Barva nachu - Alice Walker, Kontrast Vintage, 2024

Knihy o byznysu a managementu ze série Aktualizácie 2020

Populární filtry
Použité filtry
Zrušit filtry
Aktualizácia III/4 - LEX KORONA - Práca, mzdy, zamestnávanie 
SK

Účelom zmien v právnych predpisoch je zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako reakcia na aktuálnu...

 • 189 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Aktualizácia VI/1 2020 – LEX-KORONA – životné prostredie, voda a ovzdušie, odpady a obaly 
SK

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, ovzdušia, vodného zákona, ...

 • 189 Kč
  Ihned ke stažení

Aktualizácia II/5 2020 – Obchodné a občianske právo v čase koronavírusu, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/5 2020 – Obchodné a občianske právo v čase koronavírusu 
SK

Vláda SR viacero opatrení proti koronavírusu, ktoré majú prispieť k väčšej istote v podnikateľskom prostredí. Opatrenia sú obsahom Aktualizácie k zákonom 2020 a týkajú sa možnosti odkladu splácania úverov poskytnutých spotrebiteľom...

 • Knihabrožovaná vazba
  193 Kč
  Do 7 – 9 dnů
 • 189 Kč
  Ihned ke stažení

Aktualizácia III/1 - 13. dôchodok, Sociálne poistenie, Dôchodkové sporenie, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/1 - 13. dôchodok, Sociálne poistenie, Dôchodkové sporenie 
SK

Úplné znenie uvedených zákonov po novele s účinnosťou od 1.4.2020. Publikácia je prehľadne štruktúrovaná a zmeny v zákonoch sú v texte zreteľne vyznačené...

 • Knihabrožovaná vazba
  165 Kč
  Do 7 – 9 dnů
 • 169 Kč
  Ihned ke stažení

Aktualizácia IV/1 2020 - Zákon o energetickej hospodárnosti budov, Všeobecné technické požiadavky na výstavbu 
SK

Novelizované znenie zákonov Aktualizácia IV/1 obsahuje úplné znenie: 1.Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov...

 • 59 Kč
  Ihned ke stažení

Aktualizácia V/1 - Zákon o výchove a vzdelávaní - Školský zákon - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia V/1 - Zákon o výchove a vzdelávaní - Školský zákon 
SK
 • Autorský kolektiv

Prinášame Vám zmeny v Školskom zákone č. 245/2008 Z.z. a vo Vyhláške o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov č. 1/2020 Z.z., vyplývajúce z opatrení proti šíreniu koronavírusu. Legislatívne zmeny sú v texte prehľ

 • Knihabrožovaná vazba
  97 Kč
  Do 7 – 9 dnů

Aktualizácia V/1 2020 - Zákon o výchove a vzdelávaní - Školský zákon 
SK

Prinášame Vám zmeny v Školskom zákone č. 245/2008 Z.z. a vo Vyhláške o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov č. 1/2020 Z.z., vyplývajúce z opatrení proti šíreniu ...

 • 99 Kč
  Ihned ke stažení

Aktualizácia V/2 2020 –LEX-KORONA – štátna a verejná služba, civilná ochrana, súkromná bezpečnosť - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia V/2 2020 –LEX-KORONA – štátna a verejná služba, civilná ochrana, súkromná bezpečnosť 
SK
 • Autorský kolektiv

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú miest, obcí, samosprávnych krajov, štátnej a verejnej služby, civilnej ochrany a súkromnej bezpečnosti...

 • Knihabrožovaná vazba
  193 Kč
  Do 7 – 9 dnů

Aktualizácia III/2 2020 - Sociálne poistenie, Zákonník práce, Služby zamestnanosti 
SK

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú sociálneho poistenia, Zákonníka práce, služieb zamestnanosti a peňažných...

 • 189 Kč
  Ihned ke stažení

Aktualizácia II/4 2020 – Zákon o verejnom obstarávaní 
SK
 • Autorský kolektiv

Prinášame Vám zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní – zákon č. 343/2015 Z. z., ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia. Dané zmeny sú v texte prehľadne vyznačené. Zákon je publikovaný v úplnom znení....

 • 129 Kč
  Ihned ke stažení
Aktualizácia III/3 2020 - LEX-KORONA 
SK

Opatrenia proti koronavírusu k zmierneniu niektorých dopadov, ktoré nielen v podnikateľskej oblasti spôsobuje koronavírus. Opatrenia sú súčasťou právnych predpisov z oblasti pracovno-právnych vzťahov, ktoré prinášame ...

 • 189 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Aktualizácia II/3 - Exekučný poriadok, konkurz a reštrukturalizácia, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/3 - Exekučný poriadok, konkurz a reštrukturalizácia 
SK

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení po novele. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené. Novelou zákona dochádza k vylúčeniu 13. dôchodku z právneho režimu exekúcie ...

 • Knihabrožovaná vazba
  74 Kč
  Do 7 – 9 dnů

Aktualizácia I/4 - Zákony I. 2020, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia I/4 - Zákony I. 2020 
SK

V reakcii na aktuálnu situáciu prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti, správy daní, zákona o ERP, priamych daní a zákona o účtovníctve...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Aktualizácia I/2 - LEX-KORONA – daňová a finančná oblasť, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia I/2 - LEX-KORONA – daňová a finančná oblasť 
SK

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenie Zákona c. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo financnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpecnej nákazlivej ludskej choroby COVID-19...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Aktualizácia II/6 – LEX KORONA - Sociálna ekonomika, podniky a opatrenia v justícii, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/6 – LEX KORONA - Sociálna ekonomika, podniky a opatrenia v justícii 
SK

Novelou zákona sa v reakcií na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19 upravili niektoré podmienky získavania štatútu registrovaného sociálneho podniku ako možnosti zavedenia alternatívnych spôsobov plnenia niektorých povinností...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Aktualizácia I/1 2020 - Daňový poriadok, ZDP, Nariadenie o zániku daňového nedoplatku - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia I/1 2020 - Daňový poriadok, ZDP, Nariadenie o zániku daňového nedoplatku 
SK
 • Autorský kolektiv

Úplné znenie uvedených zákonov po novele. Publikácia je prehľadne štruktúrovaná a zmeny v zákonoch sú v texte zreteľne vyznačené. 1.Zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) – po novele zákonom č. 46/2020...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na:

Nepřečtete na:

 • Kindle
Jak číst e-knihy zabezpečené přes Adobe DRM?

„Možná se pokaždé, když otevřeme oči, znovu narodíme, a následně v nás něco umře, když je zavřeme.“

Letní světlo, a pak přijde noc - Jón Kalman Stefánsson, 2021
Letní světlo, a pak přijde noc
Jón Kalman Stefánsson