Devatenáct pařátů a jeden temný pták - Agustina Bazterrica, Fobos, 2024
Použité filtry
Zrušit filtry
Zrod českého státu 568-1055

Jak probíhal příchod Slovanů do českých zemí a jaké byly jejich vztahy k domorodému obyvatelstvu? Kdo jsou „Bohemi“ západních pramenů? Jak došlo k utvoření přemyslovské dynastické pověsti? Proč nikdo nikdy nezpochybnil...

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  147 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihapevná vazba
  Vyprodané

Hedvábné stezky - Peter Frankopan, Vyšehrad, 2021
Hedvábné stezky

Kniha britského historika je novým pohledem na světové dějiny. Sleduje je z perspektivy "hedvábných cest", spojujících země a kontinenty, a vytvářejících globální svět dávno před moderní dobou a érou zámořských objevů. Zaměřuje se zejména na...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  559 Kč
  Skladem 1 ks
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  469 Kč
  Ihned ke stažení

Heraldika

Heraldice jako zřejmě nejpopulárnější z pomocných věd historických bylo již věnováno nemálo publikací. Kniha Karla VI. ze Schwarzenbergu však mezi nimi zaujímá výjimečné místo. Její autor spojil v sobě starobylou rodovou tradici...

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  186 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihapevná vazba s přebalem
  Vyprodané

Frankové a Evropa

Nová práce brněnské autorky, docentky dějin na Masarykově univerzitě, navazuje do jisté míry na její úspěšné Stěhování národů. Tentokrát se v ohnisku zájmu ocitá bezesporu nejvýznamnější i nejznámější z velkých etnik éry...

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  198 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihapevná vazba s přebalem
  Vyprodané

Nové hedvábné stezky - Peter Frankopan, Vyšehrad, 2023
Nové hedvábné stezky

„Všechny cesty kdysi vedly do Říma. Dnes vedou do Pekingu.“ Svět se mění a je provázaný více než kdy v dějinách. Peter Frankopan, přezdívaný „rocková hvězda mezi historiky“, nabízí svěží pohled na síť vztahů ...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  337 Kč
  Skladem 1 ks
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  319 Kč
  Ihned ke stažení

Vikingové - Claudia Banck, Vyšehrad, 2018
Vikingové

Muži lačnící po kořisti, skvostné dračí lodě, sebevědomé ženy, meče se jmény vzbuzujícími hrůzu a dobrodružné plavby do vzdálených zemí. Co z toho je smyšlenka a co pravda? Vikinské období patří k nejnapínavějším...

 • Knihapevná vazba
  Vyprodané

Stěhování národů - Jarmila Bednaříková, Vyšehrad, 2013
Stěhování národů

Autorka, působící na katedře historie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, předkládá v této populárněvědné knížce vlastně první původní pokus naší historiografie o výklad onoho dramatického období evropských dějin na rozhraní starověku a...

 • Knihapevná vazba
  Vyprodané

Deníky Josefa Pekaře - Josef Hanzal, Vyšehrad, 2001
Deníky Josefa Pekaře

Deníky Josefa Pekaře pocházejí z druhé poloviny Pekařova života, kdy již náležel k nejvýznačnějším osobnostem českého kulturního a v jisté míře i politického života a čile se stýkal s jeho vlivnými reprezentanty. Deníky ukazují zákulisí českého...

 • Knihapevná vazba
  Vyprodané

Starověký Tibet - Tarthang Tulku, Vyšehrad, 2006
Starověký Tibet

Tibet, země obklopená horami s čepičkami sněhu, které se zvedají k průzračnému tyrkysovému nebi, je obrazem síly přírody a krásy země. Před mnoha staletími vytvořili v poklidném ovzduší tohoto koutu světa Tibeťané pozoruhodnou...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  Vyprodané

Velké říše kočovníků - Milan Škoda, Vyšehrad, 2015
Velké říše kočovníků

Stepní kočovnické národy, obávaní válečníci a zároveň zprostředkovatelé kulturních podnětů, utvářely po řadu staletí historii rozlehlých oblastí Asie a Evropy...

 • Knihapevná vazba
  Vyprodané
Blahoslavený Hroznata - Petr Kubín, Vyšehrad, 2000
Blahoslavený Hroznata

Životní osudy jedné z nejzajímavějších historických osobností českého středověku. Odborně-historické zpracování života významného velmože z přelomu 12. a 13. století, přítele krále Přemysla Otakara I., křižáka, řeholníka a nakonec i...

 • Knihapevná vazba
  Vyprodané

Attila - Jarmila Bednaříková, Vyšehrad, 2012
Attila

Příchodem Hunů do Evropy ve 2. polovině 4. století po Kr. vyvrcholilo tzv. velké stěhování národů...

 • Knihapevná vazba
  Vyprodané

Stěhování národů a východ Evropy - Jarmila Bednaříková, Aleš Homola, Zdeněk Měřínský, Vyšehrad, 2006
Stěhování národů a východ Evropy

Tato kniha líčí postup slovanských kmenů na Balkán a jejich šíření až hluboko na území říše Byzantské, arabskou expanzi do Přední Asie a do Egypta a rovněž i vnitřní změny v Byzanci náporem těchto útočníků způsobené...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  Vyprodané

Germáni - Ernst Künzl, Vyšehrad, 2019
Germáni

do vlastně byli Germáni? Nemilosrdné hordy ple­nících válečníků, nebo lid s bohatou kulturou? Kniha oživuje svět starověkých Germánů, jediných protivníků mocné římské říše, kteří jí dokázali vzdorovat, a nako­nec převzali...


Keltové - Stefan Zimmer, Vyšehrad, 2017
Keltové

Pozoruhodné náboženství Keltů, jejich kultura i svět představuje stále fascinující téma – nejen pro obdivovatele druidů či milovníky dobrodružství Asterixe a Obelixe… Nová kniha odborníků z německého nakladatelství WBG...

 • Knihapevná vazba
  Vyprodané

Stěhování národů a sever Evropy - Jarmila Bednaříková, Vyšehrad, 2017
Stěhování národů a sever Evropy

Kniha, navazující na dva úspěšné předchozí autorčiny svazky věnované stěhování národů, tentokrát představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie jako účastníky jedné z největších migrací v historii...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  Vyprodané

Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem - Vladimír Vavřínek, Vyšehrad, 2013
Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem

Známý český byzantolog se v této knize vrací k tématu, jímž se zabýval už před padesáti lety, aby s využitím nových vědeckých poznatků znovu vyprávěl příběh cyrilometodějské...

 • Knihapevná vazba
  Vyprodané

Krize a zánik římské republiky - Karl Christ, Vyšehrad, 2010
Krize a zánik římské republiky

Období krize a zániku republiky představuje středobod dějin starověkého Říma, říše, která zásadním způsobem ovlivnila dějiny našeho kontinentu. Práce zřejmě nejvýznamnějšího německého znalce římských dějin, profesora Karla Christa, zabírá období od...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  Vyprodané

Svět islámu - Felix Tauer, Vyšehrad, 2006
Svět islámu

Jeden ze zakladatelů české orientalistiky univ. prof. dr. Felix Tauer, DrSc., (1893 až 1981) shrnul v obsáhlém, až posmrtně vydaném díle Svět islámu – dějiny a kultura výsledky celoživotního bádání o dějinách Předního východu a přilehlých...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  Vyprodané

Karel IV. a Itálie - Zdeněk Kalista, Vyšehrad, 2004
Karel IV. a Itálie

Nakladatelství Vyšehrad si předsevzalo seznámit naši veřejnost s dosud nepublikovanými nebo širší čtenářské obci dosud nepřístupnými pracemi význačného českého historika Zdeňka Kalisty (1900–1982). Po úspěšném loňském vydání jeho...

 • Knihapevná vazba
  Vyprodané


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na:

Nepřečtete na:

 • Kindle
Jak číst e-knihy zabezpečené přes Adobe DRM?

„Ať člověk utíká, jak chce, sobě samému neunikne. Je to jako se stínem. Pořád se vás to drží.“

Po otřesech - Haruki Murakami, 2010
Po otřesech
Haruki Murakami