Využijte poštovné zdarma od 300 Kč s PPL právě teď!
Vybrat knihy
Babylon - R.F. Kuang, Host, 2024
Prostě vztahy - Honza Vojtko, Paseka, 2024

Pro právníky e-knihy knihy

Použité filtry
Zrušit filtry
Řízení rizik v pojišťovnictví

Cílem monografie je přispět k rozšíření teoretických znalostí čtenářů o řízení rizik v pojišťovnictví včetně zobecnění poznatků ze specifického výzkumu předmětné problematiky. Zároveň poskytnout určité poznatky...

 • 339 Kč
  Ihned ke stažení

Pohledávky z trestných činů

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno...

 • E-knihaEPUBMOBI
  750 Kč
  Ihned ke stažení

Vady právního jednání

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila...

 • E-knihaEPUBMOBI
  358 Kč
  Ihned ke stažení

Dohoda o vině a trestu

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení...

 • E-knihaEPUBMOBI
  630 Kč
  Ihned ke stažení

Korporační spory

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen...

 • E-knihaEPUBMOBI
  709 Kč
  Ihned ke stažení

Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva.

 • E-knihaEPUBMOBI
  549 Kč
  Ihned ke stažení

Daně z příjmů

Autor v aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních z příjmů i s odkazy na paragrafy souvisejících zákonů. Výstižnými a stručnými...

 • 297 Kč
  Ihned ke stažení
 • 297 Kč
  Ihned ke stažení
 • 253 Kč
  Ihned ke stažení

DPH 2024 - zákon s přehledy

V 21. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 171 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platném k 1. 1. 2024.

 • 305 Kč
  Ihned ke stažení

Nové metody v medicíně a právo

Kniha se zabývá doposud jen okrajově zpracovaným tématem (zejména občanskoprávní) odpovědnosti za újmu na zdraví a životě vzniklou v důsledku provádění nových lékařských metod. Platné české právo tuto problematiku ...

 • E-knihaEPUBMOBI
  595 Kč
  Ihned ke stažení

Česká republika jako laický stát

Monografie se věnuje komplikovanému vztahu českého státu k církvím a náboženským společnostem, který na jedné straně reprezentuje staletí úsilí o odluku státu od církví (především římskokatolické) a na druhé straně...

 • E-knihaEPUBMOBI
  725 Kč
  Ihned ke stažení
Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Monografie Corporate governance na pomezí zákona a soft law je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Autoři svou pozornost v několika kapitolách...

 • E-knihaEPUBMOBI
  605 Kč
  Ihned ke stažení

Nad vymezením závislé práce

Monografie reaguje na probíhající diskuse o vymezení závislé práce, podpořené i současně diskutovanou novelou zákona o zaměstnanosti, která stávající definici závislé práce doplňuje. Jejím cílem není komplexně pojednat...

 • E-knihaEPUBMOBI
  275 Kč
  Ihned ke stažení

Podvojné účtovníctvo - zákony s komentárom

Podvojné účtovníctvo dostalo svoj názov podľa spôsobu účtovania. Každá operácia musí byť zaúčtovaná minimálne na 2 účtoch, pretože vždy operácia prebehne medzi dvoma stranami. Kto je povinný účtovať v podvojnom účtovníctve ..

 • 493 Kč
  Ihned ke stažení

Pracovní právo ve víru změn

Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším. Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři...

 • E-knihaEPUBMOBI
  345 Kč
  Ihned ke stažení

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Komentář

Cílem komentáře, jenž je koncipován autory, kteří stojí jak za legislativní úpravou, tak za aplikační praxí správních úřadů v dané oblasti, je podat rozšířený výklad jednotlivých ustanovení, v návaznosti na realizaci...

 • E-knihaEPUBMOBI
  523 Kč
  Ihned ke stažení

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Publikace podává ucelený výklad tématu přihlášek pohledávek, jejich uplatňování v rámci insolvenčního řízení, pohledávek, které se nepřihlašují a jednotlivých „specifických“ druhů pohledávek, taktéž i pohledávek...

 • E-knihaEPUBMOBI
  365 Kč
  Ihned ke stažení

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktických příkladů a velkého množství vzorů...

 • E-knihaEPUBMOBI
  352 Kč
  Ihned ke stažení

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Monografie se zabývá základními zásadami a základními principy zadávání veřejných zakázek. Přináší nový úhel pohledu na právní úpravu veřejného zadávání, a to způsobem propojujícím normy národní, evropské i mezinárodní.

 • E-knihaEPUBMOBI
  440 Kč
  Ihned ke stažení

DPH 2024 - výklad s příklady

20. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. lednu 2024 a některé nové či upřesněné výklady zákona o DPH. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe, které...

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  416 Kč
  Ihned ke stažení

Odporovatelnost v insolvenčním právu

Předkládaná publikace se zabývá odporovatelností (slovy zákona „neúčinností“) v insolvenčním právu. Jedná se o jeden z klíčových institutů dané právní oblasti, bez něhož by insolvenční procesy byly značně omezené až...

 • E-knihaEPUBMOBI
  239 Kč
  Ihned ke stažení


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na:

Nepřečtete na:

 • Kindle
Jak číst e-knihy zabezpečené přes Adobe DRM?

„Život je jako oceán. Cokoli špatného nebo dobrého do něj vhodíme, se nám vrátí.“