Vydavatelství Univerzita Pardubice

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti

Na skladě, objednávejte ale rychle

Bojkot nacistického Německa ze strany světové židovské komunity byl pokusem o zejména hospodářské oslabení, jež by nakonec vedlo k pádu Hitlerova režimu. Autoři monografie na základě zevrubného výzkumu v odborné literatuře, dobovém...

-5%
465 Kč

465 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Věda a jiné lásky

 • Univerzita Pardubice, 2020

Posíláme do 8 dní

Netradičně pojaté paměti fyzikálního chemika a současného rektora Univerzity Pardubice Jiřího Málka, které vznikly jako ohlédnutí za šedesáti lety života, se formou vymykají běžné memoárové literatuře...

-5%
394 Kč

394 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 10 dní

Respekt k odlišnosti se stal jedním ze základních požadavků současného vzdělávání. Jakým způsobem však evropská kultura popisuje "jinakost" neevropských kultur a jakou roli v těchto popisech sehrává náboženství? Tato otázka je...

-5%
410 Kč

410 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Finanční stráž byla od svého vzniku součástí finanční správy a v Čechách sloužil v tomto sboru nejvyšší počet mužů ze všech zemí celé habsburské monarchie. V knize jsou popsány jak základní správní struktury sboru, tak...

-5%
353 Kč

353 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie představuje multioborový přístup k teoriím a metodám sociální práce. Na základě bohaté praxe a širokého teoretického rámce - filozofie, pedagogika, psychoterapie, sociální práce, tak vznikla publikace bohatá na tradiční...

-5%
178 Kč

178 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Barevné vidění (Kolorimetrie)

 • Univerzita Pardubice, 2020

Dodání může trvat více než tři týdny

Jaké procesy generují náš barevný vjem? Jak lze exaktně definovat a měřit barvu? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá tato kniha. V první části nazvané Barevné vidění jsou uvedeny procesy tvořící barevný vjem...

-5%
663 Kč

663 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie je určena všeobecným sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům zabývajícím se problematikou překladu zahraničních posuzovacích či hodnotících nástrojů pro využití v české klinické praxi a/nebo souvisejícím výzkumem...

-5%
412 Kč

412 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Metody resocializační výchovy

 • Univerzita Pardubice, 2021

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie vychází z Giddensova chápání resocializace jako radikální změny, která je spojená s potřebou nové socializace a není nevyhnutně svázaná jen se sociální patologií. V tomto pojetí je resocializace do majoritní společnosti...

-5%
172 Kč

172 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Kniha Cesta lesem je pokusem o sblížení dvou odlišných přístupů k psaní v rámci sociální a kulturní antropologie. Nahlíží na skupinu původních obyvatel Sibiře - Manse z různé perspektivy. V práci je použit, do jisté míry....

-5%
339 Kč

339 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace osvětluje populační vývoj a majetkoprávní praxi v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a 19. století. Základem výzkumu se staly životní osudy obyvatel obce Stružinec u Lomnice nad Popelkou, které byly...

-5%
448 Kč

448 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Dodání může trvat více než tři týdny

Kateřina ze Sieny (1347-1380) patří mezi tu nepočetnou skupinu žen, kterým se podařilo překonat „mlčení středověku“ a která dodnes poutá pozornost laické i odborné veřejnosti svým velmi specifickým životem. Kateřinin příběh...

-5%
322 Kč

322 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

Josef Bartoloměj Procházka, bratr známého hudebního publicisty a skladatele Ludevíta Procházky, si začal psát deník jako šestnáctiletý počátkem školního roku 1881 a pokračoval v něm následující dva roky. Jeho zápisník...

-5%
325 Kč

325 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Alternativní léčba je obvykle interpretována jako nežádoucí stín provázející moderní vědecké lékařství. Publikace Vladana Hanulíka zprostředkovává vhled do historie vzniku a růstu popularity nekonvenčních léčebných praktik...

-5%
578 Kč

578 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Autorský kolektiv tuto knihu koncipoval jako soubor čtrnácti analytických případových studií z různých časových období, přičemž jednotícím principem zůstává povaha využívajících pramenů a jejich domácí provenience, vztahující se (s jednou výjimkou)...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 8 dní

Publikace pojednává o životě a díle jednoho z předních spisovatelů literatury pro děti a mládež, učitelského pracovníka, bojujícího za lepší sociální a profesní postavení českého učitele na přelomu 19. a 20. století...

-5%
430 Kč

430 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Vizuální kultura současnosti je přesycena sexem do té míry, že hambaté obrázky pro jejich všudypřítomnost skoro přestáváme vnímat. Člověk dneška je otrlý a jen tak něco ho nepřekvapí. Nad jistými díly výtvarného umění dob...

-5%
418 Kč

418 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Drama listopadových a prosincových dnů roku 1989 známe spíše z pohledu událostí, které se odehrávaly v Praze. Univerzita Pardubice ale vydala po 30 letech stávkové deníky pardubických vysokoškolských studentů, které události sametové...

-5%
529 Kč

529 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Práce je věnovaná technologickým aspektům a struktuře knižní vazby 16. století. Popis jednotlivých technologických postupů a struktur vychází zejména z výsledků průzkumu celkem 1 018 knižních vazeb období renesance z...

-5%
627 Kč

627 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha sleduje umění ve veřejném prostoru v socialistickém období. Úvodní syntetické kapitoly mají celorepublikový přesah - věnují se dokumentaci umění ve veřejném prostoru, politické kontrole, systému financování a schvalování...

-5%
627 Kč

627 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha se věnuje vývoji fenoménu tajného evangelictví v pobělohorském období v prostoru východních Čech (tehdejší Chrudimský kraj), přičemž se snaží pojmenovat konkrétní faktory, které vedly k jeho přežívání. V první části...

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny


„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. “

John Ruskin