Vianoce

Vydavatelství Scriptorium

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Dodání může trvat více než tři týdny

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

-5%
81 Kč

81 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha vyznačující se poutavou formou a poetickým jazykem hledá cestu ke kultuře a mentalitě středověku prostřednictvím mytologických a dobrodružných vyprávění, která vznikala kolem základní osy pověsti o zakleté Meluzíně a rytíři Raymondinovi, bájným...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Posíláme do 14 dní

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

-5%
166 Kč

166 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 14 dní
Dodání může trvat více než tři týdny

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku...

-5%
81 Kč

81 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Posíláme do 14 dní

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

-5%
94 Kč

94 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 14 dní
Posíláme do 14 dní

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

-5%
71 Kč

71 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 14 dní
Posíláme do 12 dní

Jádrem knihy je katalog písem a písařů z Čech z období před založením pražské univerzity (1300–1350), tedy z období prosazování gotických, zběžnějších (kurzivních) písem v diferencujícím se systému písemností...

-5%
282 Kč

282 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 12 dní
Posíláme do 8 dní

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

-5%
81 Kč

81 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 8 dní
Posíláme do 12 dní

Kniha představuje historii kapucínského řádu v českých zemích raného novověku z hlediska konkrétních rolí, v rámci kterých působili na tehdejší společnost. Kapucíni byli činní především jako kazatelé, misionáři, zpovědníci...

-5%
261 Kč

261 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 12 dní
Dodání může trvat více než tři týdny

Edice pramenů dokládajících svěcení duchovních církve podjednou v uvedeném období zahrnuje dvě části pramenů. První, registra zvaná Libri formatarum, obsahuje záznamy o svěceních při římské kurii. Doklady o svěceních českých...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Dodání může trvat více než tři týdny

Paralelní česko-německá kniha cestovních deníků mladého Karla Krameria (jednoho ze synů známého obrozenského nakladatele a novináře Václava Matěje Krameria), zachycuje jeho prázdninové cesty po Čechách...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Dodání může trvat více než tři týdny

Knihovna augustiniánské kanonie v Třeboni je největší dochovanou středověkou klášterní knihovnou v Čechách. Knihovna augustiniánů v Borovanech s ní byla institucionálně úzce propojena...

-5%
732 Kč

732 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Posíláme do 14 dní

Edice čtyř biblických her - Mikuláš Konáč z Hodiškova: Judyth. Hra z Hystorií Judyth pilnie vybraná (tisk 1547) - Daniel Stodolius z Požova: Historica tragaedia, nová žalostivá hra...o strašlivém podvrácení Sodomy a Gomorry a...

-5%
397 Kč

397 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 14 dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace mapující výstavbu jednotlivých vodovodů v obcích, které byla s Prahou spojeny až v roce 1922 při vytvoření Velké Prahy. Kniha přináší kromě zásadního faktografického materiálu vzešlého z pramenného studia také bohatou...

-5%
240 Kč

240 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do 14 dní

V poslední třetině 10. století se na křesťanských latinských školách začíná opětovně užívat matematická počtářská pomůcka zvaná abakus. V této knize jsou bilingvně latinsko-česky publikovány dva texty o způsobech počítání...

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 14 dní
Posíláme do 14 dní

Pražský sborník historický, založený v roce 1964 a navazující na vlastivědný sborník z let 1962 a 1963, vydává Archiv hl. města Prahy. Sborník vychází s roční periodicitou a přináší studie zaměřené na dějiny hlavního města...

-5%
387 Kč

387 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 14 dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Dějiny účetnictví nemají v české knižní produkci zvlášť hojné zastoupení, a i proto je kniha Pavly Slavíčkové Účetnictví mezi tradicí a racionalitou od středověku do počátku 18. století v jistém smyslu unikátní...

-5%
252 Kč

252 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Edice pěti raně novověkých spisů zabývajících se těhotenstvím a rozením dětí (16.-18. století). Doprovozeno vysvětlivkami, dvěma slovníčky a studií, jež analyzuje "genderování" těla v porodnických příručkách. Jde o čtvrtý...

-5%
447 Kč

447 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do 14 dní

Kniha přináší příspěvky z konference pořádané před 2 lety v Nymburce. Tematickou osu tvoří mnohotvárnost styčných ploch mezi Hrabalovou tvorbou a historií / historiografií. Badatelé se věnují spisovatelovu přístupu k různým historickým...

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 14 dní
Posíláme do 14 dní

Deník zachycuje cestu z Niwnice (poblíž Zhořelce ve Slezsku) do Nizozemí a zpět, při níž Kryštof Václav z Nostic navštívil např. Berlín, Hamburk či Hannover. Popisuje velké množství měst, vesnic, staveb, ale i...

-5%
299 Kč

299 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 14 dní

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. “

Jean Cocteau