Vydavatelství Nucleus HK

Dodání může trvat více než tři týdny

Sborník přednášek.

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

…ze sedla kola

 • Nucleus HK, 2014

Posíláme do týdne

Celoživotní zpověď příležitostního cyklisty aneb Čtení pro cyklistické nadšence a nejen pro ně. (2. rozšířené vydání, 2014). První vydání této knihy vyšlo v poměrně malém nákladu. Nedělal jsem si iluzi, že to bude...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Vyprodané

Sporadická forma kolorektálního karcinomu představuje závažný problém moderní medicíny, a to zejména v České republice, kde je výskyt tohoto...

19 Kč

19 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tkáňové inženýrství je odvětvím medicíny, spojujícím poznatky biologie, medicíny, fyziky a chemie, jehož cílem je obnovit nebo nahradit tkáně a orgány poškozené onemocněním, zraněním, nebo vrozenou anomálií.

643 Kč

643 Kč

Vyprodané

Přidat do

Kapslová endoskopie

 • Nucleus HK, 2008

Vyprodané

Kapslová endoskopie se stala v posledních letech nedílnou součástí diagnostického algoritmu onemocnění tenkého střeva. Tato metoda je nyní v České republice relativně dobře dostupná a zavedená.

900 Kč

900 Kč

Vyprodané

Přidat do

Obecná virologie

 • Nucleus HK, 2010

Vyprodané

Předkládaná publikace z obecné virologie je určena převážně studentům. Uvádí je srozumitelnou formou do základů obecné veterinární virologie a rozšiřuje možnosti přednášek této disciplíny...

156 Kč

156 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

"Kniha je rozdělena do několika tématických celků. V první části je pozornost věnována především historii vývoje nitroočních čoček a operačních technik operace katarakty a to jak ve světě tak v Československu a později v České republice...

62 Kč

62 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tato kniha se zabývá limity a problémy při stentování věnčitých tepen.

19 Kč

19 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace obsahuje přehledně uspořádané relevantní informace z literárních zdrojů, které autor vhodně doplnil a rozšířil vlastními poznatky, svědčícími o hluboké znalosti problému...

225 Kč

225 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Na otázku proč je dobré nadále využívat v kardiologii klasické RTG snímky Vám odpoví nový titul Úloha prostého snímek hrudníku v kardiologii od autorů: Leo Steinhart, Radek Pudil a Jiří Endrys.

1 052 Kč

1 052 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Encyklopedie zahrnuje nejen výtvarníky (řezbáře, tvůrce dekorací, kostýmů apod.), ale též některé loutkáře a loutková divadla...

4 043 Kč

4 043 Kč

Vyprodané

Přidat do

Neuroradiologie (CD-ROM)

 • Nucleus HK, 2000

Vyprodané

129 Kč

129 Kč

Vyprodané

Přidat do

Klinická kardiologie

od 1 250 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Kniha „Monoklonální gamapatie“ kolektivu autorů vedeného doc. Vladimírem Maisnarem a prof. Milošem Tichým nabízí ucelený přehled o dominantní problematice diagnostiky a sledování nemocných s monoklonálními gamapatiemi, kterou je stanovení...

389 Kč

389 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Každá nová monografie přináší aktualizovaný a komplexní pohled na příslušnou problematiku a tak je tomu i v tomto případě. Na jejích stránkách jsou ...

500 Kč

500 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vliv jater na tvorbu trombocytů, Tvorba koagulačních a fibrinolytických faktorů v játrech, Hematologické změny při selhání jater, Choroby jater způsobené poruchou hemokoagulace, Terapeutické přístupy k hemokoagulačním poruchám při jaterním selhání...

110 Kč

110 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Text této publikace vychází z dizertační práce postgraduálního doktorského studia. Spoluautoři se podíleli především na vypracování ozařovacích technik, léčbě souboru nemocných, následné dispensarizaci a statistickému hodnocení výsledků.

264 Kč

264 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dechové testy jsou v gastroenterologii novou metodou. Naším cílem bylo vypracovat metodologii dechových testů a zavést je do klinické praxe v České republice.

300 Kč

300 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Jak z pohledu klinické manifestace, tak z pohledu znalostí příčin některých případů CVID sa nepochybně jedná o heterogenní skupinu chorob. Pouze u malé části nemocných byly popsané mutace, které jsou považovány za vyvolávajíci příčinu.

19 Kč

19 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografie je rozdělena na 2 hlavní části. Vprvní části jsou shrnuty znalosti o vlasatobuněné leukemii. Vlastní léčebné zkušenosti s2-chlorodeoxyadenosinem jsou obsahem druhé části monografie.

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

„Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. “

Johann Gottfried Von Herder