Knihy
E-knihy

Vydavatelství Oeconomica

Zrušit
Titulky 92
Řazení

Posíláme do 11 dní

Publikace se pokouší o zmapování a shrnutí základních nástrojů metodiky sledování výdajů veřejného a neziskového sektoru, a to především ve třech základních součástech těchto systémů ...

-5%
358 Kč

358 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tato vysokoškolská učebnice se komplexně zabývá podstatnými oblastmi regionální a municipální ekonomie. Obsahuje jednak obecněji koncipované části zabývající se prostorově významnými ekonomickými teoriemi, zahrnujícími mj. i tematiku lokalizace...

-5%
929 Kč

929 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

English for Business and Economics is a "tailored" course for the students of the University of Economics and other students who are preparing to pursue their careers in business, economics and related areas...

-5%
411 Kč

411 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Titul je věnován nejen studentům oboru Arts Management VŠE v Praze, ale i všem ostatním zájemcům o právní problematiku se zaměřením na vybrané otázky práva obchodního...

490 Kč

490 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Učebnice je určena pro studenty Vysoké školy ekonomické, obor informatika, ale mohou ji používat i studenti podobně zaměřených oborů na jiných vysokých školách. Ke studiu učebnice je potřebná znalost matematiky ve středoškolském ...

-5%
648 Kč

648 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Kniha je první česky psanou monografií, která je věnována poměrně novému pojmu, jenž se v češtině někdy označuje jako konkurenční zpravodajství a který vznikl v USA až koncem sedmdesátých let minulého století. Účelem knihy je proto především podat...

-5%
950 Kč

950 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Záměrem publikace je prohloubit poznatky o rozvojových procesech ve vyspělých zemích. K posouzení minulých ekonomických trendů a jejich kontextů s vývojem hospodářského cyklu je využito širší pojetí analýzy ekonomického růstu...

-5%
979 Kč

979 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Úvod do statistiky

od 270 Kč

Kniha 2019
270 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2012

Vyprodané

Kniha 2019
270 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2012

Vyprodané

Posíláme do 11 dní

Kniha "Organizace v podmínkách informační společnosti" je strukturována do tří tematických celků tak, aby obsahovala základní otázky týkající se organizace. o První tematický celek zahrnuje pět kapitol, zabývajících....

-5%
832 Kč

832 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Tématem monografie je proces transformace filosofického směru nazývaného analytická filosofie ve směr na něj navazující, označovaný jako postanalytická filosofie, za jehož těžiště považujeme především postupné prostupování pragmatických akcentů...

720 Kč

720 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učební pomůcka je určena pro zahraniční studenty. Skriptum je rozděleno do pěti částí. Student získá základní informaci o českém jazyce, výslovnosti a stručném...

270 Kč

270 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Skripta jsou určena pro studenty oboru Arts Management a pro všechny příznivce umění. Na základě práce s texty z různých oblastí kultury mají studenti možnost se seznámit se specifickou slovní zásobou a procvičit si i písemné dovednost

-5%
590 Kč

590 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Monografie Makroekonomické modely pro měnovou analýzu - přístup DSGE se zabývá využitím modelů DSGE v analýze měnové politiky. Nejdříve pojednává o postupech při modelování s použitím přístupu DSGE...

-5%
526 Kč

526 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Vysokoškolská učebnice oborové didaktiky je teorií vyučování skupiny ekonomických předmětů, blízkých si obsahově, didaktickým zacílením a instrumentáriem: nemateriálními a materiálními didaktickými prostředky k dosažení výchovných a vzdělávacích cílů...

-5%
739 Kč

739 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Publikace sestává z deseti mikroekonomických a pěti makroekonomických příkladu s komplexním řešením, matematickými důkazy a ekonomickou interpretací výsledků...

-5%
683 Kč

683 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Teorie a praxe dluhopisů I pojednává o jednom z nejvýznamnějších instrumentů finančních trhů - dluhopisech. V textu je vedle pojednání o praktických aspektech nakládání s dluhopisy kladen důraz i na jejich matematický popis, který...

-5%
620 Kč

620 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Hospodárný a účelný dopravní systém státu není možné vytvářet agregací druhů dopravy, ale identifikací hlavního článku a od něj odvozené funkce ostatních doprav. V předkládané publikaci se autoři pokusili popsat principy vytváření dopravního systému...

-5%
1 088 Kč

1 088 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Titul Daně v účetnictví u obchodních společností spojuje dvě oblasti (účetnictví a daně), které spolu bezprostředně souvisejí a s nimiž se setkává každá obchodní společnost. Kromě představení základních...

380 Kč

380 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 11 dní

V publikaci je soustředěna problematika účetnictví a financování celé státní správy i samosprávy. První část je věnována účetnictví organizačních složek státu, ...

-5%
641 Kč

641 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Průmyslové inovace

Jan Heřman a a kolektiv autorů/autorek • Oeconomica, 2008

Posíláme do 11 dní

Inovační procesy se všeobecně pokládají za klíč k hospodářskému a sociálnímu rozvoji. Role průmyslových inovací v oblasti nehmotného majetku spočívají v obnovení a zejména zvýšení výnosnosti kapitálu, ...

-5%
824 Kč

824 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle