Vydavatelství SLON

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Veřejná politika

 • SLON, 2005

Posíláme do pěti dní

Tato publikace je první učebnicí veřejné politiky, vydanou v českém jazyce. Nabízí ucelený soubor poznatků o tomto novém, dynamicky se vyvíjejícím a průřezovém vědním oboru nejen jeho studentům, ale i studentům příbuzných disciplín...

290 Kč

290 Kč

Posíláme do pěti dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Ve svých přednáškách Kohák volí čtivý esejistický tón, leč ne na úkor filosofické svědomitosti. Čtenář, který jeho úvahy pozorně sleduje, získá velmi dobrou orientaci v možnostech etiky spolu s důvody pro a proti každé z nich...

230 Kč

230 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 14 dní

Kniha do českého akademickém prostředí přináší první přehled základních konceptů a teoretického aparátu oboru, a to v jeho interdisciplinární šíři. Koncept knihy...

-5%
738 Kč

738 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Posíláme do šesti dní

Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytváří děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených...

-5%
474 Kč

474 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Studie ze sociologické teorie

od 256 Kč

Kniha 2007
-5 %
256 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha 2001

Vyprodané

-5 %
256 Kč

Vyprodané

Posíláme do 14 dní

Tato práce je zkoumáním, jak tři primitivní společenství seskupují své sociální postoje podle temperamentu (tedy podle rysů připsaných každému pohlaví jako příslušně "maskulinních" nebo "femininních"), ...

225 Kč

225 Kč

Posíláme do 14 dní

Rodina a společnost

od 266 Kč

Kniha 2008
Na skladě
-5 %
266 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2006

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
266 Kč

Vyprodané

Dodání může trvat více než tři týdny

Autor knihy vychází z předpokladu, že lidstvo je dnes příliš početné, náročné a mocné, než aby mohlo bezmyšlenkovitě podřizovat potřeby mimolidského světa svým přáním...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do pěti dní

"Edici KLAS jsme v roce 1997 otevřeli souborem studií jednoho z nejvýznamnějších světových sociologů, Georga Simmela (1858 - 1918)..."

-5%
214 Kč

214 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Sociologie organizace a byrokracie vychází opět po jedenácti letech. Kniha byla přepracována a rozšířena především ve dvou ohledech...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Soumrak sociálního státu

od 199 Kč

Kniha 2009
-5 %
200 Kč

Posíláme do 14 dní

Kniha 2006

Vyprodané

-5 %
200 Kč

Vyprodané

Posíláme do pěti dní

Kniha podává ucelenou analýzu fungování trhu s nemovitostmi určenými k bydlení a odkrývá některé zákonitosti, rizika i pasti, jež vyplývají z vlastnictví bydlení obecně i v konkrétním českém prostředí...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Tři sociální světy

od 214 Kč

Kniha 2011
-5 %
214 Kč

Posíláme do 14 dní

Kniha 2010

Vyprodané

-5 %
214 Kč

Vyprodané

Dodání může trvat více než tři týdny

Za jakých okolností je vhodný určitý volební systém? Jaké jsou výhody, nevýhody a pravděpodobné účinky jednotlivých volebních systémů? Není nějaký volební systém, například poměrné zastoupení, vždy lepší, jak tvrdí někteří autoři?

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do pěti dní

Kniha se věnuje současným způsobům řešení bezdomovectví v České republice. Staví vedle sebe rozšířený tradiční model Bydlení až po přípravě a inovativní přístup Bydlení především. Autorka popisuje sociální práci v...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Společnost nevolnosti

od 230 Kč

Kniha 2014
-5 %
247 Kč

Posíláme do 14 dní

Kniha 2007

Vyprodané

Kniha 2009

Vyprodané

-5 %
247 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Posíláme do 11 dní

Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes tak velkou pozornost...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Cikáni

 • SLON, 2009

Posíláme do pěti dní

Kniha vyšla poprvé v roce 1973 a od té doby se stala světovou ciganologickou klasikou. Je koncipována jako uvedení do problematiky studia Cikánů...

-5%
133 Kč

133 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Výchozí teze knihy o spravedlnosti zní: Spravedlnost není jednou dosaženým, dokonce ani cílovým stavem, jehož má být dosaženo. Naopak, spravedlnost je nezavršitelnou hodnotou, protože svou povahou je sporem o to, jakým způsobem jí má...

-5%
285 Kč

285 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny


„Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.“

latinské přísloví