Devatenáct pařátů a jeden temný pták - Agustina Bazterrica, Fobos, 2024

Odborné a naučné knihy ze série Verejná správa

Populární filtry
Použité filtry
Zrušit filtry
VS 5-6/2020 sk – Stavebné konanie a vlastníctvo bytov, Stavebné povolenie - postup 
SK
 • Autorský kolektiv

Jarné obdobie je každoročne spojené s novou výstavbou, ku ktorej dochádza zásadne na základe stavebného povolenia, ktoré sa vydáva v stavebnom konaní. V mesačníku sme pripravili všetky kroky a postupy ako ...

 • 99 Kč
  Ihned ke stažení

Verejná správa 9/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 9/2009 
SK

Mesačník je určený rozpočtovým, príspevkovým organizáciám, školám, obciam, samospráve, neziskovým organizáciám. Okrem aktuálnych informácií obsahuje poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva, rozpočtových pravidiel, miezd, práva, životného prostredia...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 13/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 13/2007 
SK

* Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku; * Outsourcing a factoring; * Daňové spory; * Účtovanie vlastného imania; * Automatizácia účtovníctva;...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 6/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 6/2008 
SK

* Ochrana pred diskrimináciou na pracovisku; * Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; * Finančná kontrola a vnútorný audit;...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 2/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 2/2008 
SK

Z obsahu: Novela zákona o dani z príjmov; rozpočtové pravidlá verejnej správy - novela od 1. januára 2008; oznamovacia povinnosť pri prijatí finančnej pomoci z EÚ; sociálny fond po novom; obce vyrubujú daň z nehnuteľností; nový zákon o minimálnej mzde...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 4/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 4/2007 
SK

Finančná disciplína (porušenie) - Daň z príjmov zo závislej činnosti po novele zákona o dani z príjmov - Pokuty za nepodanie daňového priznania - Rozpočtové výkazníctvo VS v roku 2007 - ...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 10/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 10/2008 
SK

Slobodný prístup k informáciám; Daňové odpisovanie hmotného majetku; Nehmotný majetok v ZDP; Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti; Pozemkové spoločenstvá a daň z nehnuteľností; Účtovanie nákladov a výnosov vo verejnej správe; ...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané


Verejná správa 12-13/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 12-13/2008 
SK

* Občianský súdny poriadok - novela zákona; * Tlačová agentúra SR; * Rozpočtové pravidlá VS - novela zákona; * Zavedenie eura vo verejnej správe; * Výkon práce vo verejnom záujme - poskytovanie mesačných príplatkov; ...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 7-8/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 7-8/2009 
SK

- Ročné zúčtovanie poistného na VZP; - Emisné kvóty - obchodovanie a účtovanie; - Rozpočtové opatrenia - súčasť rozpočtového hospodárenia; - Daňová exekúcia - spôsoby a výkon; ...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané
Verejná správa 3/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 3/2008 
SK

* Daňové priznanie nepodnikateľských subjektov za rok 2007; * Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2008; * Splatnosť dane z nehnuteľností;...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 4/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 4/2008 
SK

Mesačník je určený rozpočtovým, príspevkovým organizáciám, školám, obciam, samospráve, neziskovým organizáciám. Okrem aktuálnych informácií obsahuje poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva, rozpočtových pravidiel, miezd, práva,...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 5/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 5/2007 
SK

* Uzatvorenie výsledkov rozpočtového hospodárenia verejnej správy za rok 2006; * Sankčný systém pri porušení finančnej disciplíny; * Daň z nehnuteľností - vyrubenie a platba;...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 1/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 1/2007 
SK

 • Knihašitá vazba
  Vyprodané

Verejná správa 3/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 3/2009 
SK

* Novela zákona o verejnom obstarávaní; * Daňové priznanie nepodnikateľských subjektov; * Porušenie finančnej disciplíny * Daň z nehnuteľností v eurách; * Ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti; ...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 2/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 2/2009 
SK

* Cestovné náhrady - novela zákona; * Zákon o Policajnom zbore - novela; * Zákon o štátnom rozpočte na rok 2009; * Daň z príjmov - novela zákona; * Miestne dane v roku 2009; * Starobné dôchodkové sporenie - zmeny v 2. pilieri dôchodkového systému; ...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 11/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 11/2009 
SK

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 4/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 4/2009 
SK

Trestný zákon a Trestný poriadok; Zákon o cestnej premávke (1.); Porušenie finančnej disciplíny; Orgány verejnej moci ako osoby podliehajúce DPH; Platenie dane z nehnuteľností na r. 2009; Európske zoskupenie územnej spolupráce; ...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 10/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 10/2009 
SK

Mesačník je určený rozpočtovým, príspevkovým organizáciám, školám, obciam, samospráve, neziskovým organizáciám. Okrem aktuálnych informácií obsahuje poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva, rozpočtových pravidiel, miezd, práva, životného prostredia...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Verejná správa 6/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 6/2007 
SK

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na:

Nepřečtete na:

 • Kindle
Jak číst e-knihy zabezpečené přes Adobe DRM?

„Všichni děláme chyby, někdy dokonce dřív, než ráno vstaneme. Nemůžeme si pomoct a chybujeme. Důležité je nepřestat se snažit. A když je to potřeba, omluvit se.“

Příběh Arthura Truluva - Elizabeth Berg, 2021