá se...

 • Knihapevná vazba
  269 Kč
  -7 %
  Na skladě

Finanční účetnictví veřejného sektoru - Miroslav Máče
E-kniha
Finanční účetnictví veřejného sektoru

Úplná problematika účetnictví je popisována přehledně pro běžného uživatele. Z obsahu vyberme kapitoly týkající se účtování příspěvkových organizací, obcí, měst a krajů a další.

 • 501 Kč
  Ihned ke stažení

Veřejná správa a právo -
Veřejná správa a právo
Pocta Dušanu Hendrychovi k 70. narozeninám

Sborník příspěvků z oboru správního práva věnovaný význačnými odborníky této právní discipliny k životnímu jubileu prof. JUDr. Dušana Hendrycha...

 • Knihapevná vazba
  888 Kč
  -5 %
  Do 11 dní

Zpracování osobních údajů obcemi - Václav Bartík, Eva Janečková
Zpracování osobních údajů obcemi

Je skutečností, že obce, resp. obecní úřady, jsou významným správcem osobních údajů, což ostatně plyne z jejich poslání a úkolů, které musí plnit na úseku veřejné správy v širokém slova smyslu...

 • Knihabrožovaná vazba
  375 Kč
  -14 %
  Na skladě

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem - František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Komentář

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní...

 • Knihabrožovaná vazba
  671 Kč
  -16 %
  Do pěti dní

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, Zákon o elektronických komunikacích -
Zákon o ochraně hospodářské soutěže, Zákon o elektronických komunikacích
Právní stav ke dni 15.3.2008

V tomto sešitu se dočtete o náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů, o působnosti ÚOHS a o veřejné podpoře.Text zákona dále obsahuje Nařízení rady (ES) o provádění hospodářské soutěže...

 • Knihabrožovaná vazba
  112 Kč
  -5 %
  Do 11 dní

Evropské správní právo - Richard Pomahač a kolektív
Evropské správní právo

V návaznosti na nové vydání učebnice Správní právo - Obecná část publikace podrobněji zpracovává problematiku evropského správního práva. Tato publikace přibližuje působení správního práva, které překračuje hranice národních států, se zvláštním...

 • Knihabrožovaná vazba
  378 Kč
  -3 %
  Více než tři týdny

Základy správního práva a veřejné správy - Ivo Svoboda, Karel Schelle, Ilona Schelleová, Radim Vičar
Základy správního práva a veřejné správy

Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší však cenné poznatky i všem dalším zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade si zejména za cíl podat rozsáhlý výklad...

 • Knihabrožovaná vazba
  326 Kč
  -15 %
  Do 16 dní

Poradce Veřejné Správy 1-2/2020 -
Poradce Veřejné Správy 1-2/2020
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

* Vyhláška o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů * Vyhláška o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů * Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky...

 • Knihabrožovaná vazba
  94 Kč
  -5 %
  Více než tři týdny


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Proti některým částem svého já zůstáváme bezmocní. “

Osamělost prvočísel - Paolo Giordano
Osamělost prvočísel
Paolo Giordano