Kleopatra a Frankenstein - Coco Mellors, Slovart CZ, 2023
Použité filtry
Zrušit filtry
Poradca 8/2021 - DPH s komentárom 
SK

Parlament začiatkom novembra schválil vládny návrh zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021, resp. od 1.7.2021 pri niektorých novelizovaných ustanoveniach ...

 • 139 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Poradca 10/2018, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 10/2018 
SK

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ochrana osobných údajov - nový zákon s komentárom, Obecné zriadenie, Náhradné výživné, Miestne dane...

 • Knihabrožovaná vazba
  124 Kč
  Do 4 – 7 dnů
  Stíháme do Vánoc
 • Přečtenámírně opotřebovaná
  50 Kč
  Skladem
  Stíháme do Vánoc

Poradca č. 5/2021 - Zaistenie majetku a správa zaisteného majetku, Poradca s.r.o., 2020
Poradca č. 5/2021 - Zaistenie majetku a správa zaisteného majetku 
SK

Do právneho poriadku SR bol zavedený nový zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Pri zaistení majetku ide o dočasné obmedzenie práva nakladať so zaisteným majetkom. Nejde teda o konečné rozhodnutie vo význame...

 • Knihabrožovaná vazba
  96 Kč
  Do 4 – 7 dnů
  Stíháme do Vánoc
 • Přečtenávýborný stav
  61 Kč
  Skladem
  Stíháme do Vánoc

Poradca 1/2019 - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 1/2019 - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom 
SK

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom – úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 9. 2018, 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020; •Kataster nehnuteľností – zmeny zákona; Daň z poistenie – nový zákon; Špeciálne daňové konania...

 • Knihabrožovaná vazba
  132 Kč
  Do 4 – 7 dnů
  Stíháme do Vánoc

Poradca č. 1-2/2024 - Zákon o sociálnom poistení s komentárom - Lukáš Fudák, Poradca s.r.o., 2023
Poradca č. 1-2/2024 - Zákon o sociálnom poistení s komentárom 
SK

Príležitostný systém oddlženia, tzv. generálny pardon, priniesla jedna z noviel zákona o sociálnom poistení v roku 2023. Ide o mimoriadne legislatívne riešenie odpustenia povinnosti zaplatiť penále, čo znamená, že Sociálna poisťovňa nepredpíše...

 • Knihabrožovaná vazba
  455 Kč
  Do 4 – 7 dnů
  Stíháme do Vánoc

Poradca 13/2021 - Zaručená elektronická fakturácia (nový zákon s komentárom), Poradca s.r.o., 2021
Poradca 13/2021 - Zaručená elektronická fakturácia (nový zákon s komentárom) 
SK

Nový zákon o zaručenej elektronickej fakturácii, ktorý Vám prinášame aj s komentárom má za cieľ zosúladiť proces elektronickej fakturácie verejných zákaziek na úroveň požadovanú Európskou úniou...

 • Knihabrožovaná vazba
  132 Kč
  Do 4 – 7 dnů
  Stíháme do Vánoc
 • Přečtenávýborný stav
  61 Kč
  Skladem
  Stíháme do Vánoc

Poradca 3/2021 – Živnostenský zákon, Poradca s.r.o., 2020
Poradca 3/2021 – Živnostenský zákon 
SK

Cieľom ostatnej novely živnostenského zákona, ktorú Vám prinášame s komentárom je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou...

 • Knihabrožovaná vazba
  135 Kč
  Do 4 – 7 dnů
  Stíháme do Vánoc

Poradca 6-7/2021 ZDP s komentárom 
SK
 • Autorský kolektiv

Od januára 2021 nadobúda účinnosť rozsiahla novela zákona o dani z príjmov. Zaviedli sa ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov. Zámerom týchto zmien je ...

 • 269 Kč
  Ihned ke stažení

Poradca 3/2021 – Živnostenský zákon 
SK

Cieľom ostatnej novely živnostenského zákona, ktorú Vám prinášame s komentárom je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase ...

 • 139 Kč
  Ihned ke stažení

Poradca 6-7/2018, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 6-7/2018 
SK

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov po novele s komentárom, Daň Fo - daň PO, Vyberanie dane, platenie dane...

 • Knihabrožovaná vazba
  249 Kč
  Do 4 – 7 dnů
  Stíháme do Vánoc
Poradca 6-7/2021 ZDP s komentárom - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2021
Poradca 6-7/2021 ZDP s komentárom 
SK
 • Autorský kolektiv

Od januára 2021 nadobúda účinnosť rozsiahla novela zákona o dani z príjmov. Zaviedli sa ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov...

 • Knihabrožovaná vazba
  278 Kč
  Skladem 1 ks
  Stíháme do Vánoc
 • Přečtenámírně opotřebovaná
  106 Kč
  Skladem
  Stíháme do Vánoc

Poradca 3/2019 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – úplné znenie s komentárom 
SK
 • Autorský kolektiv

Dňa 1. 11. 2018 nadobúda účinnosť ostatná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je dôležitá nielen pre samotných vlastníkov, ale i pre správcov bytových domov...

 • 139 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Poradca č. 1-2/2021 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom 
SK

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov...

 • 278 Kč
  Ihned ke stažení

Poradca 9/2021 - Daňový poriadok s komentárom - Daniela Ivanáková, Poradca s.r.o., 2021
Poradca 9/2021 - Daňový poriadok s komentárom 
SK

Od 1. 1. 2021 Finančné riaditeľstvo SR bude zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov na svojom webovom sídle...

 • Přečtenávýborný stav
  104 Kč
  Skladem
  Stíháme do Vánoc
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané
 • 139 Kč
  Ihned ke stažení
Další formáty

Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom 
SK

Publikácia Vám prináša zmeny v znení ZDP po novele od 1. 1. 2020. Zákony sú publikované v úplnom znení s komentárom renomovaných autorov...

 • Přečtenámírně opotřebovaná
  97 Kč
  Skladem
  Stíháme do Vánoc
 • Knihabrožovaná vazba
  264 Kč
  Do 4 – 7 dnů
  Stíháme do Vánoc

Poradca č. 1-2/2021 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom, Poradca s.r.o., 2020
Poradca č. 1-2/2021 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom 
SK

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov...

 • Přečtenávýborný stav
  125 Kč
  Skladem
  Stíháme do Vánoc
 • Knihabrožovaná vazba
  274 Kč
  Do 4 – 7 dnů
  Stíháme do Vánoc

Poradca 3/2020 Zákon o používaní ERP s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 3/2020 Zákon o používaní ERP s komentárom 
SK

Publikácia prináša  úplné znenie zákona po novelách s komentárom. Systém e-kasa umožní podnikateľom prostredníctvom osobnej internetovej zóny podnikateľa zriadenej na webovom sídle finančnej správy zabezpečiť správu pokladníc e-kasa klient...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Poradca 7-8/2019 – Zákon o dani z príjmov - úplné znenie po novele s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 7-8/2019 – Zákon o dani z príjmov - úplné znenie po novele s komentárom 
SK

Zákon o dani z príjmov – úplné znenie po novelách platných k 1. 1. 2019 a 1. 1. 2022 s komentárom, príkladmi z praxe a postupy riešenia. Medzi najdôležitejšie zmeny zákona o dani z príjmov po novelách od roku 2019 patrí zavedenie nového spôsobu výpočtu...

 • Přečtenávýborný stav
  125 Kč
  Skladem
  Stíháme do Vánoc
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Poradca 8/2020 - DPH s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 8/2020 - DPH s komentárom 
SK

Zákon o dani z pridanej hodnoty má vo svojom znení niekoľko zmien. PORADCA Vám prináša zmeny v zákone v úplnom znení aj s komentárom renomovaných autorov...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Poradca 1-2/2020 - Zákon o sociálnom poistení s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 1-2/2020 - Zákon o sociálnom poistení s komentárom 
SK

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť 1. 1. 2021, sa zavádza ročné zúčtovanie poistného v sociálnom poistení pri rešpektovaní zásad a princípov...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na:

Nepřečtete na:

 • Kindle
Jak číst e-knihy zabezpečené přes Adobe DRM?

„Předtím se mi smáli a pohrdali mnou pro mou ignoraci a tupost, teď mě nenávidějí pro mé znalosti a vědomosti. Co, proboha, ode mne chtějí?“

Růže pro Algernon - Daniel Keyes, 2016
Růže pro Algernon
Daniel Keyes