Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 257
Zúženie výberu
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 257
Seřadit podle:
Novinka

Posíláme do tří dní

Tato učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd bakalářského a magisterského stupně. Jde o práci kolektivní a svým pojetím i rozsahem v českém prostředí ojedinělou. Je rozdělena do...

-18%
614 Kč

614 Kč

Sleva 18%

Posíláme do tří dní

Novinka

Posíláme do tří dní

Kniha nahlíží na sociologii ve střední Evropě před druhou světovou válkou postupně ze čtyř vzájemně se doplňujících úhlů pohledu: z pohledu dějin institucí, z perspektivy historické sociologie vědění, dějin idejí a z pozice...

-18%
323 Kč

323 Kč

Sleva 18%

Posíláme do tří dní

Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti

Dana Hamplová a a kolektiv autorů/autorek • SLON, 2001

Posíláme do tří dní

Hlavním cílem knihy je zmapovat vztah mezi rodinnou situací jedince a jeho celkovým zdravím a psychickou pohodou. Autorky knihy se zabývají vztahem...

-15%
179 Kč

179 Kč

Sleva 15%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Autor knihy vychází z předpokladu, že lidstvo je dnes příliš početné, náročné a mocné, než aby mohlo bezmyšlenkovitě podřizovat potřeby mimolidského světa svým přáním...

-15%
161 Kč

161 Kč

Sleva 15%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Ladislav Holý analyzuje v této knize specificky český diskurs o národní identitě a proměňující se, nicméně stále problematický, vztah mezi národem a státem v období postkomunistické transformace společnosti...

-15%
264 Kč

264 Kč

Sleva 15%

Posíláme do tří dní

Na skladě, posíláme ihned

Náš tekutý moderní svět není jako žádná tekutina schopen zůstat v klidu a podržet si nadlouho svůj tvar. Všechno, nebo téměř všechno se v něm neustále mění. A my, obyvatelé tohoto neustále se měnícího světa, cítíme...

-10%
359 Kč

359 Kč

Sleva 10%

Na skladě, posíláme ihned

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nadcházející desetiletí přinesou překvapivé otřesy a obrovské výzvy. Některé budou vypadat nově, některé docela staře. Mnohé z nich budou doprovázeny nebývalými politickými dilematy s obtížným rozhodováním....

-10%
342 Kč

342 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 8 dní

Většina esejů uveřejněných v této knize vyšla ve zkrácené verzi v desetiletí 1997–2007 v Salonu, literární příloze čtvrtečního Práva. Rozhovor s Jiřím Rulfem vyšel...

-15%
221 Kč

221 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 8 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Sociologie organizace a byrokracie vychází opět po jedenácti letech. Kniha byla přepracována a rozšířena především ve dvou ohledech...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a...

-10%
224 Kč

224 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha přináší úvod do sociologického pohledu na rodinu. V první části knihy (kapitoly 1 až 3) autor podává přehled o vývoji teoretického uvažování o rodině od jeho počátků v 19. století, přes stále inspirující velké teorie z poloviny minulého století...

-10%
252 Kč

252 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes tak velkou pozornost...

-15%
187 Kč

187 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 10 dní

Veřejná politika

Martin Potůček a a kolektiv autorů/autorek • SLON, 2005

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tato publikace je první učebnicí veřejné politiky, vydanou v českém jazyce. Nabízí ucelený soubor poznatků o tomto novém, dynamicky se vyvíjejícím a průřezovém vědním oboru nejen jeho studentům, ale i studentům příbuzných disciplín...

-10%
261 Kč

261 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Cikáni

Werner Cohn • SLON, 2009

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha vyšla poprvé v roce 1973 a od té doby se stala světovou ciganologickou klasikou. Je koncipována jako uvedení do problematiky studia Cikánů...

-10%
126 Kč

126 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do tří dní

Svazek zahrnuje známé stati R. K. Mertona, jednoho z tvůrců klasické verze strukturálního funkcionalismu, O historii a systematice sociologické teorie, Strukturální analýza v sociologii, Nepředvídané důsledky záměrného sociálního jednání...

-15%
298 Kč

298 Kč

Sleva 15%

Posíláme do tří dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha podává ucelenou analýzu fungování trhu s nemovitostmi určenými k bydlení a odkrývá některé zákonitosti, rizika i pasti, jež vyplývají z vlastnictví bydlení obecně i v konkrétním českém prostředí...

-10%
180 Kč

180 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

"Edici KLAS jsme v roce 1997 otevřeli souborem studií jednoho z nejvýznamnějších světových sociologů, Georga Simmela (1858 - 1918)..."

-10%
203 Kč

203 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Druhé vydání úspěšného titulu. Práce se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti. Autor hájí tezi, podle níž společnost přechází od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti...

-10%
203 Kč

203 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 8 dní

Etnopolitická studie se zabývá vzájemným vztahem mezi romskou politikou a politikou romství. Hledá odpovědi na otázku, jak dělají Romové v České republice politiku a zároveň jak česká politika „dělá“ Romy. Nabízí vhled do současné menšinové politiky....

-15%
297 Kč

297 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 8 dní

Stáří ve městě, město v životě seniorů

Lucie Vidovićová a a kolektiv autorů/autorek • SLON, 2014

Posíláme do 10 dní

Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace. Autorky hledají...

-15%
289 Kč

289 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 10 dní


„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. “

Čínské přísloví