Babylon - R.F. Kuang, Host, 2024

Odborné a naučné knihy ze série Dane, účtovníctvo, odvody

Populární filtry
Použité filtry
Zrušit filtry
Dane, účtovníctvo, odvody 1/2019, Poradca s.r.o., 2018
Dane, účtovníctvo, odvody 1/2019 
SK

Publikácia obsahuje: Koniec roka v účtovníctve, Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2019, Paušálne výdavky v roku 2018, Miestne zisťovanie správcu dane, Rozhodnutie o vyrubenej dani, Prevod obchodného podielu, Operatívny prenájom, Odklad platenia...

 • Knihabrožovaná vazba
  147 Kč
  Do 24 – 29 dnů

Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 6/2020 – Sadzby ZDP, Daňový bonus 2020, Problémy v ZDP 
SK
 • Autorský kolektiv

Už niekoľko týždňov aj na Slovensku bojujeme s novým koronavírusom. V mesačníku DUO reagujeme aj na túto aktuálnu tému a prinášame prehľad najdôležitejších opatrení týkajúcich sa podnikania, daní a náhrad miezd....

 • 199 Kč
  Ihned ke stažení

Dane, účovníctvo, odvody 4 - 5/2019, Poradca s.r.o., 2019
Dane, účovníctvo, odvody 4 - 5/2019 
SK

Publikácia obsahuje: Zmeny v daňovej oblasti v roku 2019, Strava v daňových výdavkoch podnikateľa, Príjmy z reklamy oslobodené od dane, Ubytovacie služby a DPH v roku 2019, Preukázanie oslobodenia od DPH pri intrakomunitárnom dodaní, Dodanie....

 • Knihabrožovaná vazba
  267 Kč
  Více než 30 dní

Dane, účtovníctvo, odvody 6/2008, Poradca s.r.o., 2008
Dane, účtovníctvo, odvody 6/2008 
SK

* Ročné zúčtovanie ZP za rok 2007; * SR vstupuje do eurozóny; * Stravovanie zamestnancov z pohľadu daní; * Zavedenie eura a DPH;...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Dane, účtovníctvo, odvody 5/2007, Poradca s.r.o., 2007
Dane, účtovníctvo, odvody 5/2007 
SK

* Európske družstvo - nadnárodné podnikanie; * Podiel na zisku a daň z príjmov; * Priznanie DPH u neplatcu;...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Dane, účtovníctvo, odvody 1/2008, Poradca s.r.o., 2008
Dane, účtovníctvo, odvody 1/2008 
SK

* Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve; * Účtovná uzávierka v jednoduchom účtovníctve; * Pravidlá vrátenie a odpočítania DPH

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Dane, účtovníctvo, odvody 9/2009, Poradca s.r.o., 2009
Dane, účtovníctvo, odvody 9/2009 
SK

* SZČO a zamestnávateľ - vplyv životného minima; * Registračný limit na DPH; * Spotreba PHL v daňových výdavkoch; * Manká a škody; * Vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancov;...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Dane, účtovníctvo, odvody 10/2019, Poradca s.r.o., 2019
Dane, účtovníctvo, odvody 10/2019 
SK

Zákon o dani z príjmov nemal, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, rozsiahlejšiu novelu účinnú od 1. januára 2019, od tohto dátumu mal len niekoľko čiastkových noviel vykonaných v rámci iných zákonov. V tomto trende sa pokračuje aj...


Dane, účtovníctvo, odvody 3/2009, Poradca s.r.o., 2009
Dane, účtovníctvo, odvody 3/2009 
SK

Daňové priznanie FO - Základ dane za rok 2008 - Pohľadávky v ZDP v roku 2008

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Dane, účtovníctvo, odvody 4/2008, Poradca s.r.o., 2008
Dane, účtovníctvo, odvody 4/2008 
SK

* Subjekt daňového odpisovania; * Inštitút prerušenia odpisovania; * Účtovanie o odloženej dani z príjmov; * Výkon daňovej exekúcie;...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané
Dane, účtovníctvo, odvody 5/2008, Poradca s.r.o., 2008
Dane, účtovníctvo, odvody 5/2008 
SK

* Komisionárske zmluvy; * Modelová zmluva OECD; * Pozastavenie živnosti; * Zdaniteľná osoba a prevádzkareň;...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Dane, účtovníctvo, odvody 5/2009, Poradca s.r.o., 2009
Dane, účtovníctvo, odvody 5/2009 
SK

Autolekárnička - šrotovné - dodatočné daňové priznanie...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Dane, účtovníctvo, odvody 6/2009, Poradca s.r.o., 2009
Dane, účtovníctvo, odvody 6/2009 
SK

- Dodatočné DP k dani z motorových vozidiel - Autolekárničky - nová vyhláška - Nadmerný odpočet DPH - od 1. 4. 2009...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Dane, účtovníctvo, odvody 2/2009, Poradca s.r.o., 2009
Dane, účtovníctvo, odvody 2/2009 
SK

Hotovostné platby – oznamovacia povinnosť v roku 2009; - Príjmy z kapitálového majetku; - Príjmy zo závislej činnosti – spôsob zdaňovania;...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Dane, účtovníctvo, odvody 1/2009, Poradca s.r.o., 2009
Dane, účtovníctvo, odvody 1/2009 
SK

Preddavky na daň z príjmov PO - prechod na menu euro; Príjmy z inej SZČ; Zmeny v DPH od 1.1.2009; Inventarizácia majetku a záväzkov; Ročné zúčtovanie DPH; Vybrané daňové výdavky; Účtovná závierka podnikateľov k 31.12.2008; ...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané


Dane, účtovníctvo, odvody 9/2008, Poradca s.r.o., 2008
Dane, účtovníctvo, odvody 9/2008 
SK

Duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb; Ročné zúčtovanie ZP, Obchody s tovarom v EÚ a DPH; Finančný prenájom; Súkromný automobil v podnikaní; Konateľ v spoločnosti s r.o.; Rovná daň v krajinách EÚ...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Dane, účtovníctvo, odvody 9/2019, Poradca s.r.o., 2019
Dane, účtovníctvo, odvody 9/2019 
SK

Ak sa žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia týka transferového oceňovania povinnou náležitosťou takejto žiadosti je aj dokumentácia o kontrolovaných transakciách a použitej metóde na účely zistenia spôsobu určenia cien a podmienok...


Dane, účtovníctvo, odvody 10/2007, Poradca s.r.o., 2007
Dane, účtovníctvo, odvody 10/2007 
SK

* Výška minimálnej mzdy; * Násobky životného minima; * Daňové priznanie k DPH; * Kompenzačné obchody; * Registračná a oznamovacia povinnosť;...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Dane, účtovníctvo, odvody 11/2009, Poradca s.r.o., 2009
Dane, účtovníctvo, odvody 11/2009 
SK

Pôžičky a úvery o účtovníctve veriteľa - Dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou z hľadiska DPH - Odborná prax študentov získavaná u zamestnávateľov - Doplnkové dôchodkové sporenie - zdaňovanie príspevkov - Technické zhodnotenie majetku...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na:

Nepřečtete na:

 • Kindle
Jak číst e-knihy zabezpečené přes Adobe DRM?

„Existuje teorie, která tvrdí, že kdyby jednou někdo přišel na to, k čemu vesmír je a proč tu je, vesmír by okamžitě zmizel a jeho místo by zaujalo něco ještě mnohem bizarnějšího a nevysvětlitelnějšího. Existuje jiná teorie, která tvrdí, že už se to stalo.“